Akademia Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu

Akademia Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu

Wydziały i kierunki

Być może tutaj znajdziesz odpowiedzi na swoje pytania

Akademia Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu ×

51 - 150 Wrocław

tel. 71 765 - 82 - 22

sekretariat: 71 765 - 82 - 96

fax. 71 765 - 84 – 25

www.awl.edu.pl

Kierunki studiów - Akademia Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu: znaleziono ×

Grupa kierunku
Typ studiów
Tryb studiów

Kierunki studiów podyplomowych - Akademia Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu: znaleziono ×

Grupa kierunku
Wydział

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filmy ×

Zadaj pytanie×

FAQ - najczęściej zadawane pytania:

Czy istnieje granica wieku, która ogranicza możliwość podjęcia studiów w systemie stacjonarnym?+

Pytanie oczekuje na odpowiedź ze strony uczelni.

Jakie dokumenty należy dostarczyć po zakwalifikowaniu się na studia stacjonarne I stopnia?+

Wymagane dokumenty są ujęte w paragrafie 2 Uchwały Senatu https://www.awl.edu.pl/images/Rekrutacja/Cywilne/Uchwala_nr_62_Senatu_AWL_zasady_naboru_cywilne_2019-2020.pdf

W jaki sposób i gdzie mogę dostarczyć dokumenty na Uczelnię?+

Można je wysłać pocztą lub dostarczyć osobiście do działu rekrutacji

Akademia Wojsk Lądowych

imienia generała Tadeusza Kościuszki

ul. Czajkowskiego 109

51 - 147 Wrocław

Czy dokumenty muszę składać osobiście?+

Można wysłać pocztą (decyduje data wpłynięcia dokumentów do Akademii a nie data stempla)

Jakie dokumenty muszą być poświadczone notarialnie?+

Pytanie oczekuje na odpowiedź ze strony uczelni.

Czy dokumenty mogą zostać złożone w imieniu kandydata przez upoważnioną osobę?+

Tak, można też je wysłać pocztą

Czy kandydaci, którzy znajdują się na liście rezerwowej, też muszą składać dokumenty?+

Pytanie oczekuje na odpowiedź ze strony uczelni.

Czy wyniki matur należy wpisywać samodzielnie?+

Pytanie oczekuje na odpowiedź ze strony uczelni.

Czy w procedurze rekrutacyjnej brana jest pod uwagę część ustna egzaminu maturalnego?+

Punkty naliczane są za matury pisemne

Jak wygląda procedura przyjęć dla kandydatów będących laureatami bądź finalistami olimpiad przedmiotowych?+

Dzień dobry wszystko jest opisane w Uchwale Senatu https://www.awl.edu.pl/images/Rekrutacja/Cywilne/Uchwala_nr_62_Senatu_AWL_zasady_naboru_cywilne_2019-2020.pdf

Na jakiej zasadzie ustalane są progi punktowe dla poszczególnych kierunków?+

Pytanie oczekuje na odpowiedź ze strony uczelni.

W jaki sposób zostanę poinformowany o zakwalifikowaniu do przyjęcia / przyjęciu na studia?+

Pytanie oczekuje na odpowiedź ze strony uczelni.

Czy w dostaniu się na studia ma znaczenie kolejność zgłoszeń?+

Jedynym kryterium przyjęcia jest liczba uzyskanych punktów
kwalifikacyjnych. O przyjęciu na studia decyduje miejsce na liście. W przypadku kandydatów
z taką samą liczbą punktów kwalifikacyjnych – o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszenia. 

Czy zakwalifikowany do przyjęcia oznacza przyjęty na studia?+

Pytanie oczekuje na odpowiedź ze strony uczelni.

Czy pełna rejestracja elektroniczna wraz z uiszczoną opłatą rekrutacyjną daje podstawę do rozpatrywania wniosku o przyjęcie na studia?+

Należy jeszcze dostarczyć komplet wymaganych dokumentów

W jaki sposób można dokonać opłaty rekrutacyjnej?+

Opłaty należy dokonać na wskazane w „Informacji dla kandydatów przyjętych na studia I”
konto bankowe

Co wpisać w tytule przelewu?+

Pytanie oczekuje na odpowiedź ze strony uczelni.

W jakim terminie należy dokonać opłaty rekrutacyjnej?+

Opłatę
w wysokości 85 zł należy wnieść do 26.07.2019 roku

Co się stanie, jeśli nie wniosę opłaty rekrutacyjnej w wymaganym terminie (nie będzie ona zaksięgowana w wymaganym terminie)?+

Pytanie oczekuje na odpowiedź ze strony uczelni.

Czy przelew muszę zrobić z mojego konta, czy może go zrobić za mnie np. mama?+

Można zrobić z innego konta

Jakie przedmioty brane są pod uwagę w procesie kwalifikacyjnym?+

Dla każdego kierunku są rozpisane w Uchwale Senatu: https://www.awl.edu.pl/images/Rekrutacja/Cywilne/Uchwala_nr_62_Senatu_AWL_zasady_naboru_cywilne_2019-2020.pdf
A w przypadku studiów wojskowych obowiązkowy jest język angielski oraz matura z jednego z wybranych przedmiotów: matematyka, informatyka, chemia, historia, fizyka

Czy brak na maturze jakiegoś z punktowanych w rekrutacji przedmiotów, dyskwalifikuje mnie z ubiegania się o przyjęcie na wybrany kierunek studiów?+

Pytanie oczekuje na odpowiedź ze strony uczelni.

O przyjęcie na ile kierunków studiów mogę się ubiegać?+

Pytanie oczekuje na odpowiedź ze strony uczelni.

W jaki sposób dokonywana jest procedura przeniesienia?+

Pytanie oczekuje na odpowiedź ze strony uczelni.

Do kiedy i w jakim formacie muszę zamieścić zdjęcie elektroniczne w formularzu rejestracyjnym?+

Pytanie oczekuje na odpowiedź ze strony uczelni.

Wasze pytania:

Nikt jeszcze nie zadał pytania tej uczelni.

  • Zasady rekrutacji

  • Akademia Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki - kierunki studiów

  • Studia podyplomowe

  • O uczelni

  • Archiwum

Akademia Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki - kierunki studiów

Archiwum

Opinie (0)