Inżynieria materiałowa - Warszawa

Inżynieria materiałowa - Warszawa

Inżynieria materiałowa - Warszawa

Studia w Warszawie na kierunku

inżynieria materiałowa

Odkryj inżynierię materiałową w Warszawie i sprawdź, gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

Inżynieria materiałowa studia Warszawa 2021| woj. mazowieckie

Studia na kierunku Inżynieria materiałowa w Warszawie to studia inżynierskie lub magisterskiektórych program kształcenia trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu inżynieria lub magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym).

Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Inżynieria materiałowa to studia zadedykowane miłośnikom przedmiotów ścisłych, którzy chcieliby otrzymać interdyscyplinarną wiedzę techniczno-inżynieryjną! Nowoczesne materiały wykorzystywane są bowiem w każdym sektorze przemysłowym – od lotniczego aż po chemiczny. W programie kształcenia znalazły się więc przedmioty, dzięki którym studenci otrzymają rozległe kwalifikacje o materiałach różnego typu.

By było to jednak możliwe będą oni na początku poszerzać kwalifikacje z podstawowych nauk takich jak matematyka, fizyka czy chemia. Poznają technologie wytwarzania materiałów oraz możliwości ich wykorzystywania. Absolwenci po zakończeniu nauki znajdą zatrudnienie w przemyśle, ośrodkach badawczo-rozwojowych czy nawet laboratoriach technicznych.

czytaj dalej wszystko o Inżynieria materiałowa - Warszawa

Zobacz, na jakich uczelniach w Warszawie jest kierunek inżynieria materiałowa

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Jednostka prowadząca

Inżynieria materiałowa stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku inżynieria materiałowa

Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska

Jednostka prowadząca

Inżynieria materiałowa stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 2 lata
tryb: stacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek inżynieria materiałowa w Warszawie?

Nikogo nie powinno zdziwić, że studia inżynierskie na kierunku inżynieria materiałowa można zaliczyć do jednych z najbardziej innowacyjnych i przyszłościowych ścieżek kształcenia wyższego. Oznacza to, że od przyszłych studentów już na poziomie rekrutacji wymaga się, że będą posiadać doskonałą wiedzę z  przedmiotów takich jak matematyka, fizyka czy nawet fizyka i astronomia lub nawet chemia oraz informatyka.

Bardzo duże znaczenie w procesie rekrutacji ma także doskonała znajomość dowolnie wybranego języka obcego nowożytnego. Osoby, które chciałby dostać się na studia na kierunku inżynieria materiałowa, powinny odpowiednio wcześnie zacząć naukę wzbogaconą o zagadnienia rozszerzone wybranych przez siebie przedmiotów. To dzięki temu wzrośnie ich szansa na znalezienie się na listach osób przyjętych na studia.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Inżynieria materiałowa w Warszawie - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania na uczelniach

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA WARSZAWA STUDIA I STOPNIA

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA WARSZAWA STUDIA II STOPNIA


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA WARSZAWA STUDIA STACJONARNE

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku inżynieria materiałowa w Warszawie

Jak wyglądają studia na kierunku inżynieria materiałowa w Warszawie?

 

1.Dla kogo ten kierunek

Nikogo nie trzeba przekonywać, jak dużym zainteresowaniem cieszą się kierunki politechniczne, które gwarantują rzetelne wykształcenie. Współczesny rynek pracy otwarty jest przede wszystkim na inżynierów, którzy dzięki swoim odkryciom wciąż będą poprawiać jakość naszego życia. Kierunek, który bez wątpienia cieszy się dużą popularnością wśród pasjonatów nauk ścisłych, to inżynieria materiałowa, ponieważ wciąż dostrzegamy postęp w obrębie różnego rodzaju tworzyw. Nasza planeta została zalana przez plastik i dziś dostrzegamy tego nieodwracalne skutki.

Na specjalistów do spraw inżynierii materiałowej wciąż czeka ogrom wyzwań, dzięki którym będą powstawać tworzywa nie tylko wytrzymałe, lecz przede wszystkim ekologiczne. Studia w Warszawie na kierunku inżynieria materiałowa to zatem szansa nie tylko ciekawego rozwoju zawodowego, lecz także praca na rzecz poprawy życia przyszłych pokoleń. Osoby, które wybierają ten kierunek kształcenia, powinny mieć jednak świadomość, że podczas ich wszystkich lat nauki największe znaczenie będą mieć przedmioty ścisłe. Jeśli więc myślisz poważnie o tych studiach, musisz być fanem nowinek technologicznych.

 

2. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku inżynieria materiałowa możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (inżynierskie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)
2. Tryb:
 • studia stacjonarne

 

Studia na kierunku inżynieria materiałowa w Warszawie realizowane są zarówno w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia inżynierskie, które trwają trzy i pół roku. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające półtora roku lub 2 lata.
Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku. Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.
 

3. Program kształcenia i gdzie studiować

Uczelnie w Warszawie przygotowały bardzo ciekawą ofertę kształcenia na studiach na kierunku inżynieria materiałowa. Pamiętaj, by dobrze przeanalizować wszystkie oferty i wybrać tę, która najpełniej odpowiadać będzie twoim oczekiwaniom. Jeżeli chcesz rozpocząć swoją przygodę z inżynierią materiałową w stolicy Polski, to będziesz mógł się kształcić na Politechnice Warszawskiej lub na Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego. To dwie uczelnie z bardzo długą tradycją akademicką, które zapewnią ci doskonałe i wszechstronne wykształcenie.

Studia na kierunku inżynieria materiałowa mają przede wszystkim profil ścisły. Na studentów czeka wiele specjalistycznych przedmiotów, swoją przygodę rozpoczną oni jednak od zagłębienia się w podstawowe nauki ścisłe. To bazowa wiedza, która pozwoli na dogłębne zrozumienie dużo bardziej skomplikowanych zagadnień. Przyszli inżynierowie poznawać będą różnego rodzaju technologie wytwarzania materiałów, ich wytrzymałość, doboru materiałów w różnych odmianach przemysłu. Jedno jest pewne – czeka cię kilka lat nie tylko intensywnej, lecz przede wszystkim pasjonującej nauki.

 

4. Praca po studiach

Dziś aktualny rynek pracy należy przede wszystkim do osób, które na swoim koncie posiadają tytuł inżyniera. Współcześnie pracodawcy poszukują specjalistów w bardzo konkretnych branżach. Studia na kierunku inżynieria materiałowa pozwalają na zawodowy rozwój w wielu z nich. Swoją karierę będziesz mógł realizować w wielu przedsiębiorstwach, które związane są z przemysłem chociażby lotniczym, motoryzacyjnym, czy astronomicznym.

Specjaliści do spraw inżynierii materiałowej znajdą twórcze zatrudnienie także w różnego rodzaju instytucjach badawczych, czy ośrodkach naukowych, gdzie pracować będą nad opracowywaniem innowacyjnych i przykładowo biodegradowalnych materiałów. Przed inżynierami materiałowymi stoi dziś wiele zawodowych wyzwań, którym będą mogli sprostać właśnie dzięki rzetelnemu wykształceniu, jakie gwarantują uczelnie w Warszawie.

Jeżeli zastanawiasz się, czy czeka cię dużo pracy podczas studiów na kierunku inżynieria materiałowa, to możesz być tego pewny. Program kształcenia na tym kierunku ma bardzo specjalistyczny charakter. Każdy student swoją przygodę zaczyna od zgłębiania podstawowych nauk ścisłych: matematyki, fizyki oraz chemii. Równolegle poznaje już bardzo specjalistyczne zagadnienia związane z materiałami i materiałoznawstwem.

W siatce programowej dla studentów inżynierii materiałowej pojawiają się przedmioty takie jak:

 • inżynieria struktur półprzewodnikowych;
 • materiały dla odnawialnych źródeł energii;
 • mechanika techniczna z wytrzymałością materiałów itd.

 

Oczywiste jest, że w trakcie całego toku kształcenia studenci poznawać będą różnego rodzaju materiały, które mogą być wykorzystywane w różnego rodzaju odmianach przemysłu. W grupie tych przedmiotów znajdą się przykładowo:

 • materiały ceramiczne;
 • materiały funkcjonalne;
 • materiały kompozytowe;
 • czy materiały polimerowe.

 

Zatem tych kilka przykładów pokazuje, jak bardzo intensywne są kierunki studiów w Warszawie takie jak inżynieria materiałowa. Program dydaktyczny na tym kierunku obejmuje w szczególności kształcenie odpowiednich kompetencji związanych z wytwórstwem, przekształcaniem oraz wykorzystywaniem różnego rodzaju materiałów. Wiedza stanowi niezbędne podwaliny i punkt wyjścia, w przyszłej pracy zawodowej liczyć się będzie jednak to, co inżynierowie potrafią z posiadaną wiedzą zrobić.

Ile trwają studia na kierunku inżynieria materiałowa w Warszawie?

Ile trwają studia na kierunku inżynieria materiałowa w Warszawie?

Studia na kierunku Inżynieria materiałowa w Warszawie, w zależności od typu studiów trwają 3,5 roku (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia).

Kierunki studiów takie jak inżynieria materiałowa dzielą się na dwa komplementarne cykle kształcenia. Pasjonaci przedmiotów ścisłych swoją przygodę z tym kierunkiem rozpoczynają bowiem od studiów pierwszego stopnia. W przypadku politechnik trwają one siedem semestrów, czyli trzy i pół roku intensywnego kształcenia. W trakcie tego czasu studenci otrzymują niezbędny warsztat do wykonywania zawodu oraz przystępują do obrony  pracy inżynierskiej.

Osoby, które chciałby kształcić się dalej, otrzymują taką możliwość na studiach magisterskich. To czas poszerzania swojej wiedzy o nowe, często uzupełniające zjawiska. Studia magisterskie na kierunku inżynieria materiałowa w Warszawie trwają z kolei półtora roku, czyli trzy semestry. Zakończenie nauki na tym stopniu wiąże się z przystąpieniem do obrony pracy dyplomowej i otrzymaniem tytułu magistra – on z kolei otwiera wszystkie drzwi zawodowego rozwoju.

Gdzie studiować na kierunku inżynieria materiałowa w Warszawie?

 

Uczelnie na których można studiować kierunek inżynieria materiałowa w Warszawie

 • Politechnika Warszawska
 • Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

 

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek inżynieria materiałowa w Warszawie?

Zanim zdecydujesz się wziąć udział w rekrutacji na kierunek inżynieria materiałowa, zastanów się, czy aby na pewno ten typ studiów jest stworzony dla ciebie. Studia inżynierskie mają bardzo specjalistyczny, ścisły profil i wiążą się z wieloma godzinami wytężonej pracy intelektualnej. Jesteś na to gotowy? Warto, byś na początku odpowiedział sobie na kilka podstawowych pytań – to one pomogą Ci podjąć odpowiednią decyzję.

 • Czy uwielbiasz naukę przedmiotów ścisłych?
 • Czy nowinki technologiczne nie są ci obce?
 • Czy wiesz, jak ważna jest współcześnie dbałość o materiały, jakie wykorzystywane są w przemyśle?
 • Czy dostrzegasz wyzwania współczesnej ekologii?

 

Proces rekrutacji i przedmioty

Jeśli odpowiadasz na te pytania twierdząco, to studia na kierunku inżynieria materiałowa czekają właśnie na ciebie. Zanim znajdziesz się na listach osób przyjętych, będziesz musiał wziąć udział w rekrutacji – przygotuj się do niej jak najlepiej. W procedurze rekrutacyjnej uwzględnione są przede wszystkim przedmioty ścisłe. To na nich musisz się skupić. Naukę matematyki, fizyki, informatyki oraz dowolnie wybranego języka nowożytnego zacznij już dziś.

Osoby ambitne, które lubią poszerzać swoje horyzonty intelektualne, mogą wziąć udział w olimpiadzie przedmiotowej. Powinna mieć ona charakter tematyczny, zgodny z wybranym kierunkiem studiów. Wtedy przed laureatami oraz finalistami stopnia centralnego otwiera się droga do znalezienia się na listach osób przyjętych poza kolejnością.

Zanim przystąpisz do procedury rekrutacyjnej, przenalizuj szczegółowo, jakie dokumenty dostarczyć do dziekanatu w pierwszej kolejności. Powinny się pośród nich znaleźć na pewno zdjęcia do legitymacji, skany dowodu oraz świadectwo dojrzałości.

zasady rekrutacji na studia

Jaka praca po studiach na kierunku inżynieria materiałowa w Warszawie?

Jaka praca po studiach na kierunku inżynieria materiałowa w Warszawie?

Osoby, którym udaje się ukończyć studia na kierunku inżynieria materiałowa, powinny być spokojne o swoje przyszłe zatrudnienie. To jeden z tych kierunków, które stają się gwarantem pewnego i stabilnego rozwoju zawodowego. Jego absolwenci mogą w pełni realizować swoje pasje na polu zawodowym – współcześnie to niezwykle doceniana możliwość. Zresztą nikogo nie trzeba też przekonywać, jak ważną rolę spełniają specjaliści do spraw materiałów we współczesnym świecie. Dziś liczy się nie tylko trwałość, wytrzymałość i innowacyjność wykonania różnego rodzaju materiałów, lecz przede wszystkim możliwość poddania ich kolejnym obróbkom na rzecz życia w myśl filozofii zero waste.

Studia na kierunku inżynieria materiałowa przygotowują do pracy w przedsiębiorstwach, które współpracują z wieloma różnymi odmianami przemysłu:

 • medycznym;
 • motoryzacyjnym;
 • lotniczym;
 • kosmetycznym;
 • chemicznym;
 • technologicznym itd.

 

Absolwenci posiadają pełen warsztat, który pozwala na rozwijanie satysfakcjonującej kariery zawodowej w przedsiębiorstwach, zajmujących się wytwarzaniem materiałów o różnym zastosowaniu. Poza tym mogą oni znaleźć świetną pracę w różnego rodzaju jednostkach badawczych, czy instytucjach testowych. Na specjalistów do spraw inżynierii materiałowej czekają przedsiębiorstwa w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Co ważne – międzynarodowy profil wykształcenia absolwentów studiów na kierunku inżynieria materiałowa sprawia, że swoją karierę mogą oni rozwijać na całym świecie.

Jakie opinie mają studia na kierunku inżynieria materiałowa w Warszawie?

Studia na kierunku inżynieria materiałowa mogą zostać nazwane studiami przyszłości.

Karolina, studentka trzeciego roku, mówi:

Cieszę się, że coraz więcej dziewczyn wybiera tego typu kierunki. To świetna intelektualna przygoda, która sprawia, że już teraz czuję doceniona na rynku pracy. W przyszłości chciałabym poświęcić się pracy badawczej, dzięki której świadomość o biodegradowalności materiałów będzie dużo większa. Społecznie bardzo powoli zaczynamy zwracać uwagę na aspekty recyklingu. Na mojej uczelni jest to powszechne i jestem z tego dumna.

Popularne kierunki inżynierskie i techniczne w Warszawie

POKAŻ WSZYSTKIE

Kierunki inżynierskie i techniczne w Warszawie

fotonika
informatyka
Rozwiń

59 Uczelni w Warszawie

Warszawa przyciąga młodych ludzi z całego kraju. Przyjeżdżają tu na studia lub do pracy, w nadziei na zdobycie wykształcenia, doświadczenia zawodowego i wysoko płatnej pracy z perspektywami. Liczą na prestiż, sukces.

Warszawa ma wiele do zaoferowania dla studentów i kandydatów, ale także wiele od nich wymaga – progi punktowe oraz liczba chętnych na studia są tu wysokie. Również liczba studentów jest największa w Polsce: 15 uczelni publicznych i ponad 40 niepublicznych. Największą popularnością cieszą się Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska oraz Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Warszawskie uczelnie są uznawane za prestiżowe nie tylko w Polsce ale i za granicą. Cenione są za profesjonalną kadrę naukową i szerokie perspektywy rozwoju.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Warszawie

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (0)