Akademia Wojsk Lądowych imienia Generała Tadeusza Kościuszki

Akademia Wojsk Lądowych

O uczelni – Akademia Wojsk Lądowych imienia Generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu

Akademia Wojsk Lądowych imienia Generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu to przykład uczelni, która buduje obraz współczesnego kształcenia wyższego na solidnych tradycjach i poszanowaniu ważnej historii. Uczelnia, pod obecną nazwą, funkcjonuje od 2017 roku, kiedy przekształceniu uległa Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych. Niezależnie od nazwy, nigdy nie zmienił się charakter kształcenia, któremu przyświeca pamięć o Tadeuszu Kościuszce, a także motto, na które składają się: „Veritas, Honor, Patria”, czyli „Prawda, Honor, Ojczyzna”.

Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu kieruje się potrzebami, jakie stawia współczesność, dlatego podstawowym wyznacznikiem edukacji są aktualne i perspektywiczne wymagania systemu bezpieczeństwa państwa. Opierając dydaktykę na tej zasadzie, kandydatom na studia oferowane są najważniejsze dyscypliny kształcenia, realizowane wedle podziału na studia cywilne i wojskowe. W celu osiągania najwyższych standardów w szkoleniu i kształceniu Akademia Wojsk Lądowych rozwija długofalową współpracę z uczelniami wojskowymi państw członkowskich NATO i Unii Europejskiej.

STUDIA

Akademia Wojsk Lądowych imienia Generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu prowadzi kształcenie na studiach pierwszego i drugiego stopnia, w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Edukacja podzielona jest na studia cywilne i studia wojskowe. Nierozerwalną częścią kształcenia jest kształtowanie wartości, określonych postaw, kultywowanie chlubnych tradycji oręża polskiego, jak również rozwijanie aktywności społecznej. Nauce służą nie tylko realizowane w programach nauczania zajęcia. Przyczyniają się do tego także liczne koła naukowe, instytuty, a także Klub AWL, czyli uczelniany ośrodek kultury, przeznaczonym do prowadzenia działalności kulturalno- oświatowej, rekreacyjno– rozrywkowej i turystyczno– krajoznawczej. Szerzeniem wiedzy zajmuje się także Wydawnictwo, skupione wokół takich zagadnień jak: bezpieczeństwo, obronność, dydaktyka, zarządzanie i wojskowość. Uczelnia oferuje także specjalistyczne kursy i szkolenia. Na przykład: kurs kwalifikacyjny dla kandydatów na stanowiska dowódców kompanii, czy kurs instruktorsko- metodyczny z zakresu działań w terenie górzystym.

WYKŁADOWCY

Wykładowcy Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu to doświadczone grono praktyków, których celem jest tworzenie najlepszej uczelni dowódców w Europie. Ponadto, programy kształcenia realizowane są we współpracy z wybitnymi przedstawicielami nauki, mogącymi pochwalić się uznanym dorobkiem na arenie międzynarodowej.

INFRASTRUKTURA

Siedziba Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu mieści się przy ulicy Piotra Czajkowskiego 109, czyli w dzielnicy Psie Pole. Otoczenie uczelni współgra z profilem jej kształcenia, gdyż po sąsiedzku przebiegają takie ulice, jak: Artyleryjska, Koszarowa, a także Józefa Wybickiego, a z okien dostrzec można skwer imienia Władysława Bełzy, poety piszącego w duchu patriotycznym, określanego mianem piewcy polskości.

 

Akademia Wojsk Lądowych kierunki>

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu

Komentarze (0)