Technologie ochrony środowiska

Technologie ochrony środowiska

Technologie ochrony środowiska

Artykuł archiwalny

Kierunek może nie być dostępny w ofercie uczelni. Informację należy zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Wrocławska

Technologie ochrony środowiska – Politechnika Wrocławska

Studia na kierunku technologie ochrony środowiska na Politechnice Wrocławskiej to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku technologie ochrony środowiska znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • analiza matematyczna
 • algebra z geometrią analityczną
 • chemia nieorganiczna
 • chemia organiczna
 • biologia środowiska
 • meteorologia i klimatologia
 • mechanika płynów
 • gospodarka surowcami
 • grafika inżynierska

 

Politechnika Wrocławska od lat należy do grona prestiżowych i popularnych uczelni. W interesującej ofercie edukacyjnej, pod literą „T” kandydaci odnajdą kierunek Technologie ochrony środowiska, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.
 

Nabywane umiejętności

 Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy na temat problematyki ochrony środowiska, polityki ekologicznej, biotechnologii środowiska, mikrobiologii technicznej, oraz oczyszczania wód, gleby, ścieków, powietrza i gazów odlotowych. Technologie ochrony środowiska na Politechnice Wrocławskiej to także poznanie zasad funkcjonowania człowieka zarówno na stanowisku pracy jak i w obszarach projektowania, wytwarzania i eksploatacji obiektów technicznych stanowiących potencjalne zagrożenia dla ludzi i środowiska.
W programie nauczania znajdują się, między innymi, takie przedmioty jak: analiza matematyczna, algebra z geometrią analityczną, chemia nieorganiczna, chemia organiczna, biologia środowiska, meteorologia i klimatologia, mechanika płynów, gospodarka surowcami, grafika inżynierska, biochemia, inżynieria procesowa, fizykochemia odpadów, gleboznawstwo, aparatura w ochronie środowiska, podstawy recyklingu, hydrologia i ochrona wód. A co po studiach? Absolwenci Technologii ochrony środowiska na Politechnice Wrocławskiej znajdą zatrudnienie w administracji publicznej i lokalnej, biurach projektowych, laboratoriach badawczych i kontrolnych, firmach konsultingowych i doradztwa technicznego, zakładach komunalnych, zakładach przemysłowych, ośrodkach rozwojowych, jednostkach naukowych i dydaktycznych.
 

Opinie

Na jakiej uczelni studiować Technologie ochrony środowiska? Jeśli chcemy zdobywać wykształcenie w stolicy Dolnego Śląska, warto zapytać: Jakie ma Politechnika Wrocławska opinie? Wiktoria, studentka Technologii ochrony środowiska mówi: „Jeśli ktoś chce wybrać Politechnikę Wrocławską, to z pełnym przekonaniem polecam. To bardzo dobra uczelnia, z gronem świetnych wykładowców.”
 
 
 
STUDIA WE WROCŁAWIU - ważne informacje

Kierunki studiów we Wrocławiu

Studia we Wrocławiu

 

 

TECHNOLOGIE OCHRONY ŚRODOWISKA - ważne informacje

Technologie ochrony środowiska studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Technologie ochrony środowiska na Politechnice Wrocławskiej:

Absolwent kierunku Technologie ochrony środowiska na Politechnice Wrocławskiej może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • monitoringu i oceny zanieczyszczenia środowiska,
 • zagospodarowywania odpadów i poddawania ich recyklingowi,
 • polskiego i europejskiego prawa ochrony środowiska,
 • polityki ekologicznej i zarządzania środowiskiem,
 • finansowania ochrony środowiska,
 • inżynierskich działań ekologicznych i troski o środowisko,
 • technologii ochrony atmosfery, gleby, wody i powietrza,
 • wykorzystywania organizmów żywych do ochrony i oczyszczania środowiska,
 • środowiska i bezpieczeństwa pracy człowieka,
 • zasad zrównoważonego rozwoju,
 • technologii usuwania zanieczyszczeń z wody i ścieków oraz gazów odlotowych i powietrza atmosferycznego,
 • zasad kształtowania krajobrazu.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Technologie ochrony środowiska:

Absolwent kierunku Technologie ochrony środowiska na Politechnice Wrocławskiej może znaleźć zatrudnienie w:
 • administracji publicznej i lokalnej,
 • instytucjach finansujących ochronę środowiska,
 • biurach projektowych,
 • laboratoriach badawczych i kontrolnych ochrony środowiska,
 • firmach konsultingowych i doradztwa technicznego oraz prawnego,
 • zakładach komunalnych,
 • zakładach przemysłowych,
 • ośrodkach rozwoju,
 • jednostkach naukowych i dydaktycznych. 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Wrocławska

Komentarze (0)