Jakość i bezpieczeństwo żywności – Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie to uczelnia o bogatych tradycjach edukacyjnych. Dzisiaj, w bogatej ofercie dydaktycznej kandydaci odnajdą wiele nowoczesnych kierunków, a jednym z nich jest Jakość i bezpieczeństwo żywności, prowadzone na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Celem kształcenia jest przygotowanie do wdrażania oraz nadzorowania systemów zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności w przedsiębiorstwach. Studenci nabywają umiejętności w zakresie oceny jakości produktów spożywczych z wykorzystaniem nowoczesnych metod analizy sensorycznej i instrumentalnej, zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności oraz sterowania procesami technologicznymi.p

Program nauczania zawiera następujące przedmioty: chemia, biochemia, matematyka, prawo żywnościowe, podstawy produkcji surowców roślinnych, chemia żywności, standardy bezpieczeństwa w produkcji surowców pierwotnych, ogólna technologia żywności, mikrobiologia żywności, analiza i ocena jakości żywności, nowoczesne metody analizy instrumentalnej, kontrola weterynaryjna i sanitarna żywności, alergeny w żywności, inżynieria i aparatura przemysłu spożywczego, dodatki do żywności, autentyczność i zafałszowania żywności, ochrona zdrowia publicznego. A co po studiach? Absolwenci Jakości i bezpieczeństwa żywności na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie znajdą zatrudnienie w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego, zakładach zajmujących się pozyskiwaniem, przechowywaniem i dystrybucją żywności, laboratoriach kontroli jakości i certyfikacji produktów, jednostkach kontrolno- pomiarowych, szkolnictwie zawodowym.

Dokąd udać się na studia? Niemal każdy kandydat wie, że nie jest to łatwe pytanie i znalezienie na nie odpowiedzi wcale łatwo nie przychodzi. Zatem, jak znaleźć idealną uczelnię? To proste. Jeśli chcemy studiować w Krakowie, należy zadać jedno pytanie: Jakie ma Uniwersytet Rolniczy w Krakowie opinie? Patrycja, studentka Jakości i bezpieczeństwa żywności:

„Uniwersytet Rolniczy w Krakowie to idealne miejsce do nauki, bo oferuje studentom wiedzę praktyczną i umiejętności, do których zależeć będzie sukces zawodowy.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Jakość i bezpieczeństwo żywności na Uniwersytecie Rolniczym:

Absolwent kierunku Jakość i bezpieczeństwo żywności na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • procesów chemicznych i biochemicznych zachodzących w żywności,
 • problemów i wyzwań stojących przed nowoczesną produkcją i dystrybucją bezpiecznej żywności i wysokiej jakości,
 • zasad produkcji roślinnej i zwierzęcej,
 • metod utrwalania żywności,
 • technik stosowanych w fizyko- chemicznej, instrumentalnej i sensorycznej analizie żywności,
 • właściwości alergennych żywności,
 • molekularnych podstaw genetycznej modyfikacji żywności,
 • identyfikowania problemów zdrowotnych wynikających z niewłaściwej jakości żywności,
 • wpływu procesów technologicznych na wartość odżywczą.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Jakość i bezpieczeństwo żywności:

Absolwent kierunku Jakość i bezpieczeństwo żywności na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie może znaleźć zatrudnienie w:

 • przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego,
 • zakładach zajmujących się pozyskiwaniem, przechowywaniem i dystrybucją żywności,
 • laboratoriach kontroli jakości i certyfikacji produktów,
 • jednostkach kontrolno- pomiarowych,
 • szkolnictwie zawodowym.

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia biologiczne i przyrodnicze wybrać

Studia na kierunku Jakość i bezpieczeństwo żywności - wszystko co musisz wiedzieć

Studia biologiczne i przyrodnicze w Krakowie

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie kierunki

Jakie są kierunki biologiczne i przyrodnicze w Krakowie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Technologii Żywności UR 

Komentarze (0)