Informatyka w medycynie

Informatyka w medycynie

Informatyka w medycynie

Artykuł archiwalny

Kierunek może nie być dostępny w ofercie uczelni. Informację należy zweryfikować na stronie uczelni: Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Informatyka w medycynie – Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie to uczelnia, której najważniejszym założeniem jest przygotowanie absolwentów gotowych służyć swą wiedzą Państwu Polskiemu, zarówno w obszarach wojskowych, jak i cywilnych. W gronie kierunków, w ramach których można zdobywać wykształcenie, znajdziemy Informatykę w medycynie, prowadzoną na studiach pierwszego stopnia.

Celem kształcenia jest pozyskanie szerokiej wiedzy z różnych dziedzin, wśród których wyróżnić można informatykę i zarządzanie. Studenci uczą się korzystać z nowoczesnej aparatury oraz systemów diagnostycznych i terapeutycznych, opierających się na technikach, metodach i technologiach informatycznych.

Jakie przedmioty widnieją w programie nauczania? Na przykład: algebra liniowa, analiza matematyczna, algorytmy i struktury danych, matematyka dyskretna, podstawy epidemiologii, zastosowanie statystyki w medycynie, grafika komputerowa, bazy danych, podstawy diagnostyki laboratoryjnej i patomorfologii, systemy operacyjne, programowanie współbieżne, standaryzacja w medycynie, zarządzanie w medycynie. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Informatyki w medycynie w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie będą mogli wykorzystać w jednostkach opieki zdrowotnej, szpitalach, systemie podstawowej opieki zdrowotnej, publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, organizacjach finansujących opiekę zdrowotną, firmach ubezpieczeniowych, firmach farmaceutycznych, firmach zajmujących się produkcją aparatury medycznej, jednostkach naukowych.

Wybór uczelni oraz kierunku kształcenia nierzadko sprawia niemałe problemy. Którą uczelnię wybrać? Która spełni nasze oczekiwania edukacyjne? Kandydaci na studia zadają wiele podobnych pytań. Jakie ma Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie opinie? Łukasz, student Informatyki w medycynie mówi:

„Mój wybór kierunku studiów to pewien kompromis, bo interesuje mnie zarówno informatyka, jak i świat medycyny. Postanowiłem połączyć to w całość – a taką możliwość dała mi Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Informatykę w medycynie w Wojskowej Akademii Technicznej:

Absolwent kierunku Informatyka w medycynie w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • zarządzania kosztami i efektywności systemów zarządzania w medycynie,
 • zarządzania systemami służby zdrowia,
 • programowania nisko i wysokopoziomowego,
 • architektury systemów informatycznych,
 • przetwarzania obrazów medycznych,
 • analizy jakości technologii medycznych,
 • modelowania procesów i wzorców medycznych,
 • integracji danych medycznych.

 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Informatyka w medycynie:

Absolwent kierunku Informatyka w medycynie w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie może znaleźć zatrudnienie w:

 • jednostkach opieki zdrowotnej,
 • szpitalach,
 • systemie podstawowej opieki zdrowotnej,
 • publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej,
 • organizacjach finansujących opiekę zdrowotną,
 • firmach ubezpieczeniowych,
 • firmach farmaceutycznych,
 • firmach zajmujących się produkcją aparatury medycznej,
 • jednostkach naukowych.

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Komentarze (0)