Filologia białoruska z językiem rosyjskim i angielskim

Filologia białoruska z językiem rosyjskim i angielskim

Filologia białoruska z językiem rosyjskim i angielskim

Artykuł archiwalny

Kierunek może nie być dostępny w ofercie uczelni. Informację należy zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Warszawski

Filologia białoruska z językiem rosyjskim i angielskim – Uniwersytet Warszawski

Studia na kierunku filologia białoruska z językiem rosyjskim i angielskim na Uniwersytecie Warszawskim to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku filologia białoruska z językiem rosyjskim i angielskim znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • wstęp do literaturoznawstwa
 • historia literatury białoruskiej
 • gramatyka opisowa języka białoruskiego
 • fonetyka i fonologia
 • dialektologia
 • praktyczna nauka języka białoruskiego
 • warsztaty przekładow
 • folklor Białorusi

 

Uniwersytet Warszawski to jedna z najbardziej znamienitych polskich szkół wyższych. W bogatej ofercie dydaktycznej, kandydaci odnajdą kierunek Filologia białoruska z językiem rosyjskim i angielskim, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Celem nauki jest wykształcenie specjalistów w dziedzinie białorutenistyki, którzy będą posiadać wiedzę dotyczącą procesów kształtowania historii, kultury, współczesności i języka Białorusi. Studenci nabywają także umiejętności ogólnohumanistycznych, takich jak rozumienie terminologicznej i metodologicznej specyfiki badań humanistycznych, umiejętność oceniania zjawisk kulturowych i językowych, umiejętność dokonywania pogłębionych analiz zjawisk kulturowych i językowych i wnioskowania, umiejętność identyfikacji i rozumienia procesów kulturo- i narodowotwórczych.

W programie nauczania odnajdziemy takie przedmioty jak: wstęp do literaturoznawstwa, historia literatury białoruskiej, gramatyka opisowa języka białoruskiego, fonetyka i fonologia, dialektologia, praktyczna nauka języka białoruskiego, warsztaty przekładowe, folklor Białorusi, wschodniosłowiańskie mity i konteksty kulturowe, analiza i interpretacja tekstu literackiego, frazeologia, leksykologia z elementami leksykografii, kultura języka białoruskiego, analiza wytworów kultury, systemy ortograficzne języka białoruskiego. A co po studiach? Absolwenci Filologii białoruskiej z językiem rosyjskim i angielskim na Uniwersytecie Warszawskim znajdą zatrudnienie w instytucjach kultury, instytucjach współpracujących z Białorusią, Rosją czy krajami anglojęzycznymi, organizacjach pozarządowych, mediach, szkolnictwie, biurach tłumaczeń, administracji państwowej.

Podejmowanie decyzji związanych ze studiami, to nierzadko bardzo gorący okres, w którym kandydaci muszą odpowiedzieć sobie na wiele pytań. Jeśli kierunek kształcenia jest już wybrany, to pozostaje rozstrzygnąć, która uczelnia zapewni najlepsze wykształcenie. Jakie ma Uniwersytet Warszawski opinie? Sandra, studentka Filologii białoruskiej z językiem rosyjskim i angielskim mówi:

„Tak mocno dążymy do tzw. Zachodu, że praktycznie nie znamy swoich sąsiadów, którzy są, mniej lub bardziej, do nas podobni. Warto ich poznać. Służą temu studia na Uniwersytecie Warszawskim.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Filologię białoruską z językiem rosyjskim i angielskim:

Absolwent kierunku Filologia białoruska z językiem rosyjskim i angielskim na Uniwersytecie Warszawskim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • procesu rozwojowego literatury białoruskiej,
 • współczesnych kierunków rozwoju języka białoruskiego,
 • historii Białorusi,
 • folkloru Białorusi,
 • współczesnego białoruskiego życia kulturalnego,
 • zjawisk językowych w kontekście współczesnej sytuacji międzynarodowej, gospodarczej i polityczno-społecznej Białorusi i Rosji,
 • znaczenia emigracji w kształtowaniu się kultury i języka białoruskiego.

 

Gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Filologia białoruska z językiem rosyjskim i angielskim:

Absolwent kierunku Filologia białoruska z językiem rosyjskim i angielskim na Uniwersytecie Warszawskim  może znaleźć zatrudnienie w:

 • instytucjach kultury,
 • instytucjach współpracujących z Białorusią, Rosją czy krajami anglojęzycznymi,
 • organizacjach pozarządowych,
 • mediach,
 • szkolnictwie,
 • biurach tłumaczeń,
 • administracji państwowej.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Warszawski

Komentarze (0)