Psychologia dzieci i młodzieży

Psychologia dzieci i młodzieży

Psychologia dzieci i młodzieży

Artykuł archiwalny

Kierunek może nie być dostępny w ofercie uczelni. Informację należy zweryfikować na stronie uczelni: Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie

Psychologia dzieci i młodzieży – Collegium Humanum / Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie

Nie będąc specjalistą, nietrudno wywnioskować, że dzieci i młodzież inaczej patrzą na świat, inaczej interpretują pewne sytuacje, inaczej reagują na stres czy niebezpieczeństwo. Słowem, funkcjonują inaczej niż dorośli i odmiennie postrzegają otaczającą je rzeczywistość. To wszystko sprowadza się do tego, że do ich problemów należy podejść indywidualnie i przede wszystkim umiejętnie. Właśnie tego uczy Psychologia dzieci i młodzieży w Collegium Humanum w Warszawie.

Psychologia dzieci i młodzieży to jedna z licznych specjalności, jakie możemy odnaleźć na kierunku Psychologia, w Collegium Humanum. Istotą jest pozyskanie wiedzy z zakresu psychologii dzieci i młodzieży zarówno w kontekście prawidłowego rozwoju, jak i odstępstw od niego. Specjalność przygotowuje z jednej strony do diagnozy i wspierania rozwoju w okresie dzieciństwa i dorastania, z drugiej, do monitorowania i wspomagania głównych środowisk wychowawczych takich jak: przedszkola, szkoły, rodziny, instytucje opiekuńcze.

Psychologia dzieci i młodzieży gwarantuje rozwinięcie różnorodnych umiejętności. Studenci uczą się stosowania metod oddziaływania wychowawczego, radzenia sobie z przejawami patologii w środowiskach wychowawczych, pracy z rodzicami i nauczycielami, czy rozwiązywania sytuacji kryzysowych w środowisku szkolnym. Poznają zasady wspomagania rozwoju dziecka i wczesnej interwencji, zasady prawidłowej komunikacji z dzieckiem, jak również zasady różnicowania symptomów kryzysów rozwojowych i objawów zaburzeń. Co za tym idzie, absolwenci Psychologii dzieci i młodzieży w Collegium Humanum zostaną profesjonalnymi psychologami dziecięcymi i młodzieżowymi, którzy będą mogli podjąć pracę w przedszkolach, szkołach, fundacjach, stowarzyszeniach, służbie zdrowia, czy świetlicach środowiskowych.

Dokąd na studia? Podobnych pytań, które zadają sobie kandydaci jest bardzo wiele, a znalezienie odpowiedzi czasami bywa niełatwe.

Jakie ma Collegium Humanum w Warszawie opinie?

Patrycja, studentka Psychologii dzieci i młodzieży mówi:

„Moim zdaniem, Psychologia dzieci i młodzieży to jedna z najważniejszych jej dyscyplin. W kształceniu w jej zakresie nie powinno być żadnych ustępstw, kompromisów, czy podziału na zagadnienia ważne i mniej ważne. To bardzo ważna, jak i niełatwa dziedzina. Osoby pracujące z dziećmi i młodzieżą powinny być prawdziwymi profesjonalistami. Ja także chcę zostać profesjonalistką. Dlatego wybrałam naukę w Collegium Humanum w Warszawie.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Psychologię dzieci i młodzieży:

Absolwent specjalności Psychologia dzieci i młodzieży w Collegium Humanum w Warszawie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • psychopatologii dzieci i młodzieży,
  • doboru skutecznej terapii w odniesieniu do całościowych zaburzeń rozwoju,
  • stymulowania twórczego myślenia,
  • profilaktyki i terapii uzależnień,
  • wspomagania rozwoju dziecka.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po specjalności Psychologia dzieci i młodzieży:

Absolwent specjalności Psychologia dzieci i młodzieży w Collegium Humanum w Warszawie może znaleźć zatrudnienie w:

  • przedszkolach,
  • szkołach,
  • poradniach psychologiczno- pedagogicznych,
  • służbie zdrowia,
  • świetlicach środowiskowych.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie

Komentarze (0)