Monitoring środowiska przyrodniczego

Monitoring środowiska przyrodniczego

Monitoring środowiska przyrodniczego – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie może pochwalić się szeroką ofertą dydaktyczną, realizowaną w obszarze siedmiu wydziałów. Jakie dyscypliny mogą zgłębiać studenci? Na przykład kierunek Monitoring środowiska przyrodniczego, prowadzony na studiach pierwszego stopnia.

Celem kształcenia jest przygotowanie do wykonywania kompleksowych analiz środowiska przyrodniczego obejmujących system pomiarów, ocen i prognoz stanu środowiska przyrodniczego, gromadzenie, przetwarzanie i rozpowszechnianie informacji o jakości środowiska. Studenci uczą się wykonywania badań wskaźników charakteryzujących poszczególne elementy środowiska, prowadzenia obserwacji elementów środowiska przyrodniczego, czy też identyfikacji obszarów przekroczeń wartości progowych jakości środowiska przyrodniczego.

Program nauczania składa się z następujących przedmiotów: matematyka, zoologia, botanika i mikologia, chemia nieorganiczna i analityczna, bioetyka, podstawy ekologii, podstawy kartografii i topografii w monitoringu środowiskowym, geologia dynamiczna, toksykologia środowiska, biochemia środowiskowa, ochrona bioróżnorodności środowisk przyrodniczych, ekologia stosowana, hydrologia kontynentalna, planowanie badań środowiskowych. A co po studiach? Absolwenci kierunku Monitoring środowiska przyrodniczego na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie znajdą zatrudnienie w wydziałach jednostek administracji samorządowej, związanych z ochroną środowiska, gospodarką wodną i geologią, a także w organach Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, instytucjach badawczych i naukowo- badawczych, firmach konsultingowych i doradczych, biurach projektowych, przedsiębiorstwach wykonawczych i instytucjach nadzorujących oraz eksploatujących urządzenia wodne, komunalne i ochrony środowiska.

Przed wyborem odpowiedniej szkoły wyższej, kandydaci na studia zadają sobie wiele pytań, by jak najlepiej porównać oferty edukacyjne, a wystarczy postawić zaledwie jedno pytanie: Jakie ma Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie opinie? Martyna, studentka Monitoringu środowiska przyrodniczego mówi:

„Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie posiada wyjątkową ofertę dydaktyczną, którą przyciąga do siebie ludzi chcących zdobyć innowacyjną, nowoczesną wiedzę i praktyczne umiejętności.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Monitoring środowiska przyrodniczego:

Absolwent kierunku Monitoring środowiska przyrodniczego na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • wykonywania badań wskaźników charakteryzujących poszczególne elementy środowiska,
 • prowadzenia obserwacji elementów środowiska przyrodniczego,
 • gromadzenia, dokonywania analizy, przetwarzania i interpretacji wyników badań i obserwacji laboratoryjnych i terenowych,
 • oceny stanu i trendów zmian jakości poszczególnych elementów środowiska w oparciu o ustalone kryteria,
 • identyfikacji obszarów przekroczeń wartości progowych jakości środowiska przyrodniczego,
 • przygotowania analiz przyczynowo- skutkowych dotyczących elementów środowiska przyrodniczego,
 • opracowywania raportów i komunikatów oraz ich udostępniania w różnych formach.

 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Monitoring środowiska przyrodniczego:

Absolwent kierunku Monitoring środowiska przyrodniczego na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie może znaleźć zatrudnienie w:

 • wydziałach jednostek administracji samorządowej, związanych z ochroną środowiska, gospodarką wodną i geologią,
 • organach Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska,
 • instytucjach badawczych i naukowo- badawczych,
 • firmach konsultingowych i doradczych,
 • biurach projektowych,
 • przedsiębiorstwach wykonawczych i instytucjach nadzorujących oraz eksploatujących urządzenia wodne, komunalne i ochrony środowiska.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia biologiczne i przyrodnicze wybrać

Studia na kierunku Monitoring środowiska przyrodniczego - wszystko co musisz wiedzieć

Studia biologiczne i przyrodnicze w Krakowie

UP im. KEN kierunki

Jakie są kierunki biologiczne i przyrodnicze w Krakowie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Geograficzno-Biologicznym UP

Komentarze (0)