Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie

Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie

Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie

22.03.2022

Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie – Uniwersytet Warszawski rekrutacja 2022/2023

Studia na kierunku filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie na Uniwersytecie Warszawskim to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie w UW
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnymStudia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • praktyczna nauka języka greckiego
 • zarys historii literatury greckiej i łacińskiej
 • elementy kultury antycznej
 • historia starożytna
 • lektury greckie i łacińskie
 • filozofia starożytna
 • edycja i krytyka tekstu
 • recepcja kultury antycznej

 

Uniwersytet Warszawski to uczelnia, której historia sięga 1816 roku. Szeroki wachlarz kierunków, to dla każdego kandydata możliwość zdobycia wykształcenia zgodnie z dziedziną zainteresowań. W ofercie edukacyjnej można znaleźć Filologię klasyczną i studia śródziemnomorskie, prowadzone na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Celem kształcenia jest pozyskanie szerokiej wiedzy z obszaru literaturoznawstwa, językoznawstwa i kulturoznawstwa w zakresie filologii klasycznej ściśle związanej z innymi naukami o starożytności, takimi jak: historia, archeologia, wiedza o sztuce, prawoznawstwo, filozofia.

 

Sprawdź

Uniwersytet Warszawski kierunki studiów

Uniwersytet Warszawski rekrutacja

Rekrtuacja na studia w Warszawie

 

Jakie przedmioty realizowane są w programie nauczania? Na przykład: praktyczna nauka języka greckiego, zarys historii literatury greckiej i łacińskiej, elementy kultury antycznej, historia starożytna, lektury greckie i łacińskie, filozofia starożytna, edycja i krytyka tekstu, recepcja kultury antycznej, metryka starożytna, metodologia badań literackich, literatura nowołacińska. A co po studiach? Absolwenci Filologii klasycznej i studiów śródziemnomorskich na Uniwersytecie Warszawskim znajdą zatrudnienie jako tłumacze, nauczyciele, dziennikarze, przewodnicy, konsultanci.

Okres rekrutacji na studia to nierzadko czas wytężonych poszukiwań; kierunków, wydziałów, uczelni. Kandydaci na studia borykają się z wieloma wątpliwości, które dotyczą tego, czy wybrana uczelnia spełni ich oczekiwania edukacyjne. Jakie ma Uniwersytet Warszawski opinie? Malwina, studentka Filologii klasycznej i studiów śródziemnomorskich mówi:

„Zawsze interesowała mnie kultura antyczna i chciałam rozwijać się w tych zainteresowaniach. Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie były niemal oczywistym wyborem, podobnie jak Uniwersytet Warszawski, bo to jedna z najlepszych uczelni w naszym kraju.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Filologię klasyczną i studia śródziemnomorskie:

Absolwent kierunku Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie na Uniwersytecie Warszawskim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • literatury starożytnej,
 • transmisji i recepcji literatury klasycznej na grunt literatury światowej oraz szeroko pojętej kultury współczesnej,
 • tradycji krytycznoliterackiej w kształtowaniu historii literatury,
 • terminologii i metodologii badań w dziedzinie filologii klasycznej,
 • religii i mitologii świata antycznego,
 • wpływu osiągnięć kultury starożytnej Grecji i Rzymu na kulturę czasów późniejszych,
 • wyszukiwania, analizowania i użytkowania informacji przy użyciu różnych źródeł i sposobów,
 • tłumaczenia tekstów łacińskich i greckich,
 • argumentowania z wykorzystaniem cudzych poglądów oraz formułowania wniosków.

 

Praca, gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie:

Absolwent kierunku Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie na Uniwersytecie Warszawskim może znaleźć zatrudnienie jako:

 • tłumacz,
 • nauczyciel,
 • dziennikarz,
 • edytor,
 • przewodnik,
 • konsultant.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, filozofia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język grecki i kultura antyczna, język obcy, język polski, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

O przyjęcie na pierwszy rok studiów drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom licencjata, inżyniera, magistra lub dyplom równoważny na dowolnym kierunku studiów. Podstawą rekrutacji jest lista rankingowa utworzona na podstawie ocen z egzaminu wstępnego. Kandydaci będą przyjmowani na studia w kolejności zgodnej z listą rankingową oraz w granicach limitu miejsc.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Warszawski

Komentarze (0)