Zarządzanie dla inżynierów

Zarządzanie dla inżynierów WSB w Chorzowie

Zarządzanie dla inżynierów – Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie

Zarządzanie należy do najpopularniejszych kierunków kształcenia i trudno się dziwić takiej sytuacji, ponieważ na umiejętnościach skutecznego zarządzania opiera się wiele dziedzin, w tym biznes i gospodarka. Zarządzanie jest niczym maszyna, która składa się z różnorodnych elementów. Połączone w całość dają efekty. Umiejętności zarządcze można porównać do paszportu albo przepustki do współczesnego świata biznesu, dlatego osoby zastanawiające się nad wyborem kształcenia po ukończeniu studiów inżynierskich nie powinny zbyt długo się głowić. Czeka na nich kierunek Zarządzanie dla inżynierów. A w której uczelni? W Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie, gdzie prowadzony jest na studiach drugiego stopnia.

Kierunek Zarządzanie dla inżynierów w Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie to dyscyplina skierowana do inżynierów, która uwzględnia pozyskane wcześniej umiejętności. Kierunek zakłada poszerzenie wiedzy technicznej oraz tej związanej z zarządzaniem, poprzez rozwiązywanie realnych problemów zarządczych, przygotowywanie projektów oraz omawiając case studies. Studenci uczą się zarządzać innowacjami i projektami, wykorzystywać narzędzia niezbędne do sprawnego zarządzania, w tym wyznaczania celów, podejmowania decyzji i współdziałania w zespołach, czy też modelować i przewidywać przebieg wybranych procesów w organizacji.

Studia na kierunku Zarządzanie dla inżynierów w Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie dzielą się na dwie specjalności:

 • Zarządzanie logistyką i łańcuchem dostaw,
 • Zarządzanie produkcją i usługami.

Program nauczania składa się z następujących przedmiotów: zarządzanie logistyką w organizacji, rynek usług logistycznych, globalne sieci i łańcuchy dostaw, logistyka zwrotna, logistyczna obsługa klienta, planowanie i sterowanie produkcją, nowoczesne metody zarządzania produkcją, zarządzanie operacyjne usługami.

W ramach realizowanych specjalności studenci poznają zasady nowoczesnego zarządzania logistyką w organizacji, dowiadują się jak funkcjonuje rynek usług logistycznych, poznają zasady zarządzania usługami, czy też cechy zarządzania strategicznego. A co po studiach? Absolwenci Zarządzania dla inżynierów w Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie znajdą zatrudnienie w roli menedżerów produktu, koordynatorów do spraw planowania, menedżerów do spraw zarządzania produkcja, koordynatorów łańcucha dostaw, menedżerów do spraw zaopatrzenia.

Województwo śląskie jest prężnie działającym ośrodkiem akademickim, do którego przybywa co roku większa rzesza kandydatów na studia. Gdzie mogą się kształcić? Myśląc o studiach związanych z dziedziną biznesu warto zainteresować się omawianą przez nas uczelnią.

 

Jakie ma Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie opinie?

Tomek, student Zarządzania dla inżynierów mówi:

„Studia w WSB to duży krok w kierunku ciekawej pracy, ale także czas, który po latach będzie się miło wspominać, bo nauka tutaj to nie tylko egzaminy, ale także znajomości na całe życie.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Zarządzanie dla inżynierów w Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie:

Absolwent kierunku Zarządzanie dla inżynierów w Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • nowoczesnego zarządzania logistyką w organizacji,
 • skutecznego planowania i sterowania produkcją,
 • zasad i metodologii zarządzania usługami.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Zarządzanie dla inżynierów:

Absolwent kierunku Zarządzanie dla inżynierów w Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie znajdzie zatrudnienie jako:

 • menedżer ds. zarządzania produkcją,
 • menedżer produktu,
 • koordynator ds. planowania produkcji,
 • menedżer ds. zaopatrzenia i produkcji,
 • menedżer ds. eksportu i importu,
 • koordynator projektów logistycznych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

W procesie rekrutacji na kierunek Zarządzanie dla inżynierów w Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie nie obowiązują przedmioty kwalifikacyjne.

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia zarządzanie wybrać

Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie kierunki

Co zdawać na maturze

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie

Komentarze (0)