Iranistyka UW

Iranistyka – Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski to najdłużej działająca szkoła wyższa w stolicy. Szeroki wachlarz kierunków zapewnia kształcenie z zakresu wielu dziedzin i zagadnień, a jednym z nich jest Iranistyka, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Iranistyka na Uniwersytecie Warszawskim realizowany jest na Wydziale Orientalistycznym. Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy o literaturze i piśmiennictwie wybranych regionów Iranu, oraz nabycie umiejętności nazywania i charakteryzowania najważniejszych zjawisk związanych, między innymi, z tekstami literackimi. Ponadto, studenci poznają zagadnienia społeczno- kulturowe Iranu i Afganistanu, jak również zasady przekłady z języka perskiego na język polski.

Studia na kierunku Iranistyka na Uniwersytecie Warszawskim nie posiadają specjalności, a program nauczania zawiera takie przedmioty jak: antropologia kulturowa, historia filozofii, wstęp do badań historycznych, historia Iranu, historia Afganistanu, zagadnienia społeczno- kulturowe Iranu i Afganistanu, literatura i kultura Iranu i Afganistanu, wiedza o islamie, sztuka islamu, religie Iranu i Afganistanu, język perski, lektura tekstów perskich, Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Iranistyki na Uniwersytecie Warszawskim będą mogli wykorzystać w mediach, muzeach, wydawnictwach, urzędach administracji państwowej, rządowej i samorządowej w zakresie spraw zagranicznych, edukacji międzykulturowej.

Podejmowanie decyzji związanych ze studiami, to nierzadko bardzo gorący okres, w którym kandydaci muszą odpowiedzieć sobie na wiele pytań. Jeśli kierunek kształcenia jest już wybrany, to pozostaje rozstrzygnąć, która uczelnia zapewni najlepsze wykształcenie. Jakie ma Uniwersytet Warszawski opinie? Honorata, studentka Iranistyki mówi:

„Uniwersytet Warszawski to miejsce, w którym spotykają się ciekawi ludzie, pełni zaangażowania w to co robią i o czym marzą. To fajne miejsce. Miejsce dla każdego, kto chce coś osiągnąć.”

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Iranistykę na Uniwersytecie Warszawskim:

Absolwent kierunku Iranistyka na Uniwersytecie Warszawskim posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • literatury i piśmiennictwa wybranych regionów Iranu,
 • języka perskiego,
 • współczesnego życia kulturalnego Iranu i Afganistanu,
 • zasad przekładu z języka perskiego na język polski,
 • sztuki i estetyki Iranu,
 • analizy i interpretacji różnych wytworów kultury,
 • analizy i interpretacji tekstów źródłowych w języku perskim.

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Iranistyka:

Absolwent kierunku Iranistyka na Uniwersytecie Warszawskim znajdzie zatrudnienie w:

 • muzeach,
 • mediach,
 • wydawnictwach,
 • urzędach administracji państwowej, rządowej i samorządowej.

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

W gronie przedmiotów, które brane są pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek Iranistyka na Uniwersytecie Warszawskim znajdują się: język polski, matematyka, język obcy nowożytny.

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia filologiczne wybrać

Studia na kierunku Iranistyka - wszystko co musisz wiedzieć

Studia filologiczne w Warszawie

UW kierunki

Jakie są kierunki filologiczne w Warszawie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Orientalistycznym UW

Komentarze (0)