Przywództwo w biznesie

Przywództwo w biznesie

Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie - kierunki studiów

Przywództwo w biznesie – Collegium Humanum / Szkoła Główna Menedżerska 2020/2021

Studia na specjalności przywództwo w biznesie w Collegium Humanum w Warszawie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie  stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Nieodzownym czynnikiem działalności jest chęć bycia liderem. Można być branym za przykład na wielu płaszczyznach, ale niezależnie od nich wymaga to najpierw pozyskania wiedzy i określonych umiejętności. Co jeszcze świadczy o byciu liderem? Charakter. Prawdziwy przywódca musi posiadać określone cechy, bez których nawet największy bagaż wiadomości pozostanie tylko niewprowadzoną w działanie wiedzą teoretyczną.

Przywództwo w biznesie to jedna ze specjalności oferowanych na kierunku Zarządzanie. Jej celem jest przygotowanie studentów do pełnienia wiodących ról w różnego rodzaju organizacjach oraz stworzenie im warunków do rozwinięcia osobistych cech przywódczych. W czasie studiów studenci kształtują kompetencje zarówno w zakresie kierowania sobą i ludźmi, jak i tworzenia strategii rozwoju organizacji czy biznesu.

Omawiając specjalność Przywództwo w biznesie należy zaznaczyć, że faktyczne przywództwo nie oznacza zajmowania najwyższego stanowiska, czy też dominacji nad innymi. Przywództwo to osiąganie dobrych rezultatów, pokazywanie przykładu oraz szacunek, za którym chcą podążać inni ludzie.

W Warszawie ścieżek kształcenia jest bardzo wiele, co nierzadko powoduje zagubienie wśród młodych ludzi. Która specjalność będzie lepsza, i na dodatek w której uczelni?

 

Jakie ma Collegium Humanum w Warszawie opinie?

Radek, student Przywództwa w biznesie mówi:

„Collegium Humanum to uczelnia dla ambitnych. Zajęcia, w których uczestniczymy pobudzają naszą kreatywność i samodzielność, bez których funkcjonowanie w biznesie wydaje się niemożliwe.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Przywództwo w biznesie:

Absolwent specjalności Przywództwo w biznesie w Collegium Humanum w Warszawie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • zasad długofalowego rozwoju przedsiębiorstwa,
  • zarządzania zasobami ludzkimi,
  • prawidłowej komunikacji,
  • zasad skutecznego wprowadzania zmian w przedsiębiorstwie.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po specjalności Przywództwo w biznesie:

Absolwent specjalności Przywództwo w biznesie w Collegium Humanum w Warszawie może znaleźć zatrudnienie w:

  • przedsiębiorstwach każdego sektora.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie

Komentarze (0)