Filologia ugrofińska

Filologia ugrofińska

Filologia ugrofińska UW

Filologia ugrofińska – Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski to uczelnia, której historia sięga 1816 roku. Szeroki wachlarz kierunków, to dla każdego kandydata możliwość zdobycia wykształcenia zgodnie z dziedziną zainteresowań. W ofercie edukacyjnej można znaleźć Filologię ugrofińską, prowadzoną na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Filologia ugrofińska na Uniwersytecie Warszawskim realizowany jest na Wydziale Neofilologii. Celem nauki jest pozyskanie szerokiej wiedzy o języku, literaturze i kulturze z zakresu dwóch języków: fińskiego i węgierskiego. Studenci zdobywają interdyscyplinarne kompetencje pozwalające na wykorzystanie wiedzy o języku i jego znajomości w różnorodnych dziedzinach nauki i życia społecznego. Filologia ugrofińska na Uniwersytecie Warszawskim to nauka rozwiązywania problemów zawodowych, gromadzenia, przetwarzania oraz przekazywania informacji, a także uczestniczenia w pracy zespołowej.

Studia na kierunku Filologia ugrofińska na Uniwersytecie Warszawskim nie dzielą się na specjalności, a w programie nauczania można odnaleźć następujące przedmioty: historia Węgier, wstęp do literaturoznawstwa, antropologia kultury, historia literatury węgierskiej, analiza tekstów literackich, język fiński, wiedza o kulturze Węgier, historia kultury fińskiej, historia Finlandii, wstęp do językoznawstwa, translatorium, język estoński, współczesne badania w językoznawstwie. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Filologii ugrofińskiej na Uniwersytecie Warszawskim mogą wykorzystać w roli tłumacza, nauczyciela, propagatora kultury.

Studia to temat, którzy bardzo często wywołuje zagubienie. Który kierunek będzie najlepszy? Która uczelnia będzie odpowiadać wymaganiom? Takich pytań jest bardzo, bardzo wiele. Jeśli ostatecznie, zdecydowaliście się na kierunek Filologia ugrofińska, warto zadać pytanie: Jakie ma Uniwersytet Warszawski opinie? Leszek, student Filologii ugrofińskiej mówi:

„Uniwersytet Warszawski to najlepsza uczelnia. Świadczą o tym kierunki, jakie można tutaj studiować. „

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Filologię ugrofińską na Uniwersytecie Warszawskim:

Absolwent kierunku Filologia ugrofińska na Uniwersytecie Warszawskim posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • zjawisk zachodzących w obszarach historii, języka, literatury i kultury,
 • metodologii badań nad językiem, literaturą i kulturą,
 • językoznawstwa ogólnego,
 • procesów komunikowania interpersonalnego, społecznego i międzykulturowego,
 • projektowania, metodyki, pragmatyki i prezentacji badań naukowych,
 • gramatyki, stylistyki, historii języka węgierskiego i fińskiego,
 • interpretacji tekstów reprezentujących różne style funkcjonalne,
 • współczesnych zjawisk w literaturze węgierskiej i fińskiej.

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Filologia ugrofińska:

Absolwent kierunku Filologia ugrofińska na Uniwersytecie Warszawskim znajdzie zatrudnienie jako:

 • tłumacz,
 • nauczyciel,
 • propagator kultury,
 • dziennikarz,
 • konsultant,
 • pracownik biurowy w firmach zagranicznych.

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

Najważniejszymi przedmiotami w procesie rekrutacyjnym na kierunek Filologia ugrofińska na Uniwersytecie Warszawskim są: język polski, matematyka, język obcy nowożytny.

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia filologiczne wybrać

Studia na kierunku Filologia ugrofińska - wszystko co musisz wiedzieć

Studia filologiczne w Warszawie

UW kierunki

Jakie są kierunki filologiczne w Warszawie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Neofilologii UW

*Wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj.Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Warszawski

Komentarze (0)