Inżynieria materiałowa

Inżynieria materiałowa

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie - kierunki studiów

Inżynieria materiałowa – Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie 2021

Studia na kierunku inżynieria materiałowa w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra inżyniera).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnymStudia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku inżynieria materiałowa znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • algebra z geometrią
 • analiza matematyczna
 • grafika inżynierska
 • metrologia techniczna i systemy pomiarowe
 • chemia ogólna i fizyczna
 • historia techniki
 • materiały funkcjonalne
 • strukturalne uwarunkowania właściwości materiałów

 

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie to szkoła wyższa kształcąca ponad dziesięć tysięcy studentów. Na jakich kierunkach? Między innymi na Inżynierii materiałowej, prowadzonej na studiach pierwszego stopnia.

 

Nabywane Umiejętności

Celem kształcenia jest pozyskanie wiedzy o strukturze, własnościach i technologii wytwarzania materiałów. Studenci poznają materiały, ale także technologie ich wytwarzania i przetwarzania oraz wzajemne relacje pomiędzy budową i właściwościami materiałów, co umożliwia lepsze ich zastosowanie, czy dostosowanie do potrzeb rozwijającej się techniki. Inżynieria materiałowa w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie to także nabycie umiejętności komunikowania się oraz zarządzania i kierowania zespołami ludzkimi w przemyśle, a także małych i średnich przedsiębiorstwach związanych z wytwarzaniem i przetwórstwem materiałów inżynierskich.

W programie nauczania znajdują się następujące przedmioty: algebra z geometrią, analiza matematyczna, grafika inżynierska, metrologia techniczna i systemy pomiarowe, chemia ogólna i fizyczna, historia techniki, materiały funkcjonalne, strukturalne uwarunkowania właściwości materiałów, badania właściwości mechanicznych i badania nieniszczące, materiały konstrukcyjne i wielofunkcyjne, metody badania struktury materiałów. A co po studiach? Absolwenci Inżynierii materiałowej w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie znajdą zatrudnienie w biurach projektowych, biurach doradczych, działach produkcji wytwarzających materiały, zakładach przemysłowych, przedsiębiorstwach przemysłowych, wytwarzających, przetwarzających lub stosujących materiały inżynierskie, instytucjach naukowo-badawczych, instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu inżynierii materiałowej oraz komputerowego wspomagania w technice.

 

Opinie

Jeśli wybraliśmy Inżynierię materiałową jako nasz kierunek studiów, warto zastanowić się nad tym, która uczelnia będzie dla nas najlepsza. Jeśli skierowaliśmy swoją uwagę na Warszawę, należy zadać pytanie: Jakie ma Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie opinie? Paweł, student Inżynierii materiałowej mówi:

„Studia w Wojskowej Akademii Technicznej to najlepsza droga do zdobycia nowoczesnego wykształcenia.”

 

 

STUDIA W WARSZAWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Warszawie

Studia w Warszawie

 

 

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA - ważne informacje

Inżynieria materiałowa studia Warszawa

Inżynieria materiałowa studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Inżynierię materiałową w Wojskowej Akademii Technicznej:

Absolwent kierunku Inżynieria materiałowa w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • przemian chemicznych i ich znaczenia w wytwarzaniu i kształtowaniu własności materiałów inżynierskich,
 • korzystania z komputerowego wspomagania do rozwiązywania zadań technicznych,
 • doboru metod kształtowania struktury i własności materiałów do zastosowań technicznych,
 • oceny uwarunkowań ekonomicznych stosowania różnych materiałów inżynierskich,
 • projektowania materiałowego produktów o założonej strukturze i własnościach użytkowych,
 • metodyki badania materiałów,
 • kształtowania własności materiałów inżynierskich,
 • przetwórstwa i recyklingu materiałów,
 • metod kontroli jakości,
 • technologii procesów materiałowych,
 • zintegrowanych systemów zarządzania.

 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Inżynieria materiałowa:

Absolwent kierunku Inżynieria materiałowa w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie może znaleźć zatrudnienie w:

 • biurach projektowych,
 • biurach doradczych,
 • działach produkcji wytwarzających materiały,
 • zakładach przemysłowych,
 • przedsiębiorstwach przemysłowych, wytwarzających, przetwarzających lub stosujących materiały inżynierskie,
 • instytucjach naukowo- badawczych,
 • instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu inżynierii materiałowej oraz komputerowego wspomagania w technice.

 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku inżynieria materiałowa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

chemia, fizyka, język obcy, język polski, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku inżynieria materiałowa jest konkurs dyplomów.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia inżynierskie wybrać

Studia na kierunku Inżynieria materiałowa - wszystko co musisz wiedzieć

Studia inżynierskie w Warszawie

Wojskowa Akademia Techniczna kierunki

Jakie są kierunki inżynierskie w Warszawie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Nowych Technologii i Chemii Wojskowej Akademii Technicznej

Komentarze (0)