Geodezja i kartografia

Geodezja i kartografia

Geodezja i kartografia

31.01.2022

Geodezja i kartografia – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 2022

Studia na kierunku geodezja i kartografia na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra).

Studia na kierunku geodezja i kartografia w UPWR WROCŁAW
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia), 1,5 roku (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku geodezja i kartografia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • algebra liniowa
 • statystyka matematyczna
 • geodezja fizyczna
 • grafika inżynierska
 • systemy informacji przestrzennej
 • pomiary katastralne
 • geodezja inżynieryjna

 

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu od wielu lat stanowi istotny punkt na edukacyjnej mapie województwa dolnośląskiego, a szeroki wachlarz kierunków kształcenia przyciąga co roku nową rzeszę kandydatów. Co mogą znaleźć w ofercie dydaktycznej? Na przykład Geodezję i kartografię, prowadzone na studiach pierwszego i drugiego stopnia.
 

Nabywane umiejętności

Założeniem kształcenia jest pozyskanie bogatej wiedzy z obszaru matematyki, nauk przyrodniczych i nauk technicznych oraz zagadnień specjalistycznych z zakresu geodezji i kartografii. Studenci poznają współczesne metody obserwacji i modelowania kształtu i własności fizycznych Ziemi, badania ich zmian w czasie oraz numerycznego opracowywania i prezentacji wyników pomiarów geodezyjnych, teledetekcyjnych i fotogrametrycznych.
Jakie przedmioty znajdują się w programie nauczania? Na przykład: algebra liniowa, statystyka matematyczna, geodezja fizyczna, grafika inżynierska, systemy informacji przestrzennej, pomiary katastralne, geodezja inżynieryjna, kartografia, teledetekcja środowiska, modelowanie i standaryzacja danych przestrzennych, informatyka geodezyjna, kataster nieruchomości. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności, absolwenci Geodezji i kartografii na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu będą mogli wykorzystać w przedsiębiorstwach i biurach geodezyjno-kartograficznych, biurach urządzania terenów wiejskich, komórkach zajmujących się geodezją i gospodarką nieruchomościami. 
 

Opinie

Przed wyborem odpowiedniej szkoły wyższej, kandydaci na studia zadają sobie wiele pytań, by jak najlepiej porównać oferty edukacyjne, a wystarczy postawić zaledwie jedno pytanie: Jakie ma Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu opinie? Sebastian, student Geodezji i kartografii mówi:
„Studia na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu to zdobywanie praktycznych umiejętności, wiedzy, którą wykorzysta się w przyszłym zawodzie, ale też fajna przygoda, którą, gdybym mógł, to chciałbym przeżyć jeszcze raz. To wspaniałe miejsce.”
 
 
STUDIA WE WROCŁAWIU - ważne informacje

Kierunki studiów we Wrocławiu

Studia we Wrocławiu

 

 

GEODEZJA I KARTOGRAFIA - ważne informacje

Geodezja i kartografia studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Geodezję i kartografię na Uniwersytecie Przyrodniczym:

Absolwent kierunku Geodezja i kartografia na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • pozycjonowania punktów w przestrzeni 3D, 2D i 1D,
 • istoty pomiarów inwentaryzacyjnych, realizacyjnych i kontrolnych,
 • geodezyjnych metod pomiarów szczegółów terenowych,
 • budowy map numerycznych,
 • zasad zakładania poziomych i wysokościowych osnów pomiarowych,
 • zasad kartograficznego opracowywania wyników pomiarów,
 • analizy błędów pomiarów geodezyjnych,
 • pomiarów przemieszczeń obiektów inżynierskich,
 • projektowania struktury logicznej i fizycznej bazy danych,
 • zarządzania bazą danych oraz implementowania bazy danych w różnych systemach informacyjnych,
 • techniczno-prawnej geodezyjnej obsługi inwestycji,
 • kartografii matematycznej i tematycznej,
 • wykonywania pomiarów,
 • kartowania pierworysu mapy sytuacyjnej i rzeźby terenu,
 • przeprowadzania procesu geodezyjnej obsługi inwestycji, 
 • metod prezentacji kartograficznych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Geodezja i kartografia:

Absolwent kierunku Geodezja i kartografia na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu może znaleźć zatrudnienie w:
 • przedsiębiorstwach i biurach geodezyjno-kartograficznych,
 • biurach urządzania terenów wiejskich,
 • komórkach zajmujących się geodezją i gospodarką nieruchomościami.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku geodezja i kartografia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

fizyka, geografia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Kwalifikacja odbywa się na podstawie listy rankingowej kandydatów sporządzonej na podstawie średniej arytmetycznej wszystkich ocen ze studiów I stopnia, a w dalszej kolejności z oceny końcowej ze studiów I stopnia oraz ostatniej oceny z języka obcego. Lista rankingowa (w ramach limitu miejsc) jest równoznaczna z listą zakwalifikowanych do wpisu na listę studentów UPWr.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Komentarze (0)