Ukrainistyka z językiem rosyjskim i angielskim

Ukrainistyka z językiem rosyjskim i angielskim

Ukrainistyka z językiem rosyjskim i angielskim

Artykuł archiwalny

Kierunek może nie być dostępny w ofercie uczelni. Informację należy zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Warszawski

Ukrainistyka z językiem rosyjskim i angielskim – Uniwersytet Warszawski

Studia na kierunku ukrainistyka z językiem rosyjskim i angielskim na Uniwersytecie Warszawskim to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku ukrainistyka z językiem rosyjskim i angielskim znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • historia Ukrainy
 • wiadomości o współczesnej Ukrainie
 • literatura ukraińska XIX wieku
 • analiza i interpretacja tekstu literackiego
 • teoria przekładu
 • literatura ukraińska XX wieku
 • kultura i stylistyka
 • warsztaty tłumaczeniowe ukraińsko- polskie

 

Uniwersytet Warszawski to uczelnia, której historia sięga 1816 roku. Na długiej liście oferowanych kierunków kształcenia, pod literą „U” kandydaci odnajdą Ukrainistykę z językiem rosyjskim i angielskim, prowadzoną na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Założeniem nauki jest wykształcenie specjalistów w dziedzinie ukrainistyki, posiadających szczegółową wiedzę dotyczącą historii, literatury, kultury, współczesności i języka Ukrainy, wyposażonych w praktyczne umiejętności, takie jak znajomość języka ukraińskiego , języka rosyjskiego i języka angielskiego.

Program nauczania składa się z następujących przedmiotów: historia Ukrainy, wiadomości o współczesnej Ukrainie, literatura ukraińska XIX wieku, analiza i interpretacja tekstu literackiego, teoria przekładu, literatura ukraińska XX wieku, kultura i stylistyka, warsztaty tłumaczeniowe ukraińsko- polskie. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Ukrainistyki z językiem rosyjskim i angielskim na Uniwersytecie Warszawskim będą mogli wykorzystać w instytucjach kultury, instytucjach europejskich współpracujących z Ukrainą, organizacjach pozarządowych, mediach, szkolnictwie.

Wybór odpowiedniej uczelni nierzadko sprawia kandydatom niemałe kłopoty. Startujący na studia porównują oferty dydaktyczne, sprawdzają siatkę zajęć, przeglądają wybór specjalności. Jakie ma Uniwersytet Warszawski opinie? Monika, studentka Ukrainistyki z językiem rosyjskim i angielskim mówi: 

„Uważam, że mam sporo szczęścia, bo nie musiałam wyjeżdżać na studia do innego miasta. Pochodzę z Warszawy i w moim mieście znajduje się jedna z najważniejszych polskich uczelni.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Ukrainistykę z językiem rosyjskim i angielskim:

Absolwent kierunku Ukrainistyka z językiem rosyjskim i angielskim na Uniwersytecie Warszawskim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • literatury ukraińskiej,
 • historii ukraińskiego języka literackiego,
 • funkcjonowania ukraińskich instytucji z dziedziny kultury, polityki, gospodarki oraz życia społecznego,
 • analizy i interpretacji dzieł literatury i kultury ukraińskiej od czasów najdawniejszych do współczesności.

 

Praca, gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Ukrainistyka z językiem rosyjskim i angielskim:

Absolwent kierunku Ukrainistyka z językiem rosyjskim i angielskim na Uniwersytecie Warszawskim może znaleźć zatrudnienie w:

 • instytucjach kultury,
 • instytucjach europejskich współpracujących z Ukrainą,
 • organizacjach pozarządowych,
 • mediach,
 • szkolnictwie.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Warszawski

Komentarze (0)