Ukrainistyka z językiem rosyjskim i angielskim

Ukrainistyka z językiem rosyjskim i angielskim

Ukrainistyka z językiem rosyjskim i angielskim UW

Ukrainistyka z językiem rosyjskim i angielskim – Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski to uczelnia, której historia sięga 1816 roku. Na długiej liście oferowanych kierunków kształcenia, pod literą „U” kandydaci odnajdą Ukrainistykę z językiem rosyjskim i angielskim, prowadzoną na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Ukrainistyka z językiem rosyjskim i angielskim na Uniwersytecie Warszawskim realizowany jest na Wydziale Lingwistyki Stosowanej. Założeniem nauki jest wykształcenie specjalistów w dziedzinie ukrainistyki, posiadających szczegółową wiedzę dotyczącą historii, literatury, kultury, współczesności i języka Ukrainy, wyposażonych w praktyczne umiejętności, takie jak znajomość języka ukraińskiego , języka rosyjskiego i języka angielskiego.

Studia na kierunku Ukrainistyka z językiem rosyjskim i angielskim na Uniwersytecie Warszawskim nie posiadają specjalności, a program nauczania składa się z następujących przedmiotów: historia Ukrainy, wiadomości o współczesnej Ukrainie, literatura ukraińska XIX wieku, analiza i interpretacja tekstu literackiego, teoria przekładu, literatura ukraińska XX wieku, kultura i stylistyka, warsztaty tłumaczeniowe ukraińsko- polskie. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Ukrainistyki z językiem rosyjskim i angielskim na Uniwersytecie Warszawskim będą mogli wykorzystać w instytucjach kultury, instytucjach europejskich współpracujących z Ukrainą, organizacjach pozarządowych, mediach, szkolnictwie.

Wybór odpowiedniej uczelni nierzadko sprawia kandydatom niemałe kłopoty. Startujący na studia porównują oferty dydaktyczne, sprawdzają siatkę zajęć, przeglądają wybór specjalności. Jakie ma Uniwersytet Warszawski opinie? Monika, studentka Ukrainistyki z językiem rosyjskim i angielskim mówi: 

„Uważam, że mam sporo szczęścia, bo nie musiałam wyjeżdżać na studia do innego miasta. Pochodzę z Warszawy i w moim mieście znajduje się jedna z najważniejszych polskich uczelni.”

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Ukrainistykę z językiem rosyjskim i angielskim na Uniwersytecie Warszawskim:

Absolwent kierunku Ukrainistyka z językiem rosyjskim i angielskim na Uniwersytecie Warszawskim posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • literatury ukraińskiej,
  • historii ukraińskiego języka literackiego,
  • funkcjonowania ukraińskich instytucji z dziedziny kultury, polityki, gospodarki oraz życia społecznego,
  • analizy i interpretacji dzieł literatury i kultury ukraińskiej od czasów najdawniejszych do współczesności.

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Ukrainistyka z językiem rosyjskim i angielskim:

Absolwent kierunku Ukrainistyka z językiem rosyjskim i angielskim na Uniwersytecie Warszawskim znajdzie zatrudnienie w:

  • instytucjach kultury,
  • instytucjach europejskich współpracujących z Ukrainą,
  • organizacjach pozarządowych,
  • mediach,
  • szkolnictwie.

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

Najważniejszymi przedmiotami w procesie rekrutacyjnym na kierunek Ukrainistyka z językiem rosyjskim i angielskim na Uniwersytecie Warszawskim są: język polski, matematyka, język obcy, oraz do wyboru: wiedza o społeczeństwie, geografia, filozofia, historia, historia sztuki.

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia filologiczne wybrać

Studia na kierunku Ukrainistyka - wszystko co musisz wiedzieć

Studia filologiczne w Warszawie

UW kierunki

Jakie są kierunki filologiczne w Warszawie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Lingwistyki Stosowanej UW

Komentarze (0)