Na początku był umysł...

uniwersytet łódzki

Na początku był umysł...

Uniwersytet Łódzki to uczelnia państwowa, która powstała 24 maja 1945 roku. Obecnie jest jedną z największych polskich szkół wyższych – na jej 12 wydziałach studiuje 35 tysięcy młodych ludzi. Nad procesem kształcenia studentów czuwa niemal 4 tysiące pracowników, w tym ponad 2 tysiące nauczycieli akademickich. 
Funkcję pierwszego rektora naszego uniwersytetu powierzono prof. Tadeuszowi Kotarbińskiemu - „człowiekowi dobrej roboty”, którego niezwykły intelekt ukształtował całe pokolenia polskich naukowców i ludzi kultury. Jego wpływ na formowanie się uczelni przejawiał się w odważnych rozwiązaniach, zagwarantowaniu wolności badań i nauki, a także w nastawieniu na przyszłość, czyli wprowadzaniu zmian służących następnym generacjom.
 

W 2016 roku rozpoczęliśmy proces odświeżenia wizerunku UŁ. Opracowana przez nas nowa identyfikacja wizualna odzwierciedla aktualną misję uczelni, która opiera się o takie wartości, jak wspólnota, innowacyjność dla rozwoju, otwartość czy jedność w różnorodności. 
Prof. Kotarbiński bez wątpienia nadał kierunek, w jakim obecnie zmierza nasza uczelnia. Wyraża się to w kreatywnym podejściu do kształcenia, otwartości na to, co nowe i nieoczywiste, jak i w odważnym dążeniu do innowacyjności. Dlatego też wprowadzanym zmianom wizualnym towarzyszy zmiana hasła, na bardzo trafne i doskonale dopasowane do charakteru uniwersytetu, „Uwolnij umysł”.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Łódzki

Komentarze (0)