Praca socjalna

Praca socjalna

Praca socjalna

Artykuł archiwalny

Kierunek może nie być dostępny w ofercie uczelni. Informację należy zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Warszawski

Praca socjalna – Uniwersytet Warszawski

Studia na kierunku praca socjalna na Uniwersytecie Warszawskim to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku praca socjalna znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • psychologia społeczna
 • antropologia kulturowa
 • prawo socjalne
 • psychospołeczne podstawy pracy socjalnej
 • pedagogika społeczna
 • problemy polityczne i społeczno- kulturowe migracji
 • metody badań społecznych

 

Uniwersytet Warszawski to jeden z najważniejszych punktów na edukacyjnej mapie naszego kraju. Bogata oferta dydaktyczna przyciąga wielu kandydatów, którzy mogą wybrać, między innymi, kierunek Praca socjalna, prowadzony na studiach pierwszego stopnia.

Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy z zakresu współczesnych metod pracy socjalnej, planowania, organizacji i ewaluacji działań pomocowych. Studenci poznają takie rejony tematyczne jak efektywna komunikacja, prowadzenie badań i diagnozowanie, planowanie i realizacja projektów, animacja i organizacja środowiska, ale także promocja i zarządzanie.

Program nauczania zbudowany jest na następujących przedmiotach: psychologia społeczna, antropologia kulturowa, prawo socjalne, psychospołeczne podstawy pracy socjalnej, pedagogika społeczna, problemy polityczne i społeczno- kulturowe migracji, metody badań społecznych, praca socjalna z rodziną, socjologia bezrobocia i marginalizacji społecznej, problemy polityki rodzinnej. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Pracy socjalnej na Uniwersytecie Warszawskim będą mogli wykorzystać w placówkach pomocy społecznej i rynku pracy, placówkach służby zdrowia, wymiaru sprawiedliwości, rządowej i samorządowej administracji publicznej, organizacjach pozarządowych i prowadzonych przez nie programach i projektach społecznych i społeczno-gospodarczych.

Podejmowanie decyzji związanych ze studiami, to nierzadko bardzo gorący okres, w którym kandydaci muszą odpowiedzieć sobie na wiele pytań. Jeśli kierunek kształcenia jest już wybrany, to pozostaje rozstrzygnąć, która uczelnia zapewni najlepsze wykształcenie. Jakie ma Uniwersytet Warszawski opinie? Patrycja, studentka Pracy socjalnej mówi:

„Praca socjalna nie jest łatwą dziedziną, ale w trakcie studiów na Uniwersytecie Warszawskim otrzymujemy wszystko, by stać się specjalistami i jak najlepiej wykonywać przyszły zawód.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Pracę socjalną na Uniwersytecie Warszawskim:

Absolwent kierunku Praca socjalna na Uniwersytecie Warszawskim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • mechanizmów społecznego wykluczania i społecznej integracji,
 • przeprowadzania skutecznych interwencji,
 • procesów i zjawisk psychicznych kierujących zachowaniem ludzi,
 • zapobiegania konfliktom,
 • problemów polityki rodzinnej,
 • psychologii społecznej,
 • socjologii dewiacji i kontroli społecznej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Praca socjalna:

Absolwent kierunku Praca socjalna na Uniwersytecie Warszawskim może znaleźć zatrudnienie w:

 • placówkach pomocy społecznej i rynku pracy,
 • placówkach służby zdrowia,
 • placówkach wymiaru sprawiedliwości,
 • rządowej i samorządowej administracji publicznej,
 • organizacjach pozarządowych i prowadzonych przez nie programach i projektach społecznych i społeczno-gospodarczych.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Warszawski

HARMONOGRAM REKRUTACJI+

Nie będzie żadnym zaskoczeniem, że praca socjalna to niełatwa działalność i aby efektywnie wykonywać obowiązki w jej zakresie trzeba się solidnie przygotować. Naturalnie, najpierw należy rozpocząć studia. W jaki sposób? Postępowanie kwalifikacyjne na Pracę socjalną na Uniwersytecie Warszawskim jest proste. Wystarczy tylko pamiętać o kilku zasadach. Po pierwsze, kandydaci zobowiązani są do utworzenia indywidualnego konta w systemie Internetowej Rejestracji Kandydata. System ten to swego rodzaju okno na rekrutacyjny świat, ponieważ przy jego pomocy możemy ubiegać się o przyjęcie na studia, dokonać niezbędnych opłat, a także dowiedzieć się czy kwalifikacje zakończyły się powodzeniem. Rozpoczęcie logowania następuje w pierwszych dniach czerwca, a cały proces rekrutacyjny kończy się w lipcu. W przypadku niewypełnienia limitu miejsc, możliwe jest otwarcie drugiej tury, które następuje w sierpniu bądź wrześniu.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

DOKUMENTY REKRUTACYJNE+

Dokumenty rekrutacyjne to zestaw dokumentów, które należy skompletować, aby zostać pełnoprawnym studentem Uniwersytetu Warszawskiego. Co warto zaznaczyć, wszystkie należy złożyć w dziekanacie w formie papierowej. O jakie dokumenty dokładnie chodzi? W naszym zestawie powinny się znaleźć między innymi:

 • oryginał lub uwierzytelniony odpis świadectwa dojrzałości,
 • ankieta osobowa zawierająca zdjęcie kandydata, wydrukowana z osobistego konta rejestracyjnego w systemie IRK i podpisana przez kandydata,
 • podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej,
 • dowód uiszczenia opłaty za ELS,
 • zaświadczenie o uzyskanym tytule laureata lub finalisty olimpiady stopnia centralnego,
 • zaświadczenie o uzyskanym tytule laureata konkursu międzynarodowego, konkursu ogólnopolskiego lub organizowanego przez uczelnię.

Co jeszcze warto wiedzieć? Jeśli nie możemy udać się do dziekanatu i złożyć wymaganych dokumentów osobiście, może to za nas zrobić ktoś inny, lecz pod warunkiem wystawienia specjalnego, imiennego upoważnienia.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

OPŁATY REKRUTACYJNE+

Wszyscy kandydaci na studia muszą ponieść opłatę rekrutacyjną, niezależnie od tego czy ubiegają się o przyjęcie na studia stacjonarne czy niestacjonarne. W jaki sposób dokonuje się opłaty? Na jakie konto należy przelać pieniądze? Na wszystkie pytania odpowie nam system Internetowej Rejestracji Kandydata. Wystarczy tylko kliknąć zakładkę o nazwie „płatności”. Kolejną opłatą jaką przyjdzie nam uiścić, będzie ta związana z wydaniem Elektronicznej Legitymacji Studenckiej.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

PRZEDMIOTY KWALIFIKACYJNE+

Kandydaci z tzw. nową maturą, czyli zdawaną od 2005 roku muszą mierzyć się z językiem polskim, matematyką i językiem obcym. Oprócz nich muszą zdawać wymagany przedmiot dodatkowy. Chcąc dostać się na Pracę socjalną może to być: filozofia, historia, geografia, informatyka, wiedza o społeczeństwie, język angielski, język francuski, język niemiecki, język hiszpański, język włoski, język rosyjski, język portugalski, język słowacki, język szwedzki.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

PRZELICZNIK PUNKTÓW KWALIFIKACYJNYCH+

Bardzo wiele osób zastanawia się w jaki sposób można obliczyć swoje szanse w postępowaniu kwalifikacyjnym. Dla tych, którzy pragną dostać się na Pracę socjalną przygotowano specjalny wzór obliczeniowy:

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;

P – wynik z języka polskiego;

M – wynik z matematyki;

J – wynik z języka obcego;

X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;

a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

OLIMPIADY ORAZ KONKURSY+

Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym otrzymują laureaci i finaliści:

 • Olimpiady Języka Francuskiego,
 • Olimpiady Języka Białoruskiego,
 • Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Niemieckiego,
 • Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego,
 • Olimpiady Języka Rosyjskiego,
 • Olimpiady Filozoficznej,
 • Olimpiady Historycznej,
 • Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym,
 • Olimpiady Literatury i Języka Polskiego,
 • Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej,
 • Olimpiady Wiedzy Ekologicznej,
 • Olimpiady Medialnej,
 • Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Państwie i Prawie,
 • Olimpiady Przedsiębiorczości.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

Komentarze (0)