Zarządzanie w administracji publicznej

Zarządzanie w administracji publicznej

Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie - kierunki studiów

Zarządzanie w administracji publicznej – Collegium Humanum / Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie

Administracja publiczna i wszystkie elementy z nią związane przechodzą modyfikacje, zatem niezwykle istotne jest wykształcenie nowej kadry, o różnorodnych umiejętnościach i, co oczywiste, wysokich kwalifikacjach. Sposobem na to jest Zarządzanie w administracji publicznej, czyli ścieżka kształcenia oferowana w Collegium Humanum w Warszawie.

Zarządzanie w administracji publicznej to specjalność oferowana w ramach nauki na kierunku Zarządzanie. Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy, będącej połączeniem zagadnień z obszarów prawa i biznesu, a także innych zagadnień, które mogą być przydatne w strukturach organizacyjnych administracji lokalnej i krajowej. Zarządzanie w administracji publicznej jest specjalnością, której zadaniem jest unowocześnianie administracji poprzez kształcenie przyszłych kadr, choć absolwenci omawianej dyscypliny równie dobrze mogą związać swoją przyszłość z polityką, czy gospodarką.

Administracja publiczna otrzymuje nowe zadania, a jednym z nich jest jej uproszczenie oraz rozwijanie możliwości załatwiania spraw online. Czy to oznacza, że zawodów z nią związanych ubywa? Nic z tych rzeczy. Zmieniają one tylko swoją formę. Absolwenci omawianej przez nas specjalności znajdą zatrudnienie jako animatorzy przedsiębiorczości, rewidenci, kierownicy placówek samorządowych, doradcy do spraw procedur i przepisów prawnych w zarządzaniu.

Warszawa należy do największych ośrodków akademickich w kraju, zatem nietrudno w niej odnaleźć różnorodnych kierunków i specjalności. Ale wśród wielu punktów, w których można zdobyć wykształcenie istnieje jeden, któremu poświęcamy naszą uwagę.

 

Jakie ma Collegium Humanum w Warszawie opinie?

Ola, studentka Zarządzania w administracji publicznej mówi:

„Studia powinny dawać nie tylko wykształcenie, ale również umiejętności, dzięki którym rzeczywiście będzie można wykorzystać zebrane podczas studiów wiadomości. To wszystko daje Collegium Humanum w Warszawie.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Zarządzanie w administracji publicznej:

Absolwent specjalności Zarządzanie w administracji publicznej w Collegium Humanum w Warszawie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • prawa zamówień publicznych,
  • postępowania sądowo- administracyjnego,
  • prawa ubezpieczeniowego,
  • komunikacji interpersonalnej,
  • zarządzania zasobami ludzkimi.

 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po specjalności Zarządzanie w administracji publicznej:

Absolwent specjalności Zarządzanie w administracji publicznej w Collegium Humanum w Warszawie może znaleźć zatrudnienie jako:

  • animator przedsiębiorczości,
  • rewident,
  • kierownik placówki samorządowej,
  • doradca do spraw procedur i przepisów prawnych w zarządzaniu.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie

Komentarze (0)