Finanse, rachunkowość i ubezpieczenia

Finanse, rachunkowość i ubezpieczenia

Finanse, rachunkowość i ubezpieczenia UW

Finanse, rachunkowość i ubezpieczenia – Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski to uczelnia, której historia sięga 1816 roku. W gronie oferowanych kierunków kształcenia, kandydaci odnajdą Finanse, rachunkowość i ubezpieczenia, prowadzone na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Finanse, rachunkowość i ubezpieczenia na Uniwersytecie Warszawskim realizowany jest na Wydziale Zarządzania. Celem nauki jest wykształcenie specjalistów w zakresie finansów, rachunkowości i ubezpieczeń. Przekazywana wiedza ma charakter ogólny, dobrze osadzony we współczesnych teoriach funkcjonowania rynku finansowego, rachunkowości i jej międzynarodowych standardów.

Studia na kierunku Finanse, rachunkowość i ubezpieczenia na Uniwersytecie Warszawskim, na drugim stopniu, dzielą się na dwie specjalności: Finanse przedsiębiorstw i rachunkowość oraz Zarządzanie instytucjami finansowymi. Jakie przedmioty tworzą program nauczania? Na przykład: informatyka, matematyka, prawo cywilne i handlowe, makroekonomia, rachunkowość finansowa, bankowość, statystyka opisowa, rynek finansowy, finanse UE i programy pomocowe, ekonometria, międzynarodowe prawo podatkowe, finanse publiczne. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Finansów, rachunkowości i ubezpieczeń na Uniwersytecie Warszawskim będą mogli wykorzystać w bankach, zakładach ubezpieczeń, domach maklerskich, towarzystwach funduszy inwestycyjnych, przedsiębiorstwach sektora niefinansowego, instytucjach sektora publicznego.

Studia to temat, którzy bardzo często wywołuje zagubienie. Który kierunek będzie najlepszy? Która uczelnia będzie odpowiadać wymaganiom? Takich pytań jest bardzo, bardzo wiele. Jeśli ostatecznie, zdecydowaliście się na konkretny kierunek, warto zadać pytanie: Jakie ma Uniwersytet Warszawski opinie? Basia, studentka Finansów, rachunkowości i ubezpieczeń mówi:

„Uniwersytet Warszawski to miejsce, w którym na każdym wydziale, na każdym kierunku można spotkać ludzi pozytywnie zakręconych.”

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Finanse, rachunkowość i ubezpieczenia na Uniwersytecie Warszawskim:

Absolwent kierunku Finanse, rachunkowość i ubezpieczenia na Uniwersytecie Warszawskim posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • pojęć i kategorii związanych z ekonomią, finansami, rachunkowością i ubezpieczeniami,
 • rachunkowości i finansów w odniesieniu do tworzenia i rozwoju indywidulanej przedsiębiorczości,
 • interpretacji zjawisk społecznych, politycznych, prawnych i ekonomicznych oraz ich wpływ na funkcjonowanie finansów przedsiębiorstw i całości gospodarki,
 • przeprowadzania analizy ekonomicznej podmiotu gospodarczego,
 • obserwowania, diagnozowania, racjonalnego oceniania zachodzącej sytuacji finansowej.

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Finanse, rachunkowość i ubezpieczenia:

Absolwent kierunku Finanse, rachunkowość i ubezpieczenia na Uniwersytecie Warszawskim znajdzie zatrudnienie w:

 • bankach,
 • zakładach ubezpieczeń,
 • domach maklerskich,
 • towarzystwach funduszy inwestycyjnych,
 • przedsiębiorstwach sektora niefinansowego,
 • instytucjach sektora publicznego.

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

Najważniejszymi przedmiotami w procesie rekrutacyjnym na kierunek Finanse, rachunkowość i ubezpieczenia na Uniwersytecie Warszawskim są: język polski, matematyka, język obcy, oraz do wyboru: informatyka, filozofia, historia, geografia, wiedza o społeczeństwie, biologia, chemia, fizyka i astronomia, fizyka.

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia ekonomiczne wybrać

Studia na kierunku Finanse, rachunkowość i ubezpieczenia - wszystko co musisz wiedzieć

Studia ekonomiczne w Warszawie

UW kierunki

Jakie są kierunki ekonomiczne w Warszawie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Zarządzania UW

Komentarze (0)