Socjologia stosowana i antropologia społeczna

Socjologia stosowana i antropologia społeczna

Socjologia stosowana i antropologia społeczna

23.03.2022

Socjologia stosowana i antropologia społeczna – Uniwersytet Warszawski rekrutacja 2022/2023

Studia na kierunku socjologia stosowana i antropologia społeczna na Uniwersytecie Warszawskim to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku socjologia stosowana i antropologia społeczna w UW
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnymStudia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku socjologia stosowana i antropologia społeczna znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • antropologia kulturowa
 • procesy ludnościowe
 • psychologia ogólna
 • statystyka
 • dynamika zmian współczesnego społeczeństwa polskiego
 • logiczne podstawy nauk społecznych
 • historia myśli o społeczeństwie
 • metody badań społecznych

 

Uniwersytet Warszawski należy do czołówki polskich szkół wyższych. Bogata oferta dydaktyczna przyciąga szeroki grono kandydatów, którzy mogą wybrać, między innymi, kierunek Socjologia stosowana i antropologia społeczna, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane Umiejętności

Celem kształcenia jest pozyskanie wiedzy pozwalającej zrozumieć zjawiska i problemy społeczne, a także zastosować do ich analizy podstawowe mechanizmy i kategorie teoretyczne wchodzące do kanonu wiedzy z zakresu socjologii ogólnej oraz subdyscyplin socjologicznych i antropologii kulturowej.

 

Sprawdź

Uniwersytet Warszawski kierunki studiów

Uniwersytet Warszawski rekrutacja

Rekrtuacja na studia w Warszawie

 

Jakie przedmioty realizowane są na tym kierunku? Na przykład: antropologia kulturowa, procesy ludnościowe, psychologia ogólna, statystyka, dynamika zmian współczesnego społeczeństwa polskiego, logiczne podstawy nauk społecznych, historia myśli o społeczeństwie, metody badań społecznych, psychologia społeczna, socjologia rodziny, etyczne problemy zawodu socjologa, klasyczne teorie socjologiczne, teorie zróżnicowania społecznego, socjologia spraw publicznych. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Socjologii stosowanej i antropologii społecznej na Uniwersytecie Warszawskim będą mogli wykorzystać w administracji publicznej, mediach, instytucjach zajmujących się reklamą i public relations, ośrodkach badania opinii publicznej, instytucjach oświatowo-edukacyjnych, instytucjach zajmujących się polityką społeczną, podmiotach publicznych i komercyjnych zajmujących się promocją kultury i aktywizacją kulturową.

 

Opinie

Wybór odpowiedniej uczelni i kierunku studiów to ważna decyzja, dlatego kandydaci zadają wiele pytań, które mają tę decyzję ułatwić. Jakie ma Uniwersytet Warszawski opinie? Edyta, studentka Socjologii stosowanej i antropologii społecznej mówi:

„Studia na Uniwersytecie Warszawskim to najlepszy sposób na zgłębienie ulubionej dziedziny i tematu zainteresowań.”

 

 

STUDIA W WARSZAWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Warszawie

Studia w Warszawie

 

 

SOCJOLOGIA STOSOWANA I ANTROPOLOGIA SPOŁECZNA - ważne informacje

Socjologia stosowana i antropologia społeczna studia Warszawa

Socjologia stosowana i antropologia społeczna studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Socjologię stosowaną i antropologię społeczną:

Absolwent kierunku Socjologia stosowana i antropologia społeczna na Uniwersytecie Warszawskim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • psychospołecznych i kulturowych uwarunkowań funkcjonowania rodziny,
 • kompensacji deficytów środowiska rodzinnego,
 • interdyscyplinarnych sposobów wspierania rodziny,
 • socjologicznej specyfiki życia miejskiego,
 • kształtowania nowoczesnych i dynamicznych społeczności miejskich,
 • stymulowania aktywnego życia społecznego,
 • zarządzania personelem,
 • animacji kultury,
 • interpretacji dyskursu legitymizującego współczesną władzę polityczną,
 • konstruktywnej komunikacji interpersonalnej,
 • rozwiązywania konfliktów,
 • finansowych i administracyjnych uwarunkowań działalności w sektorze obywatelskim,
 • pozyskiwania funduszy,
 • interpretacji zjawisk kultury współczesnej,
 • rozwoju alternatywnych form życia małżeńskiego i rodzinnego jako odpowiedzi na potrzeby jednostek,
 • przygotowywania ekspertyz i diagnoz środowiska lokalnego.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Socjologia stosowana i antropologia społeczna:

Absolwent kierunku Socjologia stosowana i antropologia społeczna na Uniwersytecie Warszawskim może znaleźć zatrudnienie w:

 • administracji publicznej,
 • mediach,
 • instytucjach zajmujących się reklamą i public relations,
 • ośrodkach badania opinii publicznej,
 • instytucjach oświatowo-edukacyjnych,
 • instytucjach zajmujących się polityką społeczną,
 • podmiotach publicznych i komercyjnych zajmujących się promocją kultury i aktywizacją kulturową.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Podstawą przyjęcia na studia jest lista rankingowa ułożona na podstawie średniej ocen uzyskanych przez kandydatów w toku studiów wyższych.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Warszawski

Komentarze (0)