Rolnictwo

Rolnictwo

Rolnictwo

31.01.2022

Rolnictwo – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 2022

Studia na kierunku Rolnictwo na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3,5 roku do 4 lat (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra).

Studia na kierunku rolnictwo w UP WROCŁAW
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania od 3,5 do 4 lat (studia I stopnia), 1,5 roku (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku rolnictwo znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • botanika
 • grafika inżynierska
 • ekologia i ochrona środowiska
 • biochemia i fizjologia roślin
 • chów i hodowla zwierząt
 • genetyka
 • mikrobiologia
 • ochrona roślin

 

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu kształci studentów od 1945 roku. W ofercie edukacyjnej, pod literą „R” kandydaci odnajdą kierunek Rolnictwo, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.
 

Nabywane umiejętności

Celem kształcenia jest pozyskanie wiedzy z obszaru technologii produkcji rolniczej, zwłaszcza roślinnej, prowadzonej zgodnie z zasadami rolnictwa integrowanego, jak również wiedzy biologicznej, chemicznej i ekologicznej, podpartej umiejętnościami organizacji i zarządzania produkcją. Studenci uczą się wykonywać i opracowywać projekty nowych rozwiązań technologicznych, przetwarzać dane przy użyciu nowoczesnych technik informatycznych oraz jak prawidłowo funkcjonować w obrębie infrastruktury rolniczej. 
Jakie przedmioty składają się na program nauczania? Na przykład: botanika, grafika inżynierska, ekologia i ochrona środowiska, biochemia i fizjologia roślin, chów i hodowla zwierząt, genetyka, mikrobiologia, ochrona roślin, sadownictwo, diagnostyka chorób i szkodników, warzywnictwo, organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwami, jakość plonów i surowców roślinnych, diagnozowanie stanu roślin uprawnych, analiza instrumentalna, zachowanie bioróżnorodności zbiorowisk łąkowych. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności, absolwenci Rolnictwa na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu będą mogli wykorzystać w administracji rządowej i samorządowej, doradztwie rolniczym, przedsiębiorstwach zajmujących się skupem i obrotem produktów roślinnych, gospodarstwach rolniczych, gospodarstwach agroturystycznych.
 

Opinie

Podejmowanie decyzji związanych ze studiami, to nierzadko bardzo gorący okres, w którym kandydaci muszą odpowiedzieć sobie na wiele pytań. Jeśli kierunek kształcenia jest już wybrany, to pozostaje rozstrzygnąć, która uczelnia zapewni najlepsze wykształcenie. Jakie ma Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu opinie? Krzysiek, student Rolnictwa mówi:
„Studia na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu to prestiżowa sprawa. Tutaj dowiadujemy się na czym polega nowoczesne rolnictwo. Zdecydowanie polecam tę uczelnię.”
 
 
STUDIA WE WROCŁAWIU - ważne informacje

Kierunki studiów we Wrocławiu

Studia we Wrocławiu

 

 

ROLNICTWO - ważne informacje

Rolnictwo studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Rolnictwo na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu:

Absolwent kierunku Rolnictwo na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • budowy organizmów roślinnych i ich systematyki,
 • procesów prowadzących do powstawania zmienności genetycznej,
 • fizjologii roślin,
 • rachunku ekonomicznego,
 • fizycznych procesów zachodzących w biosferze,
 • praw rządzących produkcją, wymianą i konsumpcją,
 • kryteriów klasyfikacji gleb,
 • zagrożeń abiotycznych i biotycznych dla roślin,
 • technik i środków ochrony roślin,
 • funkcjonowania naturalnych układów ekologicznych,
 • analizowania i opracowywania danych ze stacji meteorologicznej,
 • określania właściwości fizycznych i chemicznych gleb,
 • oceny organoleptycznej jakości pasz objętościowych i treściowych, 
 • czynników determinujących funkcjonowanie i rozwój obszarów wiejskich,
 • zasad przechowywania płodów rolnych,
 • prowadzenia ewidencji materiałowej w gospodarstwie rolnym,
 • planowania i projektowania czasu pracy w poszczególnych technologiach uprawy roślin. 

 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Rolnictwo:

Absolwent kierunku Rolnictwo na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu może znaleźć zatrudnienie w:
 • administracji rządowej i samorządowej,
 • doradztwie rolniczym,
 • przedsiębiorstwach zajmujących się skupem i obrotem produktów roślinnych,
 • gospodarstwach rolniczych,
 • gospodarstwach agroturystycznych.

 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku rolnictwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Kwalifikacja odbywa się na podstawie listy rankingowej kandydatów sporządzonej na podstawie średniej arytmetycznej wszystkich ocen ze studiów I stopnia, a w dalszej kolejności z oceny końcowej ze studiów I stopnia oraz ostatniej oceny z języka obcego. Lista rankingowa (w ramach limitu miejsc) jest równoznaczna z listą zakwalifikowanych do wpisu na listę studentów UPWr.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Komentarze (0)