Hebraistyka UW

Hebraistyka – Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski to najdłużej działająca szkoła wyższa w stolicy. Szeroki wachlarz kierunków zapewnia kształcenie z zakresu wielu dziedzin i zagadnień, a jednym z nich jest Hebraistyka, prowadzona na studiach pierwszego stopnia.

Kierunek Hebraistyka na Uniwersytecie Warszawskim realizowany jest na Wydziale Orientalistycznym. Celem kształcenia jest pozyskanie wiedzy o literaturze i piśmiennictwie hebrajskojęzycznym, historii Żydów i Izraela, filozofii i religii żydowskiej, historii hebrajskiej sztuki.

Studia na kierunku Hebraistyka na Uniwersytecie Warszawskim nie posiadają specjalności, a w programie nauczania znajdują się następujące przedmioty: antropologia kultury, historia filozofii, historia Żydów i Izraela, literatura izraelska, literatura hebrajska, sztuka żydowska, wiedza o judaizmie, język hebrajski, zagadnienia społeczno- kulturowe Izraela. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Hebraistyki na Uniwersytecie Warszawskim będą mogli wykorzystać w mediach, muzeach, wydawnictwach, urzędach administracji państwowej, rządowej i samorządowej w zakresie spraw zagranicznych, problemów uchodźczych, edukacji międzykulturowej.

Podejmowanie decyzji związanych ze studiami, to nierzadko bardzo gorący okres, w którym kandydaci muszą odpowiedzieć sobie na wiele pytań. Jeśli kierunek kształcenia jest już wybrany, to pozostaje rozstrzygnąć, która uczelnia zapewni najlepsze wykształcenie. Jakie ma Uniwersytet Warszawski opinie? Sylwia, studentka Hebraistyki mówi:

„Uniwersytet Warszawski jest uczelnią, która motywuje do nauki, napędza twoją ciekawość, otwiera różne kierunki i obszary zdobywania wiedzy. To świetne miejsce.”

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Hebraistykę na Uniwersytecie Warszawskim:

Absolwent kierunku Hebraistyka na Uniwersytecie Warszawskim posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • literatury i piśmiennictwa hebrajskojęzycznego,
 • zjawisk kulturowych judaizmu i Izraela,
 • uwarunkowań środowiska naturalnego, geopolitycznego i gospodarczego oraz ich znaczenia dla historycznej i współczesnej sytuacji Izraela,
 • języka hebrajskiego,
 • zasad przekładu z wybranego języka hebrajskiego na polski,
 • analizy i interpretacji różnych wytworów kultury,
 • analizy i interpretacji tekstów źródłowych w języku hebrajskim.

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Hebraistyka:

Absolwent kierunku Hebraistyka na Uniwersytecie Warszawskim znajdzie zatrudnienie w:

 • muzeach,
 • mediach,
 • wydawnictwach,
 • urzędach administracji państwowej, rządowej i samorządowej.

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

W gronie przedmiotów, które brane są pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek Hebraistyka na Uniwersytecie Warszawskim znajdują się: język polski, matematyka, język obcy nowożytny.

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia filologiczne wybrać

Studia na kierunku Hebraistyka - wszystko co musisz wiedzieć

Studia filologiczne w Warszawie

UW kierunki

Jakie są kierunki filologiczne w Warszawie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Orientalistycznym UW

Komentarze (0)