Filologia polska

Filologia polska

Filologia polska

Artykuł archiwalny

Kierunek może nie być dostępny w ofercie uczelni. Informację należy zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Filologia polska – Uniwersytet Jagielloński

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie to najstarsza uczelnia w Polsce i jedna z najstarszych w tym regionie Europy. Na liście kierunków kształcenia, które oferowane są kandydatom, odnajdziemy Filologię polską, prowadzoną na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Celem kształcenia jest pozyskanie wiedzy o polskim języku i literaturze. Studenci uczą się analizować zjawiska i procesy literackie, językowe i kulturowe przeszłości i współczesności.

Program nauczania składa się z takich przedmiotów, jak: literatura staropolska, poetyka z elementami teorii literatury, gramatyka opisowa języka polskiego, historia Polski, pedagogika, kultura języka, emisja głosu, gramatyka historyczna języka polskiego, retoryka wystąpień publicznych, literatura dla dzieci i młodzieży, historia języka. Jaka przyszłość czeka absolwentów tego kierunku? Osoby, które ukończyły Filologię polską na Uniwersytecie Jagiellońskim znajdą zatrudnienie w roli nauczyciela, wydawcy, edytora, redaktora.

Czy wybór uczelni może być łatwy? Oczywiście, że tak. Wybierając się na studia do stolicy Małopolski, warto wiedzieć: Jakie ma Uniwersytet Jagielloński opinie? Ewelina, studentka Filologii polskiej mówi:

„Język polski to najpiękniejszy język na świecie i zgłębianie jego zasad sprawia ogromną przyjemność. Studia na Uniwersytecie Jagiellońskim dają ogromną satysfakcję.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Filologię polską na Uniwersytecie Jagiellońskim:

Absolwent kierunku Filologia polska na Uniwersytecie Jagiellońskim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • gramatyki historycznej języka polskiego,
 • retoryki wystąpień publicznych,
 • emisji głosu,
 • pragmatyki zawodu nauczyciela,
 • leksykologii i leksykografii,
 • teorii literatury polskiej i powszechnej,
 • wiedzy o mediach.

 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Filologia polska:

Absolwent kierunku Filologia polska na Uniwersytecie Jagiellońskim może znaleźć zatrudnienie jako:

 • nauczyciel,
 • wydawca,
 • edytor,
 • redaktor.

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Komentarze (0)