SGH - kierunki studiów

sgh kierunki studiów

SGH - kierunki studiów

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, jest najstarszą uczelnią ekonomiczną w Polsce i po dzień dzisiejszy cieszy się  dużą popularnością.  Oprócz najpopularniejszego kierunku: finanse i rachunkowość, studenci mają do wyboru 13 kierunków na studiach licencjackich oraz 20 kierunków na studiach magisterskich. Natomiast wraz ze studiami podyplomowymi,  MBA i doktoranckimi uczelnia ekonomiczna dysponuje łącznie aż 181 kierunkami. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie dostarcza wiedze praktyczną i dydaktyczną,  a także oferuje zajęcia warsztatowe, na których z pomocą profesjonalnych pracowników,  studenci nauczą się badać przestrzeń ekonomiczną.  Warszawaska Uczelnia kształci przyszłych ekonomistów, którzy mogą ubiegać się o kandydaturę na kierunki studiów zarówno w języku polskim, jak i w języku angielskim. 

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie zaprasza na studia licencjackie i magisterskie. Rekrutacja na wszystkie kierunki rozpoczęła się 10 maja 2016.

Poniżej prezentujemy terminarz rekrutacji oraz linki, gdzie znajdziecie najważniejsze informacje o przyjęciu na studia.

KLUCZOWE DATY
➡ 10/05 - start rekrutacji
➡ 27/06 - studia magisterskie - egzamin z wiedzy o gospodarce
➡ 27/06 - egzamin dla cudzoziemców z języka polskiego
➡ 14/07 - studia licencjackie - ogłoszenie listy przyjętych


STUDIA LICENCJACKIE
➡ Rejestracja: http://bit.ly/licencjackie_rejestracja_2016_2017
➡ Kierunki i oferta: http://bit.ly/licencjackie_oferta
➡ Zasady przyjęć i dokumenty: http://bit.ly/licencjackie_zasady
➡ Harmonogram: http://bit.ly/licencjackie_harmonogram
➡ Informacje dla cudzoziemców: http://bit.ly/licencjackie_cudzoziemcy

STUDIA MAGISTERSKIE
➡ Rejestracja: http://bit.ly/magisterskie_rejestracja_2016_2017
➡ Kierunki i oferta: http://bit.ly/magisterskie_oferta
➡ Zasady przyjęć i dokumenty: bit.ly/magisterskie_zasady
➡ Harmonogram: http://bit.ly/magisterskie_harmonogram
➡ Informacje dla cudzoziemców: http://bit.ly/magisterskie_cudzoziemcy

PRZYBLIŻONE PROGI PUNKTOWE (STUDIA STACJONARNE)*
➡ studia licencjackie - ok. 250/333 pkt. z matury
➡ studia magisterskie - ok. 60/100 pkt. z egzaminu wstępnego
*WAŻNE: Są to wyłącznie szacunki na podstawie danych z ubiegłych lat

OPŁATA REJESTRACYJNA
➡ 85 zł

Jesteś cudzoziemcem? Sprawdź, czy masz któryś z tych dokumentów i możesz podjąć studia na tych samych zasadach, co obywatele polscy. Jeśli nie masz żadnego z nich zapoznaj się z informacjami o rekrutacji dla cudzoziemców (studia licencjackie, studia magisterskie). 

KONTAKT
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Dział Rekrutacji i Organizacji Dydaktyki
➡ +48 22 564 77 77
➡ rekrutacja@sgh.waw.pl 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Komentarze (0)