Praca socjalna UW

Praca socjalna – Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski to jeden z najważniejszych punktów na edukacyjnej mapie naszego kraju. Bogata oferta dydaktyczna przyciąga wielu kandydatów, którzy mogą wybrać, między innymi, kierunek Praca socjalna, prowadzony na studiach pierwszego stopnia.

Kierunek Praca socjalna na Uniwersytecie Warszawskim realizowany jest na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji. Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy z zakresu współczesnych metod pracy socjalnej, planowania, organizacji i ewaluacji działań pomocowych. Studenci poznają takie rejony tematyczne jak efektywna komunikacja, prowadzenie badań i diagnozowanie, planowanie i realizacja projektów, animacja i organizacja środowiska, ale także promocja i zarządzanie.

Studia na kierunku Praca socjalna na Uniwersytecie Warszawskim nie posiadają specjalności, a program nauczania zbudowany jest na następujących przedmiotach: psychologia społeczna, antropologia kulturowa, prawo socjalne, psychospołeczne podstawy pracy socjalnej, pedagogika społeczna, problemy polityczne i społeczno- kulturowe migracji, metody badań społecznych, praca socjalna z rodziną, socjologia bezrobocia i marginalizacji społecznej, problemy polityki rodzinnej. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Pracy socjalnej na Uniwersytecie Warszawskim będą mogli wykorzystać w placówkach pomocy społecznej i rynku pracy, placówkach służby zdrowia, wymiaru sprawiedliwości, rządowej i samorządowej administracji publicznej, organizacjach pozarządowych i prowadzonych przez nie programach i projektach społecznych i społeczno-gospodarczych.

Podejmowanie decyzji związanych ze studiami, to nierzadko bardzo gorący okres, w którym kandydaci muszą odpowiedzieć sobie na wiele pytań. Jeśli kierunek kształcenia jest już wybrany, to pozostaje rozstrzygnąć, która uczelnia zapewni najlepsze wykształcenie. Jakie ma Uniwersytet Warszawski opinie? Patrycja, studentka Pracy socjalnej mówi:

„Praca socjalna nie jest łatwą dziedziną, ale w trakcie studiów na Uniwersytecie Warszawskim otrzymujemy wszystko, by stać się specjalistami i jak najlepiej wykonywać przyszły zawód.”

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Pracę socjalną na Uniwersytecie Warszawskim:

Absolwent kierunku Praca socjalna na Uniwersytecie Warszawskim posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

- mechanizmów społecznego wykluczania i społecznej integracji,

- przeprowadzania skutecznych interwencji,

- procesów i zjawisk psychicznych kierujących zachowaniem ludzi,

- zapobiegania konfliktom,

- problemów polityki rodzinnej,

- psychologii społecznej,

- socjologii dewiacji i kontroli społecznej.

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Praca socjalna:

Absolwent kierunku Praca socjalna na Uniwersytecie Warszawskim znajdzie zatrudnienie w:

  • placówkach pomocy społecznej i rynku pracy,
  • placówkach służby zdrowia,
  • placówkach wymiaru sprawiedliwości,
  • rządowej i samorządowej administracji publicznej,
  • organizacjach pozarządowych i prowadzonych przez nie programach i projektach społecznych i społeczno-gospodarczych.

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

Najważniejszymi przedmiotami w procesie rekrutacyjnym na kierunek Praca socjalna na Uniwersytecie Warszawskim są: język polski, matematyka, język obcy, oraz do wyboru: filozofia, historia, geografia, informatyka, wiedza o społeczeństwie.

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia psychologiczne i społeczne wybrać

Studia na kierunku Praca socjalna - wszystko co musisz wiedzieć

Studia psychologiczne i społeczne w Warszawie

UW kierunki

Jakie są kierunki psychologiczne i społeczne w Warszawie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji UW

Komentarze (0)