Zarządzanie

Zarządzanie

Zarządzanie – Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim

Zarządzanie w sferze biznesowej jest niczym oddychanie i takie porównanie nie jest wcale przesadą, bądź przekłamaniem. Na zarządzaniu opiera się cała działalność i prawidłowe funkcjonowanie przedsiębiorstwa, bądź organizacji. Jakie wyrazy łączą się z zarządzaniem? Na pewno „planowanie”, „organizacja”, „kontrola”, ale także „ryzyko”, „odpowiedzialność” i „strategia”. Scalając wszystkie określenia związane z tą dziedziną dostrzegamy, że zarządzanie nie należy do najłatwiejszych procesów, ale można ją dogłębnie poznać i na podstawie wysokiej jakości wykształcenia zaplanować własną karierę zawodową. Sposób na to jest prosty. Należy podjąć naukę na kierunku Zarządzanie, w Wyższej Szkole Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim, gdzie prowadzony jest na studiach pierwszego stopnia.

Kierunek Zarządzanie w Wyższej Szkole Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim zakłada pozyskanie szerokie wiedzy, będącej połączeniem zagadnień ekonomicznych, prawniczych i  socjologicznych, która stanowi przygotowanie do pracy w wielu branżach gospodarki. Studenci zaznajamiają się z problemami związanymi z funkcjonowaniem zarządzaniem nowoczesną organizacją gospodarczą, jej zasobami kadrowymi i finansowymi, rozwiązaniami logistycznymi oraz wdrażaniem projektów biznesowych. 

Program nauczania składa się z następujących przedmiotów: rachunkowość finansowa, marketing, matematyka w zarządzaniu, encyklopedia prawa, nauka o organizacji, prawo handlowe, statystyka opisowa, informatyka w zarządzaniu, ochrona własności intelektualnej, zarządzanie zasobami ludzkimi, badania marketingowe, zachowania organizacyjne, zarządzanie jakością, prawo pracy, nowoczesne systemy produkcyjne, analiza ekonomiczna, ekonomika i zarządzanie transportem, prowadzenie dokumentacji pracowniczej, systemy motywacyjne, rozliczanie wynagrodzeń, logistyka produkcji i zaopatrzenia, budowanie strategii firmy, rozliczenia podatkowe przedsiębiorcy.

Zarządzanie to szeroka przestrzeń, na którą składają się liczne elementy. Dlatego studenci omawianego przez nas kierunku rozwijają umiejętności w zakresie zarządzania projektami, mapowania ścieżek i faz przebiegu procesów produkcyjnych, projektowania systemów logistycznych, przeprowadzania analiz systemów zaopatrzenia, budowania scenariuszy rozwoju przedsiębiorstwa, rekrutacji i selekcji pracowników, czy zarządzania procesowego. Bogaty bagaż wiedzy i umiejętności prowadzi do tego, że absolwenci Zarządzania w Wyższej Szkole Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim znajdą zatrudnienie w administracji publicznej, przedsiębiorstwach różnego typu, działach personalnych, firmach konsultingowych, firmach szkoleniowych, centrach logistycznych. 

Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim jest najstarszą niepubliczną uczelnią w tym mieście, która kładzie nacisk przede wszystkim na rozwijanie umiejętności związanych z omawianym przez nas kierunkiem kształcenia. Prawdą jest, że studiowanie Zarządzania to dobra inwestycja, mogąca przynieść wiele korzyści w przyszłym życiu zawodowym, dlatego przed ostatecznym wyborem uczelni i podjęciem nauki warto sprawdzić, jakie wiele może ona zaoferować.

 

Jakie ma Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim opinie?

Robert, student Zarządzania mówi:

„Nigdzie nie znalazłem tak dobrej oferty edukacyjnej jak w Wyższej Szkole Biznesu. Tutaj do nauki podchodzi się zupełnie inaczej. Liczy się pozyskiwanie umiejętności, wiedza praktyczna, na dodatek w jak najszerszym aspekcie. Dlatego wybrałem naukę właśnie tutaj i wiem, że nie mogłem podjąć lepszego wyboru.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Zarządzanie:

Absolwent kierunku Zarządzanie w Wyższej Szkole Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • zarządzania projektami,
 • rekrutacji i selekcji pracowników,
 • budowania scenariuszy rozwoju przedsiębiorstwa,
 • zasad zakładania własnej działalności gospodarczej,
 • rozwiązywania problemów z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi,
 • wykorzystywania technik i narzędzi motywacyjnych,
 • ekonomiki i zarządzania transportem,
 • mapowania procesów transportowych i logistycznych,
 • zarządzania łańcuchem dostaw,
 • gospodarki magazynowej i zapasami,
 • oceny pracy i pracowników,
 • przeprowadzania analiz systemów zaopatrzenia.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Zarządzanie:

Absolwent kierunku Zarządzanie w Wyższej Szkole Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim może znaleźć zatrudnienie w:

 • administracji publicznej, 
 • przedsiębiorstwach różnego typu, 
 • działach personalnych, 
 • firmach konsultingowych, 
 • firmach szkoleniowych, 
 • centrach logistycznych. 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim

Komentarze (0)