Technologie ochrony środowiska

Technologie ochrony środowiska

Technologie ochrony środowiska

Technologie ochrony środowiska – Politechnika Wrocławska 2021

Studia na kierunku technologie ochrony środowiska na Politechnice Wrocławskiej to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku technologie ochrony środowiska znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • analiza matematyczna
 • algebra z geometrią analityczną
 • chemia nieorganiczna
 • chemia organiczna
 • biologia środowiska
 • meteorologia i klimatologia
 • mechanika płynów
 • gospodarka surowcami
 • grafika inżynierska

 

Politechnika Wrocławska od lat należy do grona prestiżowych i popularnych uczelni. W interesującej ofercie edukacyjnej, pod literą „T” kandydaci odnajdą kierunek Technologie ochrony środowiska, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.
 Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy na temat problematyki ochrony środowiska, polityki ekologicznej, biotechnologii środowiska, mikrobiologii technicznej, oraz oczyszczania wód, gleby, ścieków, powietrza i gazów odlotowych. Technologie ochrony środowiska na Politechnice Wrocławskiej to także poznanie zasad funkcjonowania człowieka zarówno na stanowisku pracy jak i w obszarach projektowania, wytwarzania i eksploatacji obiektów technicznych stanowiących potencjalne zagrożenia dla ludzi i środowiska.
W programie nauczania znajdują się, między innymi, takie przedmioty jak: analiza matematyczna, algebra z geometrią analityczną, chemia nieorganiczna, chemia organiczna, biologia środowiska, meteorologia i klimatologia, mechanika płynów, gospodarka surowcami, grafika inżynierska, biochemia, inżynieria procesowa, fizykochemia odpadów, gleboznawstwo, aparatura w ochronie środowiska, podstawy recyklingu, hydrologia i ochrona wód. A co po studiach? Absolwenci Technologii ochrony środowiska na Politechnice Wrocławskiej znajdą zatrudnienie w administracji publicznej i lokalnej, biurach projektowych, laboratoriach badawczych i kontrolnych, firmach konsultingowych i doradztwa technicznego, zakładach komunalnych, zakładach przemysłowych, ośrodkach rozwojowych, jednostkach naukowych i dydaktycznych.
Na jakiej uczelni studiować Technologie ochrony środowiska? Jeśli chcemy zdobywać wykształcenie w stolicy Dolnego Śląska, warto zapytać: Jakie ma Politechnika Wrocławska opinie? Wiktoria, studentka Technologii ochrony środowiska mówi: „Jeśli ktoś chce wybrać Politechnikę Wrocławską, to z pełnym przekonaniem polecam. To bardzo dobra uczelnia, z gronem świetnych wykładowców.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Technologie ochrony środowiska na Politechnice Wrocławskiej:

Absolwent kierunku Technologie ochrony środowiska na Politechnice Wrocławskiej może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • monitoringu i oceny zanieczyszczenia środowiska,
 • zagospodarowywania odpadów i poddawania ich recyklingowi,
 • polskiego i europejskiego prawa ochrony środowiska,
 • polityki ekologicznej i zarządzania środowiskiem,
 • finansowania ochrony środowiska,
 • inżynierskich działań ekologicznych i troski o środowisko,
 • technologii ochrony atmosfery, gleby, wody i powietrza,
 • wykorzystywania organizmów żywych do ochrony i oczyszczania środowiska,
 • środowiska i bezpieczeństwa pracy człowieka,
 • zasad zrównoważonego rozwoju,
 • technologii usuwania zanieczyszczeń z wody i ścieków oraz gazów odlotowych i powietrza atmosferycznego,
 • zasad kształtowania krajobrazu.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Technologie ochrony środowiska:

Absolwent kierunku Technologie ochrony środowiska na Politechnice Wrocławskiej może znaleźć zatrudnienie w:
 • administracji publicznej i lokalnej,
 • instytucjach finansujących ochronę środowiska,
 • biurach projektowych,
 • laboratoriach badawczych i kontrolnych ochrony środowiska,
 • firmach konsultingowych i doradztwa technicznego oraz prawnego,
 • zakładach komunalnych,
 • zakładach przemysłowych,
 • ośrodkach rozwoju,
 • jednostkach naukowych i dydaktycznych. 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Wrocławska

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia biologiczne i przyrodnicze wybrać

Studia na kierunku technologie ochrony środowiska - wszystko co musisz wiedzieć

Studia biologiczne i przyrodnicze we Wrocławiu

Politechnika Wrocławska kierunki

Jakie są kierunki ochrona środowiska we Wrocławiu

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Przyrodniczo-Technologicznym Politechniki Wrocławskiej

 

Komentarze (0)