Budownictwo

Budownictwo

Budownictwo

Artykuł archiwalny

Kierunek może nie być dostępny w ofercie uczelni. Informację należy zweryfikować na stronie uczelni: Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Budownictwo – Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Studia na kierunku budownictwo w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie to studia inżynierskie, magisterskie lub jednolite magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia), 1,5 roku (studia II stopnia) lub 5 lat (studia jednolite) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie oferuje kandydatom ponad dwadzieścia kierunków kształcenia, w tym takie, które realizowane są na profilu cywilnym oraz wojskowym. Przykładem jest Budownictwo, prowadzone na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Celem kształcenia jest pozyskanie wiedzy o materiałach i wyrobach budowlanych oraz technologiach realizacji budynków i obiektów budowlanych. Studenci przygotowują się do kierowania wykonawstwem wszystkich typów obiektów budowlanych, współudziału w projektowaniu obiektów użyteczności publicznej, czy organizowaniu produkcji elementów budowlanych. Budownictwo w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie to praktyczna podstawa twórczej pracy w zakresie projektowania obiektów budowlanych i konstrukcji inżynierskich, nadzorowania procesów budowlanych i zarządzania nimi z zastosowaniem nowoczesnej techniki komputerowej.

W programie nauczania znajdują się takie przedmioty jak: metody obliczeniowe, geometria wykreślna, hydraulika i hydrologia, wytrzymałość materiałów, fizyka budowli, mechanika gruntów, fundamentowanie, kierowanie procesem inwestycyjnym, prawo budowlane. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności, absolwenci Budownictwa w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie będą mogli wykorzystać w biurach projektowych, jednostkach badawczo- rozwojowych, nadzorze budowlanym, przedsiębiorstwach budowlanych.

Okres rekrutacji na studia to nierzadko czas wytężonych poszukiwań; kierunków, wydziałów, uczelni. Kandydaci na studia borykają się z wieloma wątpliwości, które dotyczą tego, czy wybrana uczelnia spełni ich oczekiwania edukacyjne. Jakie ma Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie opinie? Bartek, student Budownictwa mówi:

„Studia w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie to idealna opcja dla tych, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę o nowe obszary i na tej podstawie poszerzyć także swoje możliwości zawodowe.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Budownictwo w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie:

Absolwent kierunku Budownictwo w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • oceny stratygrafii i litologii terenu,
 • identyfikowania budowy geologicznej terenu w szerokim kontekście geologicznym,
 • przygotowywania schematów konstrukcji prętowych,
 • geometrii wykreślnej i rysunku technicznego,
 • korzystania z geodezyjnych materiałów i dokumentacji przygotowanej w technologii tradycyjnej oraz w Systemie Informacji o Terenie,
 • procesów zachodzących w materiałach budowlanych,
 • kontroli jakości materiałów i wyrobów budowlanych,
 • mechaniki gruntów,
 • modelowania teoretycznego i wymiarowania konstrukcji fundamentowej,
 • projektowania instalacji budowlanych,
 • technologii robót budowlanych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Budownictwo:

Absolwent kierunku Budownictwo w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie może znaleźć zatrudnienie w:

 • biurach projektowych,
 • nadzorze budowlanym,
 • przedsiębiorstwach budowlanych,
 • jednostkach badawczo- rozwojowych.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Komentarze (0)