Towaroznawstwo w biogospodarce

Towaroznawstwo w biogospodarce

Towaroznawstwo w biogospodarce – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 2021

Studia na kierunku towaroznawstwo w biogospodarce w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnymStudia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku towaroznawstwo w biogospodarce znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • chemia nieorganiczna
 • ekologia i ochrona środowiska
 • towaroznawstwo ogólne
 • grafika inżynierska
 • podstawy prawa
 • materiałoznawstwo i inżynieria materiałowa
 • ogólna technologia żywności

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie jest najstarszą rolniczą szkołą wyższą w Polsce i czwartą tego typu uczelnią w Europie. Szeroki wachlarz kierunków kształcenia stanowi prawie czterdzieści zagadnień, a jednym z nich jest Towaroznawstwo w biogospodarce, prowadzone na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Celem kształcenia jest przygotowanie do zarządzania produktem, w tym wypadku żywnością, ziołami, drewnem, płodami rolnymi i ogrodniczymi. Studenci poznają techniki pozyskiwania danych, pojęcia i zasady ochrony własności intelektualnej, zasady funkcjonowania organizmów żywych, czy metody, techniki, technologie, narzędzia i materiały wykorzystywane w kształtowaniu jakości towarów.

Program nauczania składa się z następujących przedmiotów: chemia nieorganiczna, ekologia i ochrona środowiska, towaroznawstwo ogólne, grafika inżynierska, podstawy prawa, materiałoznawstwo i inżynieria materiałowa, ogólna technologia żywności, makroekonomia, podstawy produkcji rolniczej, mikrobiologia, aparatura i inżynieria procesów produkcyjnych, towaroznawstwo produktów rolniczych pochodzenia roślinnego, logistyka, towaroznawstwo ogrodnicze. A co po studiach? Absolwenci Towaroznawstwa w biogospodarce w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie znajdą zatrudnienie jako towaroznawca, kierownik działu zapewnienia jakości, specjalista ds. jakości marki, technolog produktu, specjalista ds. dystrybucji towarów, koordynator ds. organizacji dostaw, pracownik instytucji badawczych i ośrodków badawczo- rozwojowych.

Podejmowanie decyzji związanych ze studiami, to nierzadko bardzo gorący okres, w którym kandydaci muszą odpowiedzieć sobie na wiele pytań. Jeśli kierunek kształcenia jest już wybrany, to pozostaje rozstrzygnąć, która uczelnia zapewni najlepsze wykształcenie. Jakie ma Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie opinie? Patrycja, studentka Towaroznawstwa w biogospodarce mówi:

„Nie zastanawiałam się długo nad wyborem uczelni. Niemal od razu wiedziałam, że chcę studiować na SGGW i muszę zrobić wszystko, aby się dostać. Udało się i wiem, że mój wysiłek się opłacił, bo to świetna uczelnia, jedyna w swoim rodzaju.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Towaroznawstwo w biogospodarce:

Absolwent kierunku Towaroznawstwo w biogospodarce w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • zjawisk fizycznych i procesów chemicznych zachodzących w przyrodzie,
 • biochemii i mikrobiologii,
 • doboru materiałów do zastosowań technicznych oraz kształtowania ich struktury i własności,
 • identyfikacji zastosowanych surowców,
 • oceny jakości surowców i produktów,
 • analizy porównawczej produktów przemysłowych i żywności,
 • statystycznego opisu danych doświadczalnych,
 • metod oceny produktów,
 • doboru rodzaju i materiału opakowania do ochrony produktów,
 • mechanizmów funkcjonowania rynku,
 • analizy i interpretacji zjawisk i procesów w mikroskali,
 • zarządzania jakością,
 • statystycznego sterowania procesem.

 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Towaroznawstwo w biogospodarce:

Absolwent kierunku Towaroznawstwo w biogospodarce w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie może znaleźć zatrudnienie jako:

 • towaroznawca,
 • kierownik działu zapewnienia jakości,
 • specjalista ds. jakości marki,
 • technolog produktu,
 • specjalista ds. dystrybucji towarów,
 • koordynator ds. organizacji dostaw,
 • pracownik instytucji badawczych i ośrodków badawczo- rozwojowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia ekonomiczne wybrać

Studia na kierunku Towaroznawstwo - wszystko co musisz wiedzieć

Studia ekonomiczne w Warszawie

SGGW kierunki

Jakie są kierunki ekonomiczne w Warszawie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Nauk o Żywności

Komentarze (0)