Administracja i zarządzanie w ochronie zdrowia

Administracja i zarządzanie w ochronie zdrowia

Administracja i zarządzanie w ochronie zdrowia

Administracja i zarządzanie w ochronie zdrowia – Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Ochrona zdrowia to nie tylko działania lekarzy i pielęgniarek, przeprowadzanie zabiegów i operacji, czy przepisywanie właściwych leków. To także działania traktujące ochronę zdrowia jako mechanizm i dążące do tego, aby funkcjonował on jak najlepiej i jak najlepiej dbał o dobro pacjenta. Łącząc nauki ekonomiczne i medyczne powstał termin „zdrowie publiczne”, użyty po raz pierwszy w Wielkiej Brytanii, w 1848 roku, naprowadzając na obszar zagadnień zamkniętych w kierunku Administracja i zarządzanie w ochronie zdrowia, który oferowany jest w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie i prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy, będącej połączeniem nauk społecznych, ekonomicznych oraz medycznych. Fundamentem jest nabycie umiejętności umożliwiających włączanie się w realizację zadań profilaktyki i ochrony zdrowia instytucji państwowych, samorządowych, społecznych i prywatnych, funkcjonujących w systemie ochrony zdrowia w zakresie: opieki społeczno- medycznej, promocji zdrowia, edukacji prozdrowotnej, nadzoru sanitarno- epidemiologicznego, organizowania i administrowania opieki zdrowotnej i pomocy społecznej oraz podnoszenia stanu zdrowia społeczeństwa. Administracja i zarządzanie w ochronie zdrowia w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie to kierunek prowadzony zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym, który prowadzi do uzyskania kompetencji do pełnienia funkcji kierowniczych.

W programie nauczania znajdują się następujące przedmioty: naukowa informacja medyczna, podstawy psychologii, polityka społeczna i zdrowotna, podstawy komunikacji interpersonalnej, podstawy ekonomii, organizacja systemu ochrony zdrowia, andragogika, język migowy, podstawy zarządzania, wstęp do zdrowia publicznego, epidemiologia z elementami demografii, statystyka w ochronie zdrowia, postępowanie administracyjne, zarządzanie kryzysowe, system ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, promocja zdrowia i edukacja zdrowotna, negocjacje i rozwiązywanie konfliktów, analiza rynku, prawo pracy, prawo zamówień publicznych, zarządzanie jakością w ochronie zdrowia.

Jak już wspomnieliśmy, kształcenie na kierunku Administracja i zarządzanie w ochronie zdrowia w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie prowadzi do nabycia umiejętności umożliwiających podjęcie pracy na stanowiskach administracyjnych w jednostkach świadczących usługi zdrowotne, inspekcji sanitarnej, a także pozwalających na pełnienie funkcji menedżerskich w podmiotach leczniczych i instytucjach działających na rzecz zdrowia.

Studia związane z medycyną nigdy nie należą do najłatwiejszych, ale i tak chętnych do kształcenia nie brakuje. Szczecin jako stolica województwa zachodniopomorskiego oferuje kandydatom wiele interesujących dyscyplin związanych z szeroko pojętym zdrowiem, a uczelnia medyczna w tym mieście cieszy się niemałą popularnością.

 

Jakie ma Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie opinie?

Agata, studentka Administracji i zarządzania w ochronie zdrowia mówi:

„Czasami żartujemy, że PUM to skrót od ‘pilnie uczyć się muszę’, bo nauki naprawdę jest sporo i na pewno nie każdy jest w stanie dać sobie radę. Ale Pomorski Uniwersytet Medyczny to uczelnia prestiżowa i studiowanie tutaj to olbrzymia satysfakcja. Warto pracować na wymarzony dyplom i wymarzony zawód.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Administrację i zarządzanie w ochronie zdrowia:

Absolwent kierunku Administracja i zarządzanie w ochronie zdrowia w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • procesów biologicznych zachodzących w organizmie człowieka,
 • metod określania potrzeb zdrowotnych społeczeństwa,
 • wpływu czynników behawioralnych i środowiskowych na stan zdrowia,
 • głównych zagrożeń zdrowia i problemów zdrowotnych ludności,
 • oceny ekonomicznej programów ochrony zdrowia,
 • aspektów organizacyjnych i prawnych funkcjonowania polskiego systemu ochrony zdrowotnej,
 • zasad zarządzania ryzykiem i zarządzania kryzysowego,
 • wpływu bodźców ekonomicznych na funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia,
 • zasad tworzenia i rozwoju form indywidualnej działalności gospodarczej związanej z sektorem ochrony zdrowia.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Administracja i zarządzanie w ochronie zdrowia

Absolwent kierunku Administracja i zarządzanie w ochronie zdrowia w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie może znaleźć zatrudnienie w:

 • placówkach ochrony zdrowia,
 • inspekcji sanitarnej,
 • jednostkach administracji publicznej działających w obszarze zdrowia,
 • organizacjach pozarządowych,
 • instytucjach ubezpieczeniowych.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia medyczne wybrać

Studia na kierunku Administracja i zarządzanie w ochronie zdrowia - wszystko co musisz wiedzieć

Studia medyczne w Sczecinie

PUM kierunki

Jakie są kierunki medyczne w Szczecinie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Nauk o Zdrowiu PUM

Komentarze (0)