Absolwenci Politechniki Krakowskiej na rynku pracy

Absolwenci Politechniki Krakowskiej na rynku pracy

Nie trzeba być ekspertem, by wiedzieć, że rynek pracy nie jest materią stałą. To dynamiczna, wymagająca sfera, nierzadko niełatwa do przewidzenia. Jedyną receptą na sukces jest wykształcenie i powiązane z nim umiejętności oraz kompetencje, które niektórzy mogą uznać nawet za niszowe.

Politechnika Krakowska to uczelnia techniczna, kształcąca w najważniejszych dyscyplinach, ale o jakości kształcenia nie świadczą same kierunki, tylko specjalności, w których studenci mają możliwość się rozwijać. I właśnie one stanowią fundament sukcesu. Za przykład niechaj posłuży Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej. W jego ramach studenci uczą się na pięciu kierunkach: technologii chemicznej, biotechnologii, chemii budowlanej, inżynierii chemicznej i procesowej oraz nanotechnologiach i nanomateriałach. Pięć kierunków, ale szeroka gama specjalności, a co się z tym wiąże, wiele możliwości rozwoju i nabywania umiejętności. Takie podejście do kształcenia sprawia, że student z biegiem nauki staje się specjalistą w konkretnej dziedzinie, konkretnym zakresie. Jego wiedza jest szczegółowa, dokładna i, mówiąc potocznie, nie ma w niej pustej przestrzeni.

Absolwenci Politechniki Krakowskiej, za sprawą swojego wykształcenia, otrzymują szansę zaistnienia w najważniejszych gałęziach przemysłu, zarówno rodzimego, jak i poza granicami kraju. Czeka na nich przemysł chemiczny, farmaceutyczny, kosmetyczny, spożywczy oraz wiele innych, gdyż każdy rodzaj przemysłu, niezależnie od branży, potrzebuje fachowców najwyższego szczebla. Należy zwrócić uwagę również na aspekt, który możemy, bardzo luźno, określić mianem „samo”. Chodzi o to, że studenci Politechniki Krakowskiej motywowani są do samokształcenia, samodoskonalenia, a co za tym idzie otrzymują wiedzę, inspiracje i wszystkie potrzebne narzędzia, by zakładać własne działalności gospodarcze. To naturalnie nie koniec, gdyż część absolwentów na pewno skieruje swoje kariery w kierunku jednostek badawczych, biur projektowych, firm doradczych, laboratoriów, bądź poprowadzą swoje życie zawodowe na uczelni.

„Absolwent Politechniki Krakowskiej na rynku pracy” nie jest określeniem położenia młodego człowieka po ukończeniu studiów. Jest informacją dla pracodawców, że otrzymują szansę wykorzystania umiejętności osoby posiadającej dyplom prestiżowej uczelni.

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Komentarze (0)