Informatyka

Informatyka

Informatyka – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 2021

Studia na kierunku informatyka na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku informatyka znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • podstawy programowania
 • teoretyczne podstawy informatyki
 • sieci komputerowe
 • matematyka
 • programowanie obiektowe
 • systemy operacyjne

 

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie został powołany 11 maja 1946 roku jako Państwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna i podjął działalność dydaktyczną 25 października. Dzisiaj to łącznie siedem wydziałów, a w nich niemal pięćdziesiąt kierunków kształcenia. W ofercie edukacyjnej uczelni, pod literą „I” kandydaci odnajdą kierunek Informatyka, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Celem kształcenia jest pozyskanie szerokiej wiedzy i umiejętności w zakresie algorytmiki i programowania, organizacji i architektury systemów komputerowych, oprogramowania systemów komputerowych, baz danych i sieci komputerowych, multimediów i technologii internetowych. Studenci uczą się profesjonalnego posługiwania się najnowszymi narzędziami i środkami informatyki do tworzenia modeli matematycznych, optymalizacyjnych i decyzyjnych.

Jakie przedmioty składają się na program nauczania? Na przykład: podstawy programowania, teoretyczne podstawy informatyki, sieci komputerowe, matematyka, programowanie obiektowe, systemy operacyjne, bazy danych w aplikacjach internetowych, metody numeryczne, programowanie sieciowe, programowanie grafiki, e- biznes. A co po studiach? Absolwenci Informatyki na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie znajdą zatrudnienie jako administratorzy systemów komputerowych, administratorzy baz danych, administratorzy sieci informatycznych, projektanci stron internetowych, graficy komputerowi, projektanci aplikacji multimedialnych.

Na której uczelni rozpocząć studia? Kandydaci czasami nie zdają sobie sprawy z tego, jak ważny jest wybór zdobywania wykształcenia. Jeśli wybór pada na stolicę Małopolski, warto zadać pytanie: Jakie ma Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie opinie? Dominik, student Informatyki mówi:

„Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie oferuje zdobycie ciekawej wiedzy. Takiej, na której można zbudować swoje życie zawodowe. „

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Informatykę na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie:

Absolwent kierunku Informatyka na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • systemów kodowania, gramatyk języków formalnych, modeli maszyn cyfrowych,
 • analizy matematycznej i algebry,
 • metod obliczeniowych stosowanych do rozwiązywania typowych problemów algorytmicznych i modelowania,
 • języków i technik programowania,
 • systemów operacyjnych, sieci komputerowych i urządzeń sieciowych,
 • usług i technologii internetowych,
 • inżynierii oprogramowania,
 • systemów bazodanowych,
 • protokołów sieciowych wykorzystywanych przy transmisji danych,
 • społecznych i psychologicznych aspektów komunikacji w sieci internetowej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Informatyka:

Absolwent kierunku Informatyka na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie może znaleźć zatrudnienie jako:

 • administrator systemów komputerowych,
 • administrator baz danych,
 • administrator sieci informatycznych,
 • projektant stron internetowych,
 • grafik komputerowy,
 • projektant aplikacji multimedialnych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku informatyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

informatyka, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Podstawą kwalifikacji jest średnia ocen ze studiów oraz wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia informatyczne wybrać

Studia na kierunku Informatyka - wszystko co musisz wiedzieć

Studia informatyczne w Krakowie

UP im. KEN kierunki

Jakie są kierunki informatyczne w Krakowie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Matematyczno-Fizyczno-Technicznym UP

Komentarze (0)