Meblarstwo

Meblarstwo

Meblarstwo – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 2021

Studia na kierunku meblarstwo w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku lub 4 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnymStudia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku meblarstwo znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • matematyka
 • chemia nieorganiczna
 • nauka o materiałach
 • struktura drewna
 • zapis konstrukcji
 • style w meblarstwie
 • towaroznawstwo drzewne z elementami tartacznictwa

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie należy do europejskiej czołówki w zakresie kształcenia rolniczego, choć oferta dydaktyczna wykracza poza jego zakres. Przykład może stanowić kierunek Meblarstwo, prowadzony na studiach pierwszego stopnia.

Założeniem nauki jest wykształcenie specjalisty o gruntownej wiedzy i wszechstronnym przygotowaniu w zakresie projektowania, planowania produkcji, wytwarzania i dystrybucji w branży meblarskiej, jak również aspektów związanych z organizacją pracy i zarządzaniem w przedsiębiorstwie. Studenci pozyskują wiedzę dotyczącą prawnych, społeczno- ekonomicznych i technologicznych uwarunkowań działania zakładów, zajmujących się produkcją mebli i drzewnych elementów aranżacji wnętrz. Meblarstwo w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie to także umiejętności zarządzania rozwojem nowego produktu w meblarstwie, mapowania procesów produkcyjnych oraz kreowania innowacyjnych pomysłów i środków do realizacji celów.

Program nauczania zawiera następujące przedmioty: matematyka, chemia nieorganiczna, nauka o materiałach, struktura drewna, zapis konstrukcji, style w meblarstwie, towaroznawstwo drzewne z elementami tartacznictwa, mechanika techniczna, ergonomia w meblarstwie, biodegradacja materiałów drzewnych i niedrzewnych, obróbka cięciem i narzędzia, techniki zdobnicze mebli. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Meblarstwa w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie będą mogli wykorzystać w zakładach branży meblarskiej, firmach i przedstawicielstwach handlowych, biurach projektowych, placówkach naukowo- badawczych, szkolnictwie zawodowym.

Wybór odpowiedniej uczelni i kierunku studiów to ważna decyzja, dlatego kandydaci zadają wiele pytań, mających tę decyzję ułatwić. Jakie ma Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie opinie? Ludwik, student Meblarstwa mówi:

„Studiuję Meblarstwo, aby otrzymać konkretny zawód, na dodatek taki, na który wciąż rośnie zapotrzebowanie. Zdobycie takiego fachu dają mi tylko studia tutaj, w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Meblarstwo w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego:

Absolwent kierunku Meblarstwo w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • biologii roślin włóknistych, chemii ogólnej i materiałowej, matematyki oraz fizyki,
 • ochrony środowiska oraz wpływu procesów technologicznych w przemyśle drzewnym na otoczenie,
 • projektowania, wytwarzania i dystrybucji wyrobów meblarskich,
 • zrównoważonego użytkowania naturalnych materiałów lignocelulozowych wykorzystywanych w meblarstwie,
 • zasad tworzenia, rozwoju i prowadzenia form indywidualnej przedsiębiorczości oraz zarządzania,
 • zarządzania jakością w meblarstwie,
 • anatomii roślin drzewiastych,
 • stylów w meblarstwie.

 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Meblarstwo:

Absolwent kierunku Meblarstwo w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie może znaleźć zatrudnienie w:

 • zakładach branży meblarskiej,
 • firmach i przedstawicielstwach handlowych,
 • biurach projektowych,
 • placówkach naukowo- badawczych,
 • szkolnictwie zawodowym.

 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia inżynierskie wybrać

Studia na kierunku Meblarstwo - wszystko co musisz wiedzieć

Studia inżynierskie w Warszawie

SGGW kierunki

Jakie są kierunki inżynierskie w Warszawie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Technologii Drewna

Komentarze (0)