Pomoc humanitarna

Pomoc humanitarna

Pomoc humanitarna

Artykuł archiwalny

Kierunek może nie być dostępny w ofercie uczelni. Informację należy zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Warszawski

Pomoc humanitarna – Uniwersytet Warszawski

Studia na kierunku pomoc humanitarna na Uniwersytecie Warszawskim to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnymStudia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Uniwersytet Warszawski kształci studentów w ramach dwudziestu jeden wydziałów. Jakie kierunku oferowane są kandydatom? Na przykład Pomoc humanitarna, prowadzona na studiach drugiego stopnia.

Celem nauki jest interdyscyplinarne wykształcenie zaangażowanego pracownika, który z pełną świadomością uwarunkowań społecznych, politycznych, prawnych, kulturowych i bezpieczeństwa oraz z pełnym profesjonalizmem będzie w stanie nieść pomoc ofiarom konfliktów zbrojnych czy klęsk żywiołowych. Studia mają zarówno wymiar specjalistyczny, jak i interdyscyplinarny, oferując kształcenie w zakresie przedmiotów z nauk politycznych i nauk prawnych, ale też zarządzania, antropologii czy pogranicza nauk społecznych i medycznych.

Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci kierunku będą mogli wykorzystać w jednostkach administracji państwowej, samorządach, organizacjach międzynarodowych, organizacji pozarządowych o krajowym i międzynarodowym zasięgu.

Okres rekrutacji na studia to nierzadko czas wytężonych poszukiwań; kierunków, wydziałów, uczelni. Kandydaci na studia borykają się z wieloma wątpliwości, które dotyczą tego, czy wybrana uczelnia spełni ich oczekiwania edukacyjne. Jakie ma Uniwersytet Warszawski opinie? Marta, studentka Pomocy humanitarnej mówi:

„Pomoc humanitarna to kierunek, który pokazuje, że Uniwersytet Warszawski to nowoczesna uczelnia, dająca wiele możliwości i otwierająca wiele dróg. Każdy student może zdobyć różnorodne umiejętności i kompetencje. To uczelnia dla każdego, niezależnie od tego, jaka dziedzina go interesuje.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Pomoc humanitarną na Uniwersytecie Warszawskim:

Absolwent kierunku Pomoc humanitarna na Uniwersytecie Warszawskim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • rodzajów sytuacji kryzysowych, w których pomoc humanitarna jest świadczona,
 • uwarunkowań udzielania pomocy humanitarnej,
 • prawa międzynarodowego,
 • międzynarodowego prawa humanitarnego,
 • praw człowieka,
 • prawa uchodźców,
 • międzynarodowego prawa karnego,
 • norm prawnych mających zastosowanie w sytuacji katastrofy naturalnej,
 • działalności pracowników humanitarnych na środowisko,
 • technik negocjacyjnych,
 • etyki.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Pomoc humanitarna:

Absolwent kierunku Pomoc humanitarna na Uniwersytecie Warszawskim może znaleźć zatrudnienie w:

 • jednostkach administracji państwowej,
 • samorządach,
 • organizacjach międzynarodowych,
 • organizacji pozarządowych o krajowym i międzynarodowym zasięgu.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Warszawski

Komentarze (0)