Filologia orientalna - Iranistyka

Filologia orientalna - Iranistyka

Filologia orientalna - Iranistyka

26.01.2022

Filologia orientalna- Iranistyka – Uniwersytet Jagielloński 2022

Studia na kierunku filologia orientalna - Iranistyka na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku filologia orientalna - iranistyka w UJ
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnymStudia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku filologia orientalna - Iranistyka znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • historia Iranu
 • religie Iranu
 • islam w Iranie
 • tradycje kulturowe świata irańskiego
 • geografia i etnografia Iranu
 • gramatyka opisowa języka perskiego
 • praktyczna nauka języka perskiego
 • tradycja kulturowe Iranu

 

Uniwersytet Jagielloński to uczelnia szczycąca się średniowieczną tradycją, którą łączy z dynamicznym rozwojem nowoczesnych kierunków nauki, gdzie na szesnastu wydziałach kształci się około pięćdziesięciu tysięcy studentów. A na jakich kierunkach? Na przykład Filologii orientalnej- Iranistyce, prowadzonej na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy o literaturze i piśmiennictwie wybranych regionów Iranu, oraz nabycie umiejętności nazywania i charakteryzowania najważniejszych zjawisk związanych, między innymi, z tekstami literackimi. Filologia orientalna- Iranistyka na Uniwersytecie Jagiellońskim to także poznanie języka nowoirańskiego (paszto, kurdyjski, osetyjski, dari lub tadżycki) oraz podstaw języka awestyjskiego, staroperskiego i średnioperskiego (pahlawi).

Program nauczania składa się z następujących przedmiotów: historia Iranu, religie Iranu, islam w Iranie, tradycje kulturowe świata irańskiego, geografia i etnografia Iranu, gramatyka opisowa języka perskiego, praktyczna nauka języka perskiego, tradycja kulturowe Iranu, historia literatury perskiej klasycznej, wiedza o Iranie współczesnym. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Filologii orientalnej- Iranistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim będą mogli wykorzystać w mediach, muzeach, wydawnictwach, urzędach administracji państwowej, rządowej i samorządowej w zakresie spraw zagranicznych, edukacji międzykulturowej.

Podejmowanie decyzji związanych ze studiami, to nierzadko bardzo gorący okres, w którym kandydaci muszą odpowiedzieć sobie na wiele pytań. Jeśli kierunek kształcenia jest już wybrany, to pozostaje rozstrzygnąć, która uczelnia zapewni najlepsze wykształcenie. Jakie ma Uniwersytet Jagielloński opinie? Kamila, studentka Filologii orientalnej- Iranistyki mówi:

„Studia na Uniwersytecie Jagiellońskim to nauka na piątkę z plusem.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Filologię orientalną- Iranistykę:

Absolwent kierunku Filologia orientalna- Iranistyka na Uniwersytecie Jagiellońskim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • literatury i piśmiennictwa wybranych regionów Iranu,
 • języka perskiego,
 • współczesnego życia kulturalnego Iranu i Afganistanu,
 • zasad przekładu z języka perskiego na język polski,
 • sztuki i estetyki Iranu,
 • analizy i interpretacji różnych wytworów kultury,
 • analizy i interpretacji tekstów źródłowych w języku perskim.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Filologia orientalna- Iranistyka:

Absolwent kierunku Filologia orientalna- Iranistyka na Uniwersytecie Jagiellońskim może znaleźć zatrudnienie w:

 • muzeach,
 • mediach,
 • wydawnictwach,
 • urzędach administracji państwowej, rządowej i samorządowej.

 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Komentarze (0)