Zarządzanie bezpieczeństwem i ochroną w portach lotniczych

Zarządzanie bezpieczeństwem i ochroną w portach lotniczych

Zarządzanie bezpieczeństwem i ochroną w portach lotniczych

Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie - kierunki studiów

Zarządzanie bezpieczeństwem i ochroną w portach lotniczych – Collegium Humanum / Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie

Definicji bezpieczeństwa jest bardzo wiele, ale wszystkie sprowadzają się do tego, że rozumiane są jako stan braku strachu i braku zagrożeń, jak również stan dający poczucie pewności i gwarancję jego zachowania oraz szansę na doskonalenie. Pod pojęciem portu lotniczego rozumiane jest miejsce związane z obsługą pasażerów odbywających podróże i przemieszczaniem towarów przy wykorzystaniu statków powietrznych. Łącząc wszystkie określenia i charakterystyki otrzymujemy zagadnienie związane z miejscami przypominającymi małe miasta, o odpowiednio ukształtowanej infrastrukturze. Jak nimi zarządzać? Jak dbać o ich bezpieczeństwo? Tego wszystkiego można się dowiedzieć wybierając Zarządzanie bezpieczeństwem i ochroną w portach lotniczych w Collegium Humanum w Warszawie.

Zarządzanie bezpieczeństwem i ochroną w portach lotniczych to jedna ze specjalności, którą można wybrać w ramach kierunku Zarządzanie. Założeniem kształcenia jest pozyskanie nowoczesnej i praktycznej wiedzy, niezbędnej w pracy na zajmowanych stanowiskach mających bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo w komunikacji lotniczej. Studenci poznają prawne podstawy funkcjonowania systemu ochrony lotnictwa cywilnego przed aktami bezprawnej ingerencji, nowoczesne metody zarządzania bezpieczeństwem, zasady funkcjonowania lotniska, metody zarządzania sytuacjami kryzysowymi, czy też zasady zarządzania zasobami ludzkimi.

Problematyka bezpieczeństwa w kontekście funkcjonowania portu lotniczego jest niezwykle istotna już na etapie projektowania lotniska, a rodzajów zagrożeń, które mogą wystąpić jest bardzo wiele, począwszy od bezprawnego wtargnięcia do strefy zastrzeżonej, na atakach zbrojnych kończąc. Należy pamiętać, że samolot to jedna z najbardziej efektywnych form transportu, dlatego specjaliści w omawianej przez nas dziedzinie zawsze będą potrzebni na rynku. Absolwenci Zarządzania bezpieczeństwem i ochroną w portach lotniczych w Collegium Humanum w Warszawie znajdą zatrudnienie przede wszystkim jako specjaliści do spraw bezpieczeństwa w portach lotniczych. Zdobyte umiejętności pozwolą również na skuteczne aplikowanie do Straży Granicznej, Służby Celnej oraz lotniskowych jednostek straży pożarnej. Nie bez znaczenia dla kariery zawodowej absolwentów tej specjalności będzie możliwość znalezienia zatrudnienia w międzynarodowych przedsiębiorstwach funkcjonujących w obszarze szeroko pojętej logistyki, na stanowiskach związanych z bezpieczeństwem zaopatrzenia i transportu towarów drogą lotniczą.

Zarządzanie bezpieczeństwem i ochroną w portach lotniczych to specjalność, którą oferuje omawiana przez nas uczelnia. Dobrze wiemy, że jest to niezwykle ciekawe zagadnienie, ale czy warto podjąć naukę w jego kierunku?

 

Jakie ma Collegium Humanum w Warszawie opinie?

Bartek, student Zarządzania bezpieczeństwem i ochroną w portach lotniczych mówi:

„Zarządzanie bezpieczeństwem to niezwykle ważna dyscyplina, a obserwując wydarzenia ze świata można wywnioskować, że ta związana z portami lotniczymi należy do najważniejszych. Można także zauważyć, że jest to ciekawy pomysł na pracę i rozwój osobisty. To dziedzina przyszłości, do której będzie przywiązywało się coraz większą wagę. Dlatego chciałem się wykształcić w tym kierunku. A dlaczego akurat w Collegium Humanum? Ponieważ uczelnia ta oferuje najlepsze przygotowanie do zawodu.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Zarządzanie bezpieczeństwem i ochroną w portach lotniczych:

Absolwent specjalności Zarządzanie bezpieczeństwem i ochroną w portach lotniczych w Collegium Humanum w Warszawie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • procedur bezpieczeństwa w lotnictwie,
  • prawa lotniczego,
  • organizacji systemów ratownictwa,
  • zarządzania ruchem lotniczym,
  • zarządzania infrastrukturą lotniska.

 

Gdzie będziesz mógł pracować po Zarządzaniu bezpieczeństwem i ochroną w portach lotniczych:

Absolwent specjalności Zarządzanie bezpieczeństwem i ochroną w portach lotniczych w Collegium Humanum w Warszawie może znaleźć zatrudnienie w:

  • portach lotniczych,
  • służbie celnej,
  • straży granicznej,
  • lotniskowych jednostkach straży pożarnej.

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie

Komentarze (0)