Filologia ugrofińska

Filologia ugrofińska

Filologia ugrofińska

Artykuł archiwalny

Kierunek może nie być dostępny w ofercie uczelni. Informację należy zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Warszawski

Filologia ugrofińska – Uniwersytet Warszawskim 

Studia na kierunku filologia ugrofińska na Uniwersytecie Warszawskim to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 4 lata (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnymSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku filologia ugrofińska znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • historia Węgier
 • wstęp do literaturoznawstwa
 • antropologia kultury
 • historia literatury węgierskiej
 • analiza tekstów literackich
 • język fiński
 • wiedza o kulturze Węgier
 • historia kultury fińskiej
 • historia Finlandii

 

Uniwersytet Warszawski to uczelnia, której historia sięga 1816 roku. Szeroki wachlarz kierunków, to dla każdego kandydata możliwość zdobycia wykształcenia zgodnie z dziedziną zainteresowań. W ofercie edukacyjnej można znaleźć Filologię ugrofińską, prowadzoną na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Celem nauki jest pozyskanie szerokiej wiedzy o języku, literaturze i kulturze z zakresu dwóch języków: fińskiego i węgierskiego. Studenci zdobywają interdyscyplinarne kompetencje pozwalające na wykorzystanie wiedzy o języku i jego znajomości w różnorodnych dziedzinach nauki i życia społecznego. Filologia ugrofińska na Uniwersytecie Warszawskim to nauka rozwiązywania problemów zawodowych, gromadzenia, przetwarzania oraz przekazywania informacji, a także uczestniczenia w pracy zespołowej.

W programie nauczania można odnaleźć następujące przedmioty: historia Węgier, wstęp do literaturoznawstwa, antropologia kultury, historia literatury węgierskiej, analiza tekstów literackich, język fiński, wiedza o kulturze Węgier, historia kultury fińskiej, historia Finlandii, wstęp do językoznawstwa, translatorium, język estoński, współczesne badania w językoznawstwie. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Filologii ugrofińskiej na Uniwersytecie Warszawskim mogą wykorzystać w roli tłumacza, nauczyciela, propagatora kultury.

Studia to temat, którzy bardzo często wywołuje zagubienie. Który kierunek będzie najlepszy? Która uczelnia będzie odpowiadać wymaganiom? Takich pytań jest bardzo, bardzo wiele. Jeśli ostatecznie, zdecydowaliście się na kierunek Filologia ugrofińska, warto zadać pytanie: Jakie ma Uniwersytet Warszawski opinie? Leszek, student Filologii ugrofińskiej mówi:

„Uniwersytet Warszawski to najlepsza uczelnia. Świadczą o tym kierunki, jakie można tutaj studiować. „

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Filologię ugrofińską na Uniwersytecie Warszawskim:

Absolwent kierunku Filologia ugrofińska na Uniwersytecie Warszawskim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • zjawisk zachodzących w obszarach historii, języka, literatury i kultury,
 • metodologii badań nad językiem, literaturą i kulturą,
 • językoznawstwa ogólnego,
 • procesów komunikowania interpersonalnego, społecznego i międzykulturowego,
 • projektowania, metodyki, pragmatyki i prezentacji badań naukowych,
 • gramatyki, stylistyki, historii języka węgierskiego i fińskiego,
 • interpretacji tekstów reprezentujących różne style funkcjonalne,
 • współczesnych zjawisk w literaturze węgierskiej i fińskiej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Filologia ugrofińska:

Absolwent kierunku Filologia ugrofińska na Uniwersytecie Warszawskim może znaleźć zatrudnienie jako:

 • tłumacz,
 • nauczyciel,
 • propagator kultury,
 • dziennikarz,
 • konsultant,
 • pracownik biurowy w firmach zagranicznych.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Warszawski

Komentarze (0)