Geofizyka z geologią UW

Geofizyka w geologii – Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski kształci studentów w ramach dwudziestu jeden wydziałów. Jakie kierunku oferowane są kandydatom? Na przykład Geofizyka w geologii, prowadzona na studiach pierwszego stopnia.

Kierunek Geofizyka w geologii na Uniwersytecie Warszawskim realizowany jest na Wydziale Fizyki. Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy z zakresu fizyki, matematyki, geologii i metod matematycznych oraz technik informatycznych i metod numerycznych stosowanych w geofizyce i naukach pokrewnych. Studenci poznają zasady działania geofizycznych i geologicznych przyrządów pomiarowych, uczą się wykonywać pomiary, posługiwać się aparatem matematycznym przy opisie i modelowaniu podstawowych zjawisk i procesów fizycznych oraz geologicznych.

Studia na kierunku Geofizyka w geologii na Uniwersytecie Warszawskim nie posiadają specjalności, a w programie nauczania znajdują się następujące przedmioty: matematyka, geologia dynamiczna, fizyka, geologia strukturalna, sedymentologia, zarys geologii regionalnej Polski, termodynamika, mineralogia, sejsmologia, geochemia, geologia inżynierska, podstawy geofizyki stosowanej. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Geofizyki w geologii na Uniwersytecie Warszawskim będą mogli wykorzystać w przemyśle wydobywczym, firmach poszukiwawczych geofizycznych i geologicznych, ochronie środowiska, gospodarce wodnej, placówkach oświatowych.

Podejmowanie decyzji związanych ze studiami, to nierzadko bardzo gorący okres, w którym kandydaci muszą odpowiedzieć sobie na wiele pytań. Jeśli kierunek kształcenia jest już wybrany, to pozostaje rozstrzygnąć, która uczelnia zapewni najlepsze wykształcenie. Jakie ma Uniwersytet Warszawski opinie? Igor, student Geofizyki w geologii mówi:

„Uniwersytet Warszawski jest najlepszą uczelnią w kraju i studiowanie na niej było moim marzeniem. Aby uczyć się tutaj opuściłem swoje rodzinne miasto i przeprowadziłem do Warszawy aż z Tarnowa.”

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Geofizykę w geologii na Uniwersytecie Warszawskim:

Absolwent kierunku Geofizyka w geologii na Uniwersytecie Warszawskim posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • działania geofizycznych i geologicznych przyrządów pomiarowych,
  • programowania komputerowego,
  • posługiwania się aparatem matematycznym przy opisie i modelowaniu podstawowych zjawisk i procesów fizycznych i geologicznych,
  • metod numerycznych,
  • analizy niepewności pomiarowych.

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Geofizyka w geologii:

Absolwent kierunku Geofizyka w geologii na Uniwersytecie Warszawskim znajdzie zatrudnienie w:

  • przemyśle wydobywczym,
  • firmach poszukiwawczych geofizycznych i geologicznych,
  • ochronie środowiska,
  • gospodarce wodnej,
  • placówkach oświatowych.

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

Najważniejszymi przedmiotami w procesie rekrutacyjnym na kierunek Geofizyka w geologii na Uniwersytecie Warszawskim są: język polski, matematyka, język obcy nowożytny, fizyka, fizyka i astronomia, informatyka, chemia.

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia fizyczne wybrać

Studia na kierunku Geofizyka w geologii - wszystko co musisz wiedzieć

Studia fizyczne w Warszawie

UW kierunki

Jakie są kierunki fizyczne w Warszawie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Fizyki UW

Komentarze (0)