Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

O uczelni SAN w Łodzi

O uczelni – Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi to niepubliczna uczelnia wyróżniająca się na edukacyjnej mapie miasta i całego województwa. Od powstania, czyli 1994 roku, stawia sobie za cel nowoczesne kształcenie na potrzeby innowacyjnej gospodarki i dynamicznie zmieniającego się rynku pracy, oferując studentom wiedzę i umiejętności na miarę XXI wieku. Kształcenie młodych ludzi wydaje się naturalnym i oczywistym zadaniem uczelni, lecz Społeczna Akademia Nauk w Łodzi przywiązuje wagę również do pobudzania w studentach kreatywności, przedsiębiorczości, zachęcając do realizowania własnych pomysłów i podążania własnymi ścieżkami.

Cechą charakterystyczną Społecznej Akademii Nauk w Łodzi są wartości, na które składają się: wysoka kultura jakości kształcenia, profesjonalizm, innowacyjność i kreatywność, wrażliwość na potrzeby społeczne, wysokie standardy w zakresie etyki zawodowej oraz otwartość i tolerancja. Trafność innowacyjnego podejścia do tematu kształcenia potwierdzają liczne wyróżnienia, nagrody i wysokie miejsca w rankingach, lecz przede wszystkim absolwenci, którzy doskonale radzą sobie nie tylko na wymagającym rynku pracy, lecz także ogólnie, we współczesnym świecie.

 

STUDIA

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi prowadzi kształcenie na studiach pierwszego i drugiego stopnia, w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Ponadto, prowadzi seminaria doktoranckie, studia podyplomowe oraz studia MBA, a także Liceum Akademickie, mające za zadanie kształtowanie u młodych ludzi umiejętności i postaw niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie podlegającym ciągłym zmianom, a także rozwijanie zainteresowań, które w przyszłości mogą stanowić fundament ścieżek zawodowych. Na uwagę zasługuje ścisła współpraca z amerykańskim Clark University, dzięki czemu studenci otrzymują możliwość uzyskania amerykańskiego dyplomu Master, a także wyjazdu zagranicznego na studia, bądź praktyki. Misją uczelni jest kształcenie profesjonalistów, przygotowanych do aktywnego i twórczego działania.

 

WYKŁADOWCY

Mówiąc o wykładowcach Społecznej Akademii Nauk w Łodzi należy wspomnieć, że należą oni do grona doświadczonych praktyków i ekspertów w swoich dziedzinach. W zajęciach dla studentów uczestniczą także profesjonaliści spoza uczelni; artyści, lekarze, czy osoby ze świata polityki. Każdy wykładowca SAN może pochwalić się licznymi osiągnięciami na polu zawodowym, a także znaczącymi publikacjami naukowymi.

 

INFRASTRUKTURA

Baza dydaktyczna Społecznej Akademii Nauk w Łodzi zlokalizowana jest w pięciu ośrodkach w samym centrum miasta, blisko najważniejszych ciągów komunikacyjnych. Uczelnia jest właścicielem kompleksu budynków przy ul. Sienkiewicza, Kilińskiego, Tokarzewskiego i Gdańskiej. Znakiem rozpoznawczym SAN są profesjonalne pracownie, nowocześnie wyposażone sale i funkcjonalne obiekty, pozwalające nie tylko na realizację procesu dydaktycznego, ale także rozmaitych projektów naukowych i badawczych.

 

Społeczna Akademia Nauk kierunki>

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Komentarze (0)