Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

O uczelni – Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu należy do największej grupy prywatnych uczelni w kraju, której historia sięga pierwszej połowy lat dziewięćdziesiątych XX wieku. Od początku istnienia uczelnia charakteryzowała się rozwojem i opracowywaniem nowoczesnych programów kształcenia, co zaowocowało licznymi wyróżnieniami, nagrodami i certyfikatami. W ofercie edukacyjnej znajdują się wszystkie rodzaje studiów, szkolenia oraz studia MBA, natomiast najlepsze potwierdzenie jakości kształcenia stanowią absolwenci, którzy doskonale radzą sobie na współczesnym rynku.

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu to uczelnia oferująca kształcenie w najpopularniejszych dyscyplinach, a także najistotniejszych w kontekście szeroko pojętego biznesu i przedsiębiorczości. Oprócz realizowanych kierunków, uczelnia prowadzi kursy i szkolenia, seminaria, konferencje, jak również wydawnictwo. „Innowacyjni, przyjaźni, praktyczni” – w tych słowach zawarta jest koncepcja kształcenia, która wyróżnia poznańską uczelnię na tle innych szkół wyższych. Przy kierunkach studiów działają Kierunkowe Rady Programowe, w skład których wchodzą przedstawiciele firm i instytucji związani z daną branżą, co daje nieporównywalną wiedzę w zakresie najświeższych danych rynkowych, na podstawie których, między innymi, określa się profil nauczania na danym kierunku.

 

STUDIA

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu prowadzi kształcenie na studiach pierwszego i drugiego stopnia, w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Ponadto, prowadzi studia podyplomowe w zakresie dziedzin związanych z biznesem, finansami, administracją, czy sektorem IT. Na uwagę zasługuję proces przeprowadzania egzaminów, ponieważ sesja posiada charakter ciągły, czyli egzaminy i zaliczenia nie są skumulowane na koniec semestru, tylko odbywają się przez cały rok akademicki, co pozwala na systematyczne przyswajanie wiedzy, a ponadto z wielu przedmiotów wiedza weryfikowana jest przy pomocy projektów w formie pracy grupowej, prezentacji i przedsięwzięć rozwijających tak istotne kompetencje społeczne.

 

WYKŁADOWCY

Nad nowoczesnością programów nauczania w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu czuwa doświadczone grono wykładowców, wśród których niemała część to osoby, które w życiu poza uczelnią są przedsiębiorcami, właścicielami firm, pracownikami banków, agencji reklamowych, firm ubezpieczeniowych i wielu innych branż. Dla studentów są partnerami, doradcami i mentorami.

 

INFRASTRUKTURA

Siedziba Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu mieści się przy ulicy Powstańców Wielkopolskich 5. Tam, każdy kandydat i student odnajdzie to, co dla niego najważniejsze. W budynku znajdują się biura rekrutacji, biuro programu Executive MBA, biblioteka, czy biuro karier i praktyk.

 

WSB w Poznaniu kierunki studiów >

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Komentarze (0)