Zarządzanie zasobami ludzkimi

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie - kierunki studiów

Zarządzanie zasobami ludzkimi – Collegium Humanum / Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie 2020/2021

Studia na specjalności zarządzanie zasobami ludzkimi w Collegium Humanum w Warszawie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie  stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Zarządzanie zasobami ludzkimi można zdefiniować jako działania organizacji związane z pozyskiwaniem, rozwojem i utrzymaniem pracowników działających efektywnie. Nazwa dyscypliny nierzadko potrafi wprowadzić w błąd, bądź spowodować wątpliwości. Czy człowiek jest tym zasobem? Nie do końca. Zasobem jest to, co wnoszą do miejsca pracy, czyli doświadczenie, wiedzę i umiejętności. Jak tym wszystkim zarządzać? Tego można dowiedzieć się wybierając Zarządzanie zasobami ludzkimi w Collegium Humanum w Warszawie.

Zarządzanie zasobami ludzkimi to jedna ze specjalności, które oferowane są na kierunku Zarządzanie. Jej głównym założeniem jest przekazanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do zarządzania zintegrowanym zespołem pracowników ukierunkowanym na rozwój osobisty i sukces firmy. Studenci poznają zasady skutecznego zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie, uczą się tworzenia efektywnych systemów oceniania i motywowania pracowników, rozpoznawania potrzeb edukacyjnych i tworzenia szkoleń pracowniczych, jak również poznają metody rozwiązywania konfliktów i negocjacji.

Zarządzanie zasobami ludzkimi to szeroka dziedzina, gdyż w skład zagadnień z nią związanych wchodzą: prawo pracy, audyt, zarządzanie karierą, zarządzanie kompetencjami i talentami pracowników, dobór personelu, czy też mediacje i negocjacje. Kierowanie ludźmi, czy też funkcjonowanie w przedsiębiorstwie w roli lidera nie należy do najłatwiejszych. Należy wykazywać się szeroką wiedzą, lecz także konkretnymi cechami osobowości, bez których uzyskane na studiach umiejętności nie będą miały fundamentu, by zaistnieć w wymiarze praktycznym. Posiadając zarówno wiedzę, umiejętności, jak i charakter można liczyć na interesującą drogę zawodową. Absolwenci Zarządzania zasobami ludzkimi w Collegium Humanum w Warszawie będą mogli pracować w roli specjalistów do spraw rekrutacji pracowników, specjalistów do spraw szkoleń, menedżerowie do spraw personalnych, doradców zawodowych. Czekają na nich także działy HR w przedsiębiorstwach, czy agencje doradztwa personalnego.

Warszawa to niezwykle interesujący kierunek, w stronę którego zmierzają kandydaci na studia. Wachlarz uczelni oraz oferowanych dyscyplin jest bardzo szeroki, co czasem może prowadzić do kłopotu z ostatecznym wyborem.

 

Jakie ma Collegium Humanum w Warszawie opinie?

Leszek, student Zarządzania zasobami ludzkimi mówi:

„Moja specjalność jest wyjątkowa, ponieważ łączy w sobie umiejętności menedżerskie z psychologią. Zarządzanie zasobami ludzkimi to dzisiaj jedna z najważniejszych dziedzin, ponieważ na niej opiera się sukces danej firmy. To dziedzina przyszłości. Dlatego wybrałem ją na swoją specjalność. A dlaczego akurat studiuję w Collegium Humanum? Ponieważ to najlepsza uczelnia w Warszawie.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Zarządzanie zasobami ludzkimi:

Absolwent specjalności Zarządzanie zasobami ludzkimi w Collegium Humanum w Warszawie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • planowania zatrudnienia, rekrutacji i doboru pracowników,
 • zarządzanie karierą, kompetencjami i talentami pracowników,
 • prawa pracy,
 • negocjacji i rozwiązywania konfliktów,
 • metod motywowania pracowników,
 • tworzenia szkoleń pracowniczych.

 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po specjalności Zarządzanie zasobami ludzkimi:

Absolwent specjalności Zarządzanie zasobami ludzkimi w Collegium Humanum w Warszawie może znaleźć zatrudnienie jako:

 • menedżer do spraw personalnych,
 • doradca zawodowy,
 • specjalista do spraw rekrutacji,
 • specjalista do spraw szkoleń,
 • menedżer do spraw zarządzania zespołem.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie

Komentarze (0)