Politechnika Krakowska – koła naukowe

Politechnika Krakowska – koła naukowe

Koło naukowe to organizacja zrzeszająca studentów, działająca w obrębie szkoły wyższej. Takich organizacji na jednej uczelni może być wiele, a w przypadku Politechniki Krakowskiej, po prostu, bez liku.

Politechnika Krakowska kształci studentów na siedmiu wydziałach. Są to: Wydział Architektury, Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki, Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej, Wydział Inżynierii Lądowej, Wydział Inżynierii Środowiska, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, oraz Wydział Mechaniczny. Ile kół naukowych może być na jednym wydziale? Dwa, może trzy? Studenci Politechniki Krakowskiej mają głowy pełne pomysłów i niemal niezliczone pokłady ciekawości, stąd, na przykład, na Wydziale Architektury istnieją dwadzieścia dwa koła naukowe. A ile istnieje kół naukowych łącznie, na całej uczelni? Osiemdziesiąt dwa!

Koła naukowe mają na celu prowadzenie działalności naukowej, samokształcenie członków, rozwijanie pasji i zainteresowań. Jak to wygląda? Niektórym wydaje się, że spotkania kół naukowych przebiegają wśród długich i nużących dyskusji na tematy nierozstrzygalne. Być może tak się to prezentuje na innych uczelniach, ale nie na Politechnice Krakowskiej. Na tej uczelni spotykają się młodzi ludzie, pełni energii, pasji i chęci pogłębiania wiedzy. A czym konkretnie się zajmują? Oczywiście, organizacją i uczestnictwem w seminariach i konferencjach naukowych, ale także organizacją imprez, warsztatów, obozów i wyjazdów naukowych, a nawet wpływaniem na przestrzeń miejską.

Jako przykłady studenckiej aktywności można podać działalność Koła Naukowego Konstrukcji Żelbetowych „Conkret”, działającego na Wydziale Inżynierii Lądowej, którego członkowie odbywają wycieczki na budowy, aby poznać tajniki konstrukcji, czy też Koło Naukowe „Szuwarek”, działające na Wydziale Inżynierii Środowiska, którego uczestnicy stworzyli plan lokalizacji terenów sportowych na terenie Krakowa. Koła Naukowe na Politechnice Krakowskiej to nauka przez dobrą zabawę, ciekawe spędzanie czasu. Przykład? Koło Naukowe „Inżynier Ścigant”, z Wydziału Mechanicznego, bada zagadnienia z zakresu dynamiki i konstrukcji samochodów, prowadząc treningi i zawody na torze gokartowym.

Działalność studenckich kół naukowych to tylko kwestia wyobraźni, pomysłów i dziedzin zainteresowania. Studenci Politechniki Krakowskiej pokazują, że w rozwijaniu wiedzy i pasji nie ma ograniczeń. Dlatego można fotografować, rzeźbić, a nawet projektować plażę na terenie kampusu. Mówiąc o działalności kół naukowych na Politechnice Krakowskiej, śmiało można użyć, wszystkim dobrze znanego hasła: „Można? Można!”

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Komentarze (0)