Finanse, rachunkowość i ubezpieczenia

Finanse, rachunkowość i ubezpieczenia

Finanse, rachunkowość i ubezpieczenia

Finanse, rachunkowość i ubezpieczenia – Uniwersytet Warszawski 

Studia na kierunku finanse, rachunkowość i ubezpieczenia na Uniwersytecie Warszawskim to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku finanse, rachunkowość i ubezpieczenia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • informatyka
 • matematyka
 • prawo cywilne i handlowe
 • makroekonomia
 • rachunkowość finansowa
 • bankowość
 • statystyka opisowa
 • rynek finansowy
 • finanse UE i programy pomocowe

 

Uniwersytet Warszawski to uczelnia, której historia sięga 1816 roku. W gronie oferowanych kierunków kształcenia, kandydaci odnajdą Finanse, rachunkowość i ubezpieczenia, prowadzone na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Celem nauki jest wykształcenie specjalistów w zakresie finansów, rachunkowości i ubezpieczeń. Przekazywana wiedza ma charakter ogólny, dobrze osadzony we współczesnych teoriach funkcjonowania rynku finansowego, rachunkowości i jej międzynarodowych standardów.

Jakie przedmioty tworzą program nauczania? Na przykład: informatyka, matematyka, prawo cywilne i handlowe, makroekonomia, rachunkowość finansowa, bankowość, statystyka opisowa, rynek finansowy, finanse UE i programy pomocowe, ekonometria, międzynarodowe prawo podatkowe, finanse publiczne. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Finansów, rachunkowości i ubezpieczeń na Uniwersytecie Warszawskim będą mogli wykorzystać w bankach, zakładach ubezpieczeń, domach maklerskich, towarzystwach funduszy inwestycyjnych, przedsiębiorstwach sektora niefinansowego, instytucjach sektora publicznego.

Studia to temat, którzy bardzo często wywołuje zagubienie. Który kierunek będzie najlepszy? Która uczelnia będzie odpowiadać wymaganiom? Takich pytań jest bardzo, bardzo wiele. Jeśli ostatecznie, zdecydowaliście się na konkretny kierunek, warto zadać pytanie: Jakie ma Uniwersytet Warszawski opinie? Basia, studentka Finansów, rachunkowości i ubezpieczeń mówi:

„Uniwersytet Warszawski to miejsce, w którym na każdym wydziale, na każdym kierunku można spotkać ludzi pozytywnie zakręconych.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Finanse, rachunkowość i ubezpieczenia:

Absolwent kierunku Finanse, rachunkowość i ubezpieczenia na Uniwersytecie Warszawskim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • pojęć i kategorii związanych z ekonomią, finansami, rachunkowością i ubezpieczeniami,
 • rachunkowości i finansów w odniesieniu do tworzenia i rozwoju indywidulanej przedsiębiorczości,
 • interpretacji zjawisk społecznych, politycznych, prawnych i ekonomicznych oraz ich wpływ na funkcjonowanie finansów przedsiębiorstw i całości gospodarki,
 • przeprowadzania analizy ekonomicznej podmiotu gospodarczego,
 • obserwowania, diagnozowania, racjonalnego oceniania zachodzącej sytuacji finansowej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Finanse, rachunkowość i ubezpieczenia:

Absolwent kierunku Finanse, rachunkowość i ubezpieczenia na Uniwersytecie Warszawskim może znaleźć zatrudnienie w:

 • bankach,
 • zakładach ubezpieczeń,
 • domach maklerskich,
 • towarzystwach funduszy inwestycyjnych,
 • przedsiębiorstwach sektora niefinansowego,
 • instytucjach sektora publicznego.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Warszawski

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia ekonomiczne wybrać

Studia na kierunku Finanse, rachunkowość i ubezpieczenia - wszystko co musisz wiedzieć

Studia ekonomiczne w Warszawie

UW kierunki

Jakie są kierunki ekonomiczne w Warszawie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Zarządzania UW

Komentarze (1)

Paulina odpowiedz

Studia na tej uczelni skończyłam w 2019r. Wybierajac ten kierunek studiów kierowałam się chęcią zdobycia wiedzy potrzebnej do wykonywania zawodu ksiegowej. Niestety jako absolwentka tego kierunku musze stwierdzić, że nazwa tego kierunku jest nieuprawniona. Mimo, że pierwszym elememtem tej nazwy jest "rachunkowość" tak naprawdę większość zajęć nie ma z nią nic wspólnego. Sporo wykładowców wzbudza w studentach ambicje "jak już będziecie głownymi księgowymi, dyrektorami finansowymi (co samo w sobie nie jest złe) aczkolwiek przy tym nie przekazują/bądz robią to nieudolnie swojej wiedzy. Na minus tej uczelni wpływa również fakt, że często student w sprawach organizacyjnych jest odsyłany z kwitkiem z dziekanatu (student musi sie nagłowkować, aby zrozumieć o co chodzi w e wszystkich rejestrachach, ogunach, lektoratach itd.) Będąc w zgodzie z prawdą: niektórzy wykładowcy bardzo przykładają sie do swojej pracy, wzbudzają chęć zdobycia wiedzy, są chlubą tej uczelni. Aczkolwiek biorąc pod uwagę ogól: nie polecam.