Edukacja 3.0 - Kompetencje przyszłości w zarządzaniu

paulina gocała

Edukacja 3.0 - Kompetencje przyszłości w zarządzaniu

Działamy strategicznie i długofalowo…”

Świat się zmienia. To, z pozoru, banalne zdanie oznacza realne przeobrażenia, które można dostrzec w wielu sferach życia, z rynkiem pracy na czele. Istotne jest to, aby na te zmiany reagować. W jaki sposób? To proste. Na edukacyjnej mapie naszego kraju istnieją wyraźne punkty, które mają pomysł dla tych, którzy chcą się rozwijać, piąć do góry po szczeblach kariery oraz odnaleźć się we współczesnej rzeczywistości. Z Pauliną Gocałą, kierownikiem Kształcenia Podyplomowego Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi rozmawiamy o ofercie studiów podyplomowych tej uczelni, która stanowi najlepszy przykład innowacyjnego podejścia do kształcenia.

 

W nadchodzącym roku akademickim, w ofercie studiów podyplomowych Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi, pojawiły się nowe kierunki kształcenia. Czym wyróżnia się oferta edukacyjna AHE? 

Centrum Kształcenia Podyplomowego przy Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi edukuje w ramach studiów podyplomowych od 1997 roku. Od początku działalności proponuje kilkadziesiąt kierunków, które pozwalają na zdobycie nowych kwalifikacji i umiejętności tak niezbędnych w dynamicznie zmieniającym się rynku pracy.

Staramy się na bieżąco uzupełniać naszą ofertę o nowe, pożądane przez pracodawców profile. W semestrze zimowym 2018/2019 Słuchacze odnajdą w ofercie aż cztery nowości, które są odpowiedzią na potrzeby rynku. Co ważne, wiele kierunków prowadzimy w formule on-line, co pozwala naszym słuchaczom łączyć naukę z codziennymi obowiązkami.

 

Pierwszym kierunkiem, który powinien zwrócić uwagę słuchaczy jest Agile- zwinne zarządzanie w organizacjach. Niektórym ta nazwa może wydać się tajemnicza. Na czym koncentrują się te studia? 

Studia przygotowują do pracy w środowiskach wykorzystujących zwinne, czyli „Agile”, metody wytwarzania produktów oraz usług. Wieloletnie doświadczenie kadry prowadzącej pozwala na zapoznanie słuchaczy ze współczesnymi metodami zarządzania rozumianymi jako Turkusowe Organizacje.

Studia koncentrują się na stworzeniu przestrzeni dla symulacji sytuacji biznesowych i ćwiczeń z wykorzystaniem przekazywanej wiedzy. Warsztatowa metoda realizacji zajęć wspiera rozumienie podejmowanych zagadnień. Jest to obecnie jedyny taki kierunek w Polsce.

Studia skierowane są do wszystkich, którzy chcą zrozumieć podstawy podejścia zwinnego i zarządzania szczupłego, tzw. Lean w odniesieniu do świata pracy intelektualnej i kreatywnej, dla tych którzy pracują w zwinnej organizacji lub projekcie i chcą poszerzyć swoją wiedzę z zakresu zwinnych metod wytwarzania produktów, czyli właśnie Agile.

 

Oferta studiów podyplomowych Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi to nowoczesne, innowacyjne kształcenie. Na co kładziony jest największy nacisk w realizowaniu programów nauczania?

Jesteśmy nastawieni na skuteczne wsparcie firm w rozwoju menedżerów i pracowników. Skuteczne, tzn. takie które przynosi zmianę dla jednostki i biznesu, wspiera realizację celów strategicznych i adresuje wyzwania biznesowe.

Osiągamy to dzięki bliskiej współpracy z kadrą zarządzającą i HR, trafnej identyfikacji potrzeb rozwojowych, rekomendowaniu i wdrożeniu różnych narzędzi rozwojowych, pomocy w zbudowaniu otoczenia wspierającego rozwój. Jesteśmy pragmatyczni, działamy strategicznie i długofalowo, dostosowujemy rozwiązania do potrzeb, mamy dużą wiedzę i doświadczenie biznesowe.

Nacisk kładziemy na zajęcia praktyczne oraz warsztaty. Na większości naszych kierunków słuchacz musi zrealizować praktyki, które umożliwiają pracę w poszczególnych zawodach i są zgodne z obowiązującymi rozporządzeniami. Jest to niezbędne, aby zapoznać się z przyszłym stanowiskiem, uzyskać praktyczną wiedzę oraz być gotowym na nowe wyzwania.

 

Studia podyplomowe w Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi oferują pozyskanie wiedzy praktycznej. Zapewne dlatego nie mogło zabraknąć coraz ważniejszego Zarządzania talentami?

Rynek pracy przeobraził się w rynek pracownika, gdzie rekrutacja coraz częściej przypomina bitwę o talenty. W takich warunkach trudno przyciągnąć i zatrzymać utalentowanych pracowników, dlatego zarządzanie talentami przestało być opcją, a stało się koniecznością. Na rynku pracownika coraz większe znaczenie odgrywa bowiem nie tylko to, w jaki sposób organizacje rekrutują, jakie warunki zatrudnienia oferują, ale też – jak zarządzają talentami. Na tym kierunku odpowiadamy na pytania:

Dlaczego firmy powinny traktować zarządzanie talentami strategicznie? Jak zdobywać utalentowanych pracowników i dbać o ich lojalność? Jakie są sprawdzone metody zarządzania talentami?

Należy zaznaczyć, że głównym celem kierunku jest dostarczenie narzędzi, które pomogą w zidentyfikowaniu i uświadomieniu tego, jaki potencjał posiadają ludzie i jak efektywnie można go wykorzystać zarówno dla siebie, jak i dla organizacji. Studia te dostarczą wiedzy na temat sprawdzonych sposobów i systemów zarządzania talentami w wybranych firmach. Pozyskana wiedza pomoże także zbudować system zarządzania talentami w organizacji dostosowany do jej specyfiki.

 

Zmiany zachodzące w nauczaniu podyplomowym to reakcja na zmieniające się potrzeby i wymagania. Jakie są potrzeby młodych ludzi, którzy dopiero wchodzą na rynek pracy? Jakie umiejętności powinny być im potrzebne i jakie właśnie nabędą podczas studiów podyplomowych w AHE?

Obecnie, obowiązkowym zestawem kompetencji zawodowych stają się umiejętności rozwiązywania problemów i motywowania zespołów, inspirowanie czy też po prostu empatia. Ciągle wzrasta rola innowacyjności oraz poszukiwania nowych rozwiązań. Na studiach podyplomowych oferujemy Słuchaczom praktyczne podejście do zagadnień, liczne praktyki, warsztaty jak i wyjazdy. Sami zaś oczekujemy chęci do poszerzania wiedzy i świadomego podejmowania studiów, które mogą być kluczem do sukcesu.

 

Skupmy się na obszarze menedżerskim. Jakie umiejętności powinien posiadać nowoczesny menedżer i jakie kierunki kształcenia w ofercie studiów podyplomowych odnajdzie, aby nabyć te umiejętności?

Współczesny menedżer posiada wiele imion: lider, wizjoner, analityk, strateg, motywator, inspirator, psycholog, coach, koordynator. Mniej powinien być nadzorcą, kontrolerem, tradycyjnie rozumianym nauczycielem, czy sędzią. Wraz ze zmieniającym się biznesem, zmienia się rola menedżera, która staje się trudniejsza, niż kiedykolwiek wcześniej. Wymogi, które stawia się kadrze zarządzającej nie są łatwe do spełnienia, dlatego rozwój kompetencji kierowniczych i osobistych, to fundament, na którym każdy lider powinien budować swoją karierę.

Stosowanie nowego stylu kierowania, w którym pracownik staje się̨ bardziej partnerem niż̇ podwładnym i w którym rozkazodawstwo zastępuje się przywództwem. Przełożony dzieli się władzą, deleguje uprawnienia, stwarza klimat do dyskusji, pobudza inwencję oraz zachęca pracowników do wprowadzania ulepszeń́. Szczególną uwagę̨ zwraca on na znaczenie skutecznego motywowania oraz harmonijnej współpracy. Stara się zbliżyć do siebie pracowników, doskonalić system komunikowania się oraz sprawnie rozwiązywać różnego rodzaju konflikty.

Nowoczesny menedżer to obecnie przede wszystkim lider, który potrafi zarówno kierować zespołem, motywować, inspirować oraz partycypować obowiązki. Nowoczesny menedżer wie, że najważniejszym zasobem ludzkim w organizacji jest pracownik i to On decyduje o sukcesie danej firmy. W ofercie studiów podyplomowych AHE w Łodzi znajdziemy wiele kierunków skierowanych do kadry zarządzającej, w zależności od potrzeb i predyspozycji. Przykładowo Akademia Trenerów Biznesu, E-marketing, Menedżer HR, Employer Branding, Zarządzanie Projektami wg standardu PMI, Zarządzanie sprzedażą w hotelarstwie......

 

Akademia Humanistyczno- Ekonomiczna w Łodzi może pochwalić się uznaną, doświadczoną kadrą wykładowców. To eksperci wielu dziedzin… 

Tak, możemy pochwalić się kadrą posiadającą wieloletnie doświadczenie, uznanie, pasję, talent. Wykładowcy współpracujący z uczelnią mają duży dorobek naukowy, są autorami wielu publikacji, biorą udział w konferencjach naukowych. Są to osoby nieustannie doskonalące się, rozwijające. Bycie wykładowcą to nie tylko znajomość swojej dziedziny, ale także szeroko pojęty samorozwój. Świat idzie do przodu, zmieniają się treści nauczania. Nasza kadra ciągle doskonali metody nauczania, dostosowuje się do potrzeb słuchaczy, utrzymując wysoki poziom przekazywanej wiedzy.

 

Studia podyplomowe w AHE w Łodzi to także szansa na pozyskanie cenionych certyfikatów… 

Poprzez współpracę z partnerami merytorycznymi nasi słuchacze są przygotowywani do wielu cenionych na rynku pracy certyfikacji, jak na przykład: CAPM (Certified Associate in Project Management), PMP (Project Management Professional) czy Microsoft Certified Solution Associate (MCSA).

Po studiach Lean Management uczestnik otrzymuje certyfikat Brainstorm Group w zakresie Green Belt Six Sigma.

 

Kto powinien czym prędzej zapisać się na studia?

Każdy, kto chce poszerzyć swoje kompetencje, zdobyć kwalifikacje do wykonywania zawodu oraz nie zapominajmy, każdy kto ukończył studia wyższe. Kończąc studia podyplomowe w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi absolwenci otrzymują nie tylko dokument, ale przede wszystkim wiedzę i umiejętności, które pozwolą im na dalszy rozwój.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Oferta studiów podyplomowych Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi to 68 kierunków kształcenia realizowanych w formule weekendowej, oraz 60 kierunków w trybie online, prowadzonych w formule blended learningowej.

 

Pełną ofertę studiów podyplomowych znajdziesz tutaj: www.ckp-lodz.pl

 

 

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Komentarze (0)