Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie - rekrutacja na studia 2023/2024

Akademia Sztuki Wojennej (ASZWOJ) w Warszawie - rekrutacja na studia 2023/2024

Rekrutacja na studia stacjonarne I stopnia oraz jednolite magisterskie na rok akademicki 2023/2024 w Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie odbędzie się w terminie głównym od maja 2023 do lipca 2023 r. Wyniki rekrutacji I tury na studia stacjonarne I stopnia i jednolite ogłoszone zostaną w lipcu 2023 r. W przypadku nie wypełnienia limitów miejsc zostanie przeprowadzona II tura rekrutacji.

Dla niektórych kierunków studiów terminy rekrutacji mogą się różnić, szczegółówe informacje znajdziesz na www.wojsko-polskie.pl

 

Harmonogram rekrutacji 2022/2023

 

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Studia I stopnia oraz jednolite magisterskie

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja - I tura

od maja do lipca 2023

Ogłoszenie wyników - I tura

lipiec 2023

Składanie dokumentów - I tura

od lipca do sierpnia 2023

Ogłoszenie listy przyjętych na studia sierpień 2023

Elektroniczna rejestracja - II tura - w przypadku niewypełenienia limitu miejsc

od sierpnia do września 2023

Ogłoszenie listy przyjętych na studia - II tura

wrzesień 2023

*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.

 

studia II stopnia

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja od maja do sierpnia 2023
Ogłoszenie wyników sierpień 2023

Składanie dokumentów

sierpień 2023

*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.

*Terminy rekrutacji dla poszczególnych kierunków mogą się różnić, dokładne informacje na temat terminów znajdziesz na www.wojsko-polskie.pl

 

Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie kierunki - rekrutacja 2023/2024

Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie w rekrutacji 2023/2024 oferuje kształcenie na ponad 10 kierunkach studiów w ramach studiów pierwszego (10 kierunków) i drugiego (9 kierunków) stopnia oraz jednolirych magisterkich (1 kierunek), jak również w ramach studiów podyplomowych. Osoby zainteresowane podjęciem nauki na ASZWOJ mogą aplikować na 11 kierunków studiów stacjonarnych i 10 kierunków studiów niestacjonarnych.

 

Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie kierunki studiów - rekrutacja 2023/2024

 • Administracja - Instytut Prawa
 • Bezpieczeństwo informacyjne i cyberbezpieczeństwo - Wydział Bezpieczeństwa Narodowego
 • Bezpieczeństwo międzynarodowe i dyplomacja - Wydział Bezpieczeństwa Narodowego
 • Bezpieczeństwo narodowe i obrona powszechna - Wydział Bezpieczeństwa Narodowego
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne - Wydział Bezpieczeństwa Narodowego
 • Historia - Instytut Historii Wojskowej
 • Logistyka - Wydział Zarządzania i Dowodzenia
 • Lotnictwo - Wydział Zarządzania i Dowodzenia
 • Obronność i przygotowanie obronne społeczeństwa - Wydział Wojskowy
 • Prawo - Instytut Prawa
 • Zarządzanie - Wydział Zarządzania i Dowodzenia

Dowiedz się więcej: www.wojsko-polskie.pl

 

Nowe kierunki studiów w Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie (ASZWOJ) - 2022

 • historia

 

Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie to uczelnia z tradycjami. Jest kontynuatorką Wojskowej Szkoły Aplikacyjnej, funkcjonującej w latach 1820- 1831 oraz Wyższej Szkoły Wojennej, działającej w latach 1919- 1946. Misją Akademii jest przede wszystkim służba rozwojowi Sił Zbrojnych, a także przygotowywanie wysoko wykwalifikowanych kadr dowódczo- sztabowych i administracyjnych na potrzeby dowództw, sztabów, instytucji wojskowych i cywilnych związanych z obronnością kraju.

 

Dowiedz się więcej

rekrutacja studia w Warszawie

kierunki studiów w Warszawie

uczelnie i studia w Warszawie

 

Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie to tradycja, historia oraz grono znamienitych absolwentów, na czele z generałem Tadeuszem Kutrzebą, generałem Stanisławem Sosabowskim, czy generałem Stanisławem Maczkiem.

Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie realizuje kształcenie w ramach studiów wojskowych oraz studiów cywilnych. Studia cywilne nie wiążą się z powołaniem do służby wojskowej, niemniej jednak studenci otrzymują możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu Wojska Polskiego.

Akademia oferuje kształcenie na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich oraz studiach podyplomowych. Kampus usytuowany jest w dzielnicy Rembertów i składa się między innymi z budynków dydaktycznych, mieszących aule wykładowe, sale laboratoryjne i pracownie komputerowe, biblioteki, pływalni, czy hal i boisk sportowych.

Znaczna część oferty edukacyjnej Akademii Sztuki Wojennej stanowią kierunki poświęcone zagadnieniom bezpieczeństwa, obronności i dowodzeniu. Jednak kandydaci mogą wybierać spośród innych dyscyplin, takich jak Prawo, Administracja, czy Logistyka. Zdobywaniu wiedzy i rozwijaniu umiejętności służą nie tylko zajęcia, lecz również uczestnictwo w organizacjach studenckich oraz w najpopularniejszym programie wymiany, jakim jest Erasmus+. Ponadto, uczelnia oferuje liczne kursy i szkolenia, na przykład w zakresie komunikacji społecznej i kontaktu z mediami, ochrony danych osobowych, czy gospodarki odpadami niebezpiecznymi.

WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite
Studia II stopnia

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na stronie uczelni: Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie - studia 2023

Kierunki studiów - Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie: znaleziono 11

Grupa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Poziom studiów Forma studiów

Administracja
Wydział Prawa i Administracji

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Bezpieczeństwo informacyjne i cyberbezpieczeństwo
Wydział Bezpieczeństwa Narodowego

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Bezpieczeństwo międzynarodowe i dyplomacja
Wydział Bezpieczeństwa Narodowego

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Bezpieczeństwo narodowe i obrona powszechna
Wydział Bezpieczeństwa Narodowego

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Bezpieczeństwo wewnętrzne
Wydział Bezpieczeństwa Narodowego

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Historia
Instytut Historii Wojskowej

I stopnia

stacjonarne

Logistyka
Wydział Zarządzania i Dowodzenia

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Lotnictwo
Wydział Zarządzania i Dowodzenia

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Obronność i przygotowania obronne społeczeństwa
Wydział Wojskowy

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Prawo
Wydział Prawa i Administracji

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie
Wydział Zarządzania i Dowodzenia

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Aktualności rekrutacyjne

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

Komentarze (0)