Historia i kultura Żydów

Historia i kultura Żydów

Historia i kultura Żydów

Historia i kultura Żydów – Uniwersytet Warszawski 2021

Studia na kierunku historia i kultura Żydów na Uniwersytecie Warszawskim to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku historia i kultura Żydów znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • historia języka jidysz
 • nowoczesna tożsamość żydowska
 • historiografia żydowska
 • tematyka żydowska we współczesnym teatrze polskim
 • edytorstwo źródeł żydowskich
 • historia i kultura Żydów- stare i nowe perspektywy badawcz
 • Żydzi w Warszawie 1939- 1945

 

Uniwersytet Warszawski to najdłużej działająca szkoła wyższa w stolicy. Szeroki wachlarz kierunków zapewnia kształcenie z zakresu wielu dziedzin i zagadnień, a jednym z nich jest Historia i kultura Żydów, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Założeniem kształcenia jest poznawanie, badanie i opisywanie dziejów i kultury polskich Żydów. Studenci zdobywają szeroką wiedzę merytoryczną oraz umiejętności interdyscyplinarnego warsztatu badawczego, powiązanego z różnymi dyscyplinami nauki, takimi jak historia, literaturoznawstwo czy kulturoznawstwo. Zdobywają także kompetencje w zakresie znajomości języka jidysz i języka hebrajskiego.

W programie nauczania widnieją takie przedmioty jak: historia języka jidysz, nowoczesna tożsamość żydowska, historiografia żydowska, tematyka żydowska we współczesnym teatrze polskim, edytorstwo źródeł żydowskich, historia i kultura Żydów- stare i nowe perspektywy badawcze, Żydzi w Warszawie 1939- 1945. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Historii i kultury Żydów na Uniwersytecie Warszawskim będą mogli wykorzystać w obszarze edukacji, kultury, organizacji pozarządowych i administracji.

Po zdaniu matury, rzesza młodych ludzi zastanawia się, w którym kierunku poprowadzić dalszą edukację? Którą uczelnię wybrać? Jeśli planujemy studiować w Warszawie, warto zapytać: Jakie ma Uniwersytet Warszawski opinie? Adam, student Historii i kultury Żydów mówi:

„Uniwersytet Warszawski jest uczelnią prestiżową i studiowanie jest dużym powodem do dumy.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Historię i kulturę Żydów na Uniwersytecie Warszawskim:

Absolwent kierunku Historia i kultura Żydów na Uniwersytecie Warszawskim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • historii Żydów,
 • języka jidysz i języka hebrajskiego,
 • muzealnictwa żydowskiego,
 • historii Izraela.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Historia i kultura Żydów:

Absolwent kierunku Historia i kultura Żydów na Uniwersytecie Warszawskim może znaleźć zatrudnienie w:

 • edukacji,
 • kulturze,
 • organizacjach pozarządowych,
 • administracji.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Warszawski

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia historyczne wybrać

Studia na kierunku Historia i kultura Żydów - wszystko co musisz wiedzieć

Studia historyczne w Warszawie

UW kierunki

Jakie są kierunki historyczne w Warszawie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Historycznym UW

Komentarze (0)