Dowodzenie

Dowodzenie

Dowodzenie

23.03.2022

Dowodzenie – Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie rekrutacja 2022/2023

Studia na kierunku dowodzenie w Akademii Sztuki Wojennej to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia na kierunku dowodzenie w ASZWOJ
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku dowodzenie znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • przygotowania obronne państwa
 • organizacja i rozwój systemu obronnego państwa
 • organizacja i prowadzenie działań obronnych
 • wsparcia przez siły zbrojne systemu reagowania kryzysowego państwa
 • przygotowania obronnego społeczeństwa
 • dowodzenia oraz szkolenia wojsk

 

Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie kształci oficerów na potrzeby dowództw, sztabów, instytucji wojskowych i cywilnych związanych z obronnością państwa. Jakie kierunki oferuje kandydatom? Na przykład Dowodzenie, prowadzone na studiach pierwszego stopnia.

 

Nabywane Umiejętności

Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy i umiejętności praktycznych związanych z teorią i praktyką dowodzenia. Studenci poznają wiele aspektów związanych z obronnością państwa, w tym zagadnienia ochrony informacji, zarządzania kryzysowego, cyber- zagrożeń, logistyki cywilnej i wojskowej oraz analizy środowiska działań militarnych.

 

Sprawdź

Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie kierunki studiów

Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie rekrutacja

Rekrtuacja na studia w Warszawie

 

Program nauczania składa się z następujących przedmiotów: przygotowania obronne państwa, organizacja i rozwój systemu obronnego państwa, organizacja i prowadzenie działań obronnych, wsparcia przez siły zbrojne systemu reagowania kryzysowego państwa, przygotowania obronnego społeczeństwa, dowodzenia oraz szkolenia wojsk, doktryny, koncepcje oraz systemy militarne innych państw i sojuszy polityczno-militarnych. A co po studiach? Absolwenci Dowodzenia w Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie znajdą zatrudnienie w komórkach organizacyjnych administracji samorządowej realizujących zadania z zakresu bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego, jednostkach organizacyjnych terenowych organów administracji wojskowej, podmiotach gospodarczych realizujących zadania na rzecz systemu obronnego państwa.

 

Opinie

Wybór uczelni, na której będziemy zdobywać cenne wykształcenie, nierzadko spędza sen z powiek. Okres rekrutacji to czas zadawania pytań i porównań ofert dydaktycznych. Jakie ma Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie opinie? Daniel, student Dowodzenia mówi:

„Ta uczelnia to prawdziwa ziemia obiecana dla wszystkich, którzy interesują się wojskowością i z tą dziedziną chcą związać swoje życie. „

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Dowodzenie w Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie:

Absolwent kierunku Dowodzenie w Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • przygotowania obronnego państwa,
 • organizacji sił zbrojnych,
 • sojuszy polityczno- militarnych,
 • zarządzania kryzysowego,
 • ochrony informacji,
 • logistyki cywilnej i wojskowej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Dowodzenie:

Absolwent kierunku Dowodzenie w Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie może znaleźć zatrudnienie w:

 • komórkach organizacyjnych administracji samorządowej realizujących zadania z zakresu bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego,
 • jednostkach organizacyjnych terenowych organów administracji wojskowej,
 • podmiotach gospodarczych realizujących zadania na rzecz systemu obronnego państwa.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku dowodzenie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

geografia, historia, informatyka, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

Komentarze (0)