Zarządzanie w systemach informatycznych

Zarządzanie w systemach informatycznych

Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie - kierunki studiów

Zarządzanie w systemach informatycznych – Collegium Humanum / Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie

System informatyczny, według obowiązującej definicji, to część systemu przetwarzania danych, który zawiera się w systemie informacyjnym. System informatyczny realizowany jest dzięki technologii komputerowej, celem którego jest wspieranie procesów zarządzania w przedsiębiorstwie. Aby poznać lepiej zasady prawidłowego wykonywania zasad w zakresie pozyskiwania, przetwarzania, gromadzenia i udostępniania informacji należy obrać ścieżkę kształcenia o nazwie Zarządzanie w systemach informatycznych.

Zarządzanie w systemach informatycznych to specjalność, którą można obrać studiując w Collegium Humanum na kierunku Zarządzanie. Jej celem jest rozwijanie umiejętności menadżersko- informatycznych, a największy nacisk kładziony jest na umiejętność analizy i modelowania procesów biznesowych, projektowania czy zarządzania projektami informatycznymi.

Nowoczesne zarządzanie to obszar dyscyplin, które cieszą się coraz większym zainteresowaniem wśród kandydatów na studia. Taką tendencję można zauważyć, między innymi, w stołecznych szkoła wyższych. Ale którą wybrać?

 

Jakie ma Collegium Humanum w Warszawie opinie?

Damian, student Zarządzania w systemach informatycznych mówi:

„Wybrałem studia w Collegium Humanum ze względu na liczne specjalności. Dzięki nim każdy student może zostać specjalistą w wybranej przez siebie dziedzinie. To studia praktyczne, nowoczesne, dostosowane do wymogów współczesnego rynku.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Zarządzanie w systemach informatycznych:

Absolwent specjalności Zarządzanie w systemach informatycznych w Collegium Humanum w Warszawie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • interpretacji i oceny zjawisk i procesów zarządzania w różnej skali,
  • zarządzania projektami,
  • komputerowego wspomagania decyzji menedżerskich,
  • zarządzania bezpieczeństwem informacji.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po specjalności Zarządzanie w systemach informatycznych:

Absolwent specjalności Zarządzanie w systemach informatycznych w Collegium Humanum w Warszawie może znaleźć zatrudnienie jako:

  • specjalista w systemach zarządzania,
  • menedżer średniego i wyższego szczebla,
  • doradca i konsultant w różnorodnych firmach i instytucjach.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie

Komentarze (0)